Ὁ Κυναίγειρος ἐπιστρέφει!

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤ 16.30΄ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ)

ΚΕΝΤΡΟΝ  ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ
« Ἡ  Δάειρα »

ΚΥΡΙΑΚΗ  23  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2011 ,    ΩΡΑ  11.00΄ π.μ.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΙΡΙΣ

ΜΝΗΜΕΙΟΝ  ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ

ΤΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ

 

 

(Visited 59 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ Κυναίγειρος ἐπιστρέφει!

  1. ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ.
    Πρόκειταιι περὶ ἐνὸς μεγάλου ἥρωος ἀπὸ ἔνδοξον οἰκογένειαν. Ἀδελφοί του ἦσαν ὁ μέγιστος τῶν τραγικῶν ποιητῶν ὁ Αἰσχύλος καὶ ὁ Ἀμεινίας. Καὶ οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ ἐπολέμησαν ἡρωϊκῶς εἰς τοὺς περσικοὺς Πολέμους. Ὁ μὲν Κυναίγειρος προσεπάθησε νὰ κρατήσῃ μὲ τὰ χέρια του περσικὸν πλοῖον κατὰ τὴν ὑποχώρησιν τῶν πανικοβλήτων Περσῶν εἰς τὴν μάχην τοῦ Μαραθῶνος μὲ συνέπειαν νὰ ἀπωλέσῃ τὴν χεῖραν του, οἱ δὲ Αἰσχύλος καὶ Ἀμεινίας μετεῖχον καὶ ἠρίστευσαν εἰς ὅλους τοὺς Περσικοὺς πολέμους, ὁ δὲ Ἀμεινίας ὡς κυβερνήτης τριήρους ἦτο ὁ πρῶτος ὁ ὁποῖος ἐξεκίνησε τὴν ἐπίθεσιν ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου εἰς τὴν ναυμαχίαν τῆς Σαλαμίνος. Πατὴρ δὲ τῶν τριῶν ἡρωϊκῶν ἀδελφῶν, ὁ ἱερεὺς τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων Εὐφορίων.
    Ἡ Παρουσία μας ἀγαπητοὶ φίλοι εἰς τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου τοῦ Κυναιγείρου εἶναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χαῖρε Κυναίγειρε! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply