Ἕνας σύντομος ἀπολογισμὸς τῆς μειοδοσίας.

Συντομότατος!

Διότι περιλαμβάνονται μόνον τὰ κραυγαλέα σκάνδαλα. 

Τὰ ἐπὶ μέρους ἢ τὰ μικρὰ δὲν «χωροῦν»!

Εἶναι ἀμέτρητα! Δὲν προλαβαίνουμε νὰ τὰ θυμηθοῦμε ἢ νὰ τὰ καταγράψουμε….

Δυστυχῶς, λόγῳ χρονικοῦ περιορισμοῦ, οἱ ἐγκληματικὲς παρεμβάσεις στὴν παιδεία δὲν παρουσιάζονται σὲ ὅλην τους τὴν ἔκτασι. Δυστυχῶς! Διότι ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ τσάκισαν τὴν παιδεία μὲ τὸν χείριστον τρόπο!

Καὶ πάντα ἡ ΜΗΖΕΝΣ πρωτοστατοῦσα! Ἀπὸ τὸν Β’ παγκόσμιο πόλεμο, ἐπὶ Χίτλερ, πρωτοστατεῖ. Ξέρει ἄριστα τὸν τρόπο νὰ τὸ κάνῃ!

Φιλονόη.

ἀπὸ ἀντί νέα τάξι πραγμάτων καὶ φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ (Δὲν διαθέτω ἀκριβὴ σύνδεσμο γιὰ τὸ ἀντί νέα τάξις πραγμάτων διότι μοῦ τὸ ἔστειλαν χωριστὰ τὸ ταινιάκι.)

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply