«Νίκες» μΠΑτΣΟΚ.

Ἔλαβα ἕνα μήνυμα πρὸ ὁλίγου (δυστυχῶς ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἀναλόγου περιεχομένου) ποὺ μὲ ἐνημέρωνε γιὰ μίαν ἀκόμη «νίκη» τοῦ μΠΑτΣΟΚ. 

Ἰδοῦ:

Νίκη ΠΑΣΟΚ στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Τα 12 από τα 25 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, καθώς τις υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνουν αυτοδίκαια οι 13 περιφερειάρχες, εξέλεξε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών. 

Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε έξι έδρες, η ΝΔ 4 και από μια το ΚΚΕ και η ΔΗΜΑΡ. 

ΠΑΣΟΚ: Α. Παπατόλιας-Θεσσαλία (106 ψήφοι), Β. Αργύρης-Ήπειρος (105), Γ. Παπαϊορδανίδης-Δυτ. Μακεδονία (102, Γ. Πασχαλίδης-Κεντρική Μακεδονία (102), Τ. Χειβιδόπουλος-Πελοπόννησος (91) και Στ. Χρήστου-Αττική (68). 

ΝΔ: Γ. Παυλίδης-Ανατολική Μακεδονία Θράκη (68), Ν. Σφελινιώτης-Κεντρική Μακεδονία (58), Π. Βογιατζής-Βόρειο Αιγαίο (56) και Γρ. Ζαφειρόπουλος-Αττική (54).

ΚΚΕ: Ν. Καραθανασόπουλος (15) 

ΔΗΜΑΡ: ο Ν. Γαλανός-Αττική (8) 

Το 25μελές διοικητικό συμβούλιο της ΕΝΠΕ συγκαλείται εντός πέντε ημερών από την εκλογή του και με μυστικές ψηφοφορίες εκλέγει ξεχωριστά το προεδρείο του, δηλαδή τον πρόεδρο, τον Α’ αντιπρόεδρο, τον Β’ αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τον ταμία.  (e-αὐτοδιοίκησι)

Τί εἶναι αὐτά; Δέν ξέρουμε;
Ὅλοι μας ξέρουμε. 
Ξέρουμε καὶ γνωρίζουμε καὶ κατέχουμε. 
Εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐκφράσεις τοῦ «ΠΑΡΕ-ΔΟΣΕ» ποὺ ἔχουν στηθεῖ στὴν κάθε μορφὴ ἐξουσίας.
Εἶναι αὐτό τὸ γνωστό, τό ἀλήτικο, τό ἀπαράδεκτο ποὺ μᾶς καθηλώνει στὴν ἀμάθεια καὶ στὴν ἀλληλοεξάρτησι.
Εἶναι τὸ πελατειακὸ σύστημα, ποὺ ναὶ μὲν ψυχοραγεῖ ,  ἀλλὰ ταὐτοχρόνως ὑπάρχει.
Σίγουρα ὅλο καὶ περισσότεροι συμπολίτες μας συνειδητοποιοῦν τὶς παγίδες κι ἀπομακρύνονται.
Ἀλλὰ στὴν βάσι της, τὸ σύνολο τῆς κοινωνίας, μαζύ μὲ τοὺς γνωστούς «ἐκπροσώπους» της (συζητᾶμε γιὰ ποσοστὰ ποὺ μετὰ βίας ἀγγίζουν τὸ 18-20%) ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται, νὰ ἀποφασίζῃ καὶ νὰ ἐξουσιάζῃ. 
(Προσέξτε καὶ τοὺς λοιποὺς συμμετέχοντες. Ὅλοι μέσα εἶναι!)
Λοιπόν, ἐὰν ὅλο αὐτὸ ποὺ γνωρίζουμε δὲν παύσῃ, ἐλευθερία δὲν βλέπουμε. 
Ἐὰν ὅλο αὐτὸ ποὺ ἔχει στηθεῖ δὲν καταπέσῃ, ἀναδόμησις δὲν γίνεται.
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν τοὺς γράψουμε, ὡς μὴ ὑπάρχοντες, στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων μας, τὸ βῆμα δὲν θὰ γίνῃ. 
Τό βῆμα ποὺ κάποιοι ἔχουν κάνει ἤδη. Αὐτὸ ποὺ μᾶς χρειάζεται καὶ ποὺ θὰ  μᾶς ὁδηγήσῃ στὸ ποθούμενον. 
Μίαν κοινωνία δικαίου καὶ ἰσονομίας. 
Πρὸς ὥρας καταμετροῦν τὶς «νίκες» τους. 
Πιστεύω πὼς πράγματι πρέπει νὰ τίς παύσουμε ἐπί τέλους.
Φιλονόη
(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply