Τελικῶς ποιοί εἶναι οἱ τρομοκρατημένοι;

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸ Πρῶτο Θέμα

Τί κάνουμε; Ἁπλῶς γελᾶμε!

Αὐτοὶ εὐτελίζουν καθημερινῶς τὰ δημόσια ἀξιώματα. 

Ἢ ὀρθότερα, εὐτελίζουν καθημερινῶς τὴν ἀνυπαρξία τους καὶ προβάλουν τὴν ἀδυναμία τους.

Θὰ φύγουν;

Μὰ ἔχουν ἤδη φύγει. 

Ἁπλῶς ἐμεῖς δὲν τὸ ἔχουμε ἀκόμη «διακρίνει» ξεκάθαρα. 

Θὰ φύγουν νύκτα, μὲ ἢ χωρὶς ἐλικόπτερα καὶ κυριολεκτικῶς βρωμεροὶ καὶ τρισάθλιοι ἀπὸ τὴν  μπόχα ποὺ θὰ ἀναδύουν. (Ξέρετε ποιά μπόχα. Αὐτὴν τῆς ….ἀνεξελέγκτου ἀφοδεύσεως.)

Φιλονόη. 

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply