Τὸ «Ὄχι» τοῦ Μεταξᾶ.

Τὸ «Ὄχι» τοῦ Μεταξᾶ.1Μέσα στὶς ἐπόμενες ἡμέρες θὰ ἀκούσουμε κάθε μορφῆς ἀναιδὴ παπαγαλάκια, νεοταξίτες, ξεπουλητᾶδες, καλαμοκαβαλημένους, ἠλιθίους κι ἀνιστορήτους νὰ κραυγάζουν πὼς τὸ «Ὄχι» τοῦ Μεταξᾶ δὲν εἶναι τοῦ Μεταξᾶ ἀλλὰ τοῦ λαοῦ. 

Θὰ δοῦμε πάλι μία ἀπὸ τὰ ἴδια. Διότι θὰ γνωρίζετε βέβαια τὴν ἀρχή τους φαντάζομαι. «Ὅσα δὲν ἀντέχῃς νὰ φθάσῃς, ἰσοπέδωσέ τα.»

Ἅπαντες λοιπὸν στὸν χορό. Ἐκπαιδευτικοί, «πολιτικοί», δημοσιοκᾶφροι… (Καλὸ θὰ ἦταν βέβαια νὰ μπορούσαμε νὰ τοὺς ἀπορρίψουμε ὁλοκληρωτικῶς πλέον. Διότι κάθε πληροφορία ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν πλευρά τους, ἀποδεικνύεται πὼς εἶναι γιὰ τὸ δικό τους καλό καὶ τὸ δικό μας κακό!)

Ἦταν λοιπόν τὸ «Ὄχι» τοῦ Μεταξᾶ ἢ ἦταν τοῦ λαοῦ;

Δίλημμα κι αὐτό… Ἀπευθυνόμενον μόνον σὲ χειραγωγουμένους.

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, δὲν γνωρίζω τὰ πιστεύω σας οὔτε τὰ θέλω σας οὔτε καὶ τὰ ὄνειρά σας. 

Ἀλλὰ τὸ «ΟΧΙ» ἦταν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἔργο Μεταξᾶ!

Τὸν θεωρῶ ἀπολύτως ὑπεύθυνον γιὰ αὐτό. 

Κυριοτέρα ἀπόδειξις; 

Κυττᾶξτε γύρω σας. Δέστε τοὺς συμπολῖτες μας. Στὰ μάτια νὰ τοὺς δεῖτε. 

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἡγετίσκοι  μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει, σταθερὰ καὶ μὲ συνέπεια,  στὴν ὁλοκληρωτικὴ παράδοσι, σὲ κάθε τομέα τῆς ζωῆς μας. Τί δέν ἔχουμε ἐκχωρήσει; Ἦθος; Ἀξίες; Συνείδησι; Αὐτοσεβασμό; Παραδόσεις; Ὄνειρα;

Ποῦ ἦταν οἱ δικές μας ἄμυνες; Ποῦ ἡ παιδεία μας; Ποῦ ἡ μνήμη μας;

Ὅλα σὲ κάποιον βωμό. 

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν μοῦ ἔλεγε συγγενικό μου πρόσωπo, πὼς ἐὰν συμβῇ κάποιο ἐπεισόδιον μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ κάποιας γείτονος, θὰ ἐξαφανιστῇ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. 

Ἐὰν αὐτὸν τὸν τύπο τὸν εἴχαμε ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Γκράτσι τότε, (καὶ μαζύ του ὅλους αὐτοὺς ποὺ διαβιοῦν στὸ Ἑλλαδοξεφτιλιστὰν τοῦ σήμερα) θὰ ἔλεγε «Ὄχι» ἢ «Περᾶστε, περᾶστε….»;

Τοὺς πολῖτες καὶ τὴν συνείδησί τους τὰ διαμορφώνει ἡ πολιτεία. Τὰ δομεῖ. Μεγεθύνει τὰ καλὰ καὶ τὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς ὁ Μεταξᾶς ἦταν ἅγιος. Ἰσχυρίζομαι ὅμως πὼς ἀκριβῶς αὐτὸς ἦταν ἡ κυρία καὶ μοναδικὴ αἰτία γιὰ νὰ ἀποκτήσουν οἱ τότε πολῖτες (καμμίαν σχέσι μὲ τὶς ξεκούμπωτες ῥόμπες τοῦ σήμερα) βαθυτάτην αἴσθησι τῆς εὐθύνης. Ὑπῆρχε ὁ Ἡγέτης ποὺ Ὁδήγησε τὸν κάθε Πολίτη νὰ ἀνακαλύψῃ τὸν καλλίτερόν του ἑαυτόν.

Σήμερα ὑπάρχει;  

Δὲν ὑπάρχει φυσικά!  Ἄλλως τε, μὴν πᾶτε μακριά. Ἀκοῦστε τὰ δημιουργήματα-φερέφωνα τῶν ἡγετίσκων ποὺ κραυγάζουν. Προσέξτε τὸν λόγο τους. Τί Μακεδονία παραδίδουν, τί Ἤπειρο, τί Θράκη, τί Αἰγαῖο, τί Κρήτη, τί Δωδεκάνησα… Τὰ πάντα. Οὐδεῖς ἐξ αὐτῶν δὲν στάθηκε στὸ ὗψος τῶν περιστάσεων.  Ὅλα στὸ ξεπούλημα! Ὅλα στὴν ἰσοπέδωσι. Ὅλα στὸν ἀφανισμό! Καὶ οἱ δορυφόροι τους ἐκεῖ γύρω, πασχίζοντας νὰ σκεφθοῦν μεγαλύτερες βλακεῖες, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ οἱ ἡγετίσκοι ἐξέφρασαν κατὰ καιρούς, πρὸ κειμένου νὰ γίνουν ἀντιληπτοὶ καὶ νὰ ἀνέλθουν ταχύτερα τὰ σκαλιὰ τῆς ἁρπακτῆς! Μήπως καὶ προσέξουμε τοὺς ἀνυπάρκτους! 

Σᾶς λέει κάτι τὸ «ὅσα δὲν φθάνει ἡ ἀλεποῦ ..ὄμφακες εἰσί;»

Τὸ «Ὄχι» τὸ εἶπε ὁ Μεταξᾶς. Ἐργάστηκε γιὰ χρόνια, γνωρίζοντας τὶς συνθῆκες ποὺ θὰ ἀντιμετώπιζε. Ἔλυσε  τὰ προβλήματα καὶ ξεπέρασε τὰ ἐμπόδια. Ὅταν ὁ Γκράτσι ἔφθασε στὴν οἰκία του, τὰ ξημερώματα τῆς 28ξης Ὀκτωβρίου, ὁ Μεταξᾶς ἦταν πανέτοιμος. Ὁ λαὸς ὄχι. (Διότι συνειδητῶς τὸν κρατοῦσε ὁ Μεταξᾶς  στὴν ἄγνοια. Δὲν ἠθελε νὰ δόσῃ στοὺς Ἰταλοὺς ἐπὶ πλέονπάτημα γιὰ πρόωρη ἐπιθεσι. Ἐὰν ὁ λαὸς μάθαινε τὴν ἐπιθετικὴ στάσι τῶν Ἰταλῶν, ὅλες οἱ προετοιμασίες κινδύνευαν νὰ γίνουν γνωστές στὴν κατασκοπεία. )

Λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἐπισκέψεως Γκράτσι, καὶ τοῦ τελεσιγράφου φυσικά, ὁ Μεταξᾶς ἀνήγγειλε στὴν σύζυγό του Λέλα Μεταξᾶ, πὼς πλέον τὰ πάντα ἦταν ἕτοιμα. Μήπως πιστεύῃ κάποιος πὼς ἦταν ἕτοιμη ἡ μακαρονάδα; 

Ἦταν ὅλα ἕτοιμα γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστῇ κάθε πιθανός κίνδυνος.

