Τὸ «αἷμα» τοῦ σεισμοῦ!

Διαβάζοντας ἐχθὲς τὸ βράδυ γιὰ τὸν σεισμὸ στὴν Τουρκία, ἄνοιξα τὴν σελίδα καταγραφῆς τῶν σεισμῶν καὶ ἔμεινα ….ἄφωνη!

Στὸ σημεῖον τῆς δονήσεως ἔβλεπες μόνον …αἷμα!

Τρομακτικό! 

Αὐτὴ εἶναι μία «φωτογραφία» ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ σεισμοῦ κι ἐδῶ:

εἶναι μία γενικοτέρα ἄποψις.

Ὁ συγκεκριμένος χάρτης χρησιμοποιεῖ τὸ κόκκινο χρῶμα γιὰ σεισμοὺς τοῦ τελευταίου 24ώρου. Ἀλλὰ προσωπικῶς θεώρησα μεγάλην «σύμπτωσι» καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὴν τοποθεσία καὶ τὸ μέγεθος. (Ἡ σελίδα ἐδῶ)

Ἐλπίζω νὰ λέω καὶ νὰ σκέπτομαι βλακεῖες. 

Κι ἀκόμη περισσότερο ἐλπίζω αὐτὸ νὰ μὴν εἶναι ἡ «ἀρχή»…

Φιλονόη.

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply