Ἡ Ἀϊτή πρέπει νὰ σβήσῃ;

Εικάζεται ότι την ασθένεια μετέφεραν κυανόκρανοι του ΟΗΕ από το Νεπάλ.

Κατὰ τὰ ἀνεγκέφαλα κεφάλια τῶν κοσμοκρατούντων, ναί! Πρέπει νὰ χαθῇ ἀπὸ προσώπου Γῆς! Ὄχι ἡ χώρα, ἀλλὰ σίγουρα ὁ πληθυσμός της. 

Αϊτή: Δεκάδες χιλιάδες νοσούν από χολέρα


Εικάζεται ότι την ασθένεια μετέφεραν κυανόκρανοι του ΟΗΕ από το Νεπάλ

Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι έχουν νοσήσει από χολέρα στην Αϊτή και περισσότεροι από 6.000 έχουν ήδη πεθάνει σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ Πολ Φάρμερ. Σχεδόν 5% του πληθυσμού της χώρας έχει μολυνθεί από το άκρως επικίνδυνο βακτήριο, αν και η Αϊτή είχε ανακηρυχθεί -μέχρι το σεισμό του 2010-, επίσημα ως ζώνη ελεύθερη απο χολέρα. 

Εικάζεται ότι την ασθένεια μετέφεραν κυανόκρανοι του ΟΗΕ από το Νεπάλ. Ο κ. Φάρμερ αποδίδει τη ραγδαία εξάπλωση στην ανεπαρκή πρόσβαση του πληθυσμού σε καθαρό πόσιμο νερό. (σκάι)

Ἐδῶ ἔχουμε τοῦ χρήματος τὸν χαβᾶ καὶ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τίποτα.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ Ἀϊτὴ εἶναι στοῦ κόσμου τὴν Ἄκρη… Τί κι ἐάν χαθῇ  τί κι ἐάν δέν….
Τέτοιοι γίναμε.
Τὸ καλλίτερο ὅμως σᾶς τὸ ἄφησα γιὰ τὸ τέλος.
Ἐκεῖ στὴν Ἀϊτή πιστεύω πὼς κάποιοι ἔρριξαν ἕναν ἰό ἢ κάποιο μικρόβιο ἢ ἁπλῶς ἕναν βάκιλο. Δὲν ἦταν καὶ τόσο δύσκολο. Μὴν ξεχνᾶμε φυσικὰ τὸν «ἱδρώτα ποὺ ἔχυσαν» κάποια ἀμερικανὰ «πρὸ κειμένου νὰ στέρξουν καὶ νὰ συμπαρασταθοῦν».
Καὶ μὴν ξεχνᾶμε πὼς ἀμέσως μετὰ τὸν σεισμὸ, «ὅλως τυχαίως», εὑρέθη ἐκεῖ ὁ στόλος τους… «Ὅλως τυχαίως» λέμε..
Τώρα πῶς συνδυάζονται αὐτά, εἶναι ἄλλο θέμα..
Χολέρα, ἀμερικανά, βάκιλοι, χιλιάδες θάνατοι….
Τί μοῦ ἦλθε τώρα…
Πρόκειται γιὰ πείραμα ἀγαπητοί μου;
Πολὺ φοβᾶμαι πὼς ἐκεῖ δοκιμάζουν τὶς ἀντοχὲς τοῦ βακίλου καὶ τὶς συμπεριφορές του. Δοκιμάζουν τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους θὰ τὸν κάνουν …ἀνίκητο!
Καὶ μετά…
Ξέρετε…
Ἐλπίζω νὰ κάνω λᾶθος…
Διότε ἐὰν δὲν κάνω, τὸ καλλίτερό μας εἶναι νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τώρα τὴν ἄνοδο στὰ βουνά.
Ποτέ δὲν ξέρει κάποιος πότε, πῶς κι ἀπὸ ποιόν δρόμο θὰ τοῦ ἔλθῃ κάτι ἀνάλογον. Διότι τὸ ζόρι τους δὲν εἶναι μερικὲς χιλιάδες πεινασμένοι… Τὸ ζόρι τους παραμένουν τὰ 7 δίς. Κι ὅλοι ἐμεῖς τὰ συγκροτοῦμε! Γιατί ὄχι λοιπόν συντόμως καὶ στὴν γειτονιά μας;
Φιλονόη. 
(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply