Τὰ «ἀθῶα» μας….

Νὰ ποῦμε καὶ κάτι σοβαρό…

Μέσα στὰ γέλια εἴμαστε τώρα τελευταῖα..

Φιλονόη.

(Φωτογραφία)

(Visited 11 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ «ἀθῶα» μας….

Leave a Reply