Καί ξέρετε ποιά εἶναι ἡ εἰρωνία;

Ὁ Μεταξᾶς ἐδολοφονήθῃ λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ὑπογραφῆς συμφώνου παραδόσεως τῶν Ἰταλῶν. Μὲ ὅλα τὰ ἐπανα-κατεκτημένα ἐδάφη. Αὐτὸ ὅμως θὰ ἔβγαζε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν Πόλεμο καὶ σὲ κάποιους διόλου δὲν ἄρεσε. Μάλλιστα ὑπάρχουν στὰ γερμανικὰ ἀρχεῖα ἔγγραφα ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ παραπάνω καὶ καταγράφουν τὴν κοινὴ προσπάθεια Μεταξᾶ καὶ Γερμανῶν νὰ παραδοθοῦν οἱ  Ἰταλοί. Ὁ Χίτλερ δὲν εἶχε κανέναν λόγο νὰ κάνῃ πόλεμο μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἤθελε μόνον νὰ μὴν ἀφήσῃ πίσω του ἀνοικτὰ μέτωπα μὲ τὸν Μουσολίνι καὶ τὶς φαντασιώσεις του. 

Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς ἐμφανίζεται μία θαυμασία ἀμυγδαλίτις καὶ σκοτώνει τὸν Μεταξᾶ. Μία ἀσθένεια ποὺ δὲν χρειαζόταν καλὰ καλὰ νοσηλεία. Μία ἀσθένεια ποὺ θεραπευόταν στὸ τελευταῖο ἰατρεῖο τῆς χώρας. Κι ὀ Μεταξᾶς, μὲ τοὺς καλλιτέρους ἰατρούς δίπλα του, μᾶς τελείωσε. Συμπτώσεις;

Καὶ δὲν εἶναι σύμπτωσις πού οἱ Ἄγγλοι μᾶς ἤθελαν στόν πόλεμο; Πού δὲν ἔκαναν τίποτα ἀπὸ ὅσα εἶχαν ὑποσχεθεῖ; Πού φοβήθηκαν τὴν δική μας μὴ συμμετοχή, διότι ἤδη ἦταν γνωστὸ πὼς ἡ Τουρκία δὲν θὰ ἔμπαινε στὸν πόλεμο καὶ κατ’ οὐσίαν δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ἀνακόψουν τὴν γερμανικὴ πορεία πρός τόν νότο; (Καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ γιὰ ἐκείνην τὴν ἐποχὴ ἦταν σημαντικότατα.)

Ὅπως κι ἐὰν ἔχῃ, σήμερα τὸ σημείωμα δὲν εἶναι ἱστορικό.

Εἶναι πρόλογος γιὰ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν τὶς ἐπόμενες ἡμέρες. Ἐφοδιαστεῖτε μὲ ὑπομονή, γνώσι καὶ θέλησι. Ὁ κάθε ψευδὴς λόγος πρέπει νὰ σβήνῃ ἐν τῇ γεννέσει του!

Φιλονόη.  

Υ.Γ. Σαφῶς κι ὁ λαὸς στήριξε τὶς θέσεις τοῦ μπάρμπα Γιάννη. Σαφῶς κι ἀνταποκρίθηκε στὸ κάλεσμα. Σαφῶς καὶ τὸ δεύτερο «Ὄχι» εἰπώθηκε στὰ βουνά!  Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὄμως πὼς κάθε λαὸς ἔχει τοὺς ἡγέτες ποὺ τοὺ ἀξίζουν. Καὶ σὲ ἐκεῖνον τὸν ὑπερήφανο λαό ἄξιζε ὁ ὑπερήφανος Μεταξᾶς.

φωτογραφία

(κι αὐτὸ ἀπὸ τὸν Νετάκια)

Τὸ «Ὄχι» τοῦ Μεταξᾶ.2

Τὸ «Ὄχι» τοῦ Μεταξᾶ.2

 

(Visited 46 times, 1 visits today)
21 thoughts on “Τὸ «Ὄχι» τοῦ Μεταξᾶ.

 1. ΑΝ ΤΟ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ , ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΔΟΣΙΛΟΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ . ΟΧΙ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ .

 2. Δυστυχώς Φιλονόη το σύστημα τάχθηκε με την πλευρά του ελαχίστου, του νάνου της πολιτικής του Βενιζέλου. Η προσωποποίηση του εγωισμού και της υποτέλειας στον ξένο παράγοντα αποτελεί το πρότυπο των σημερινών (από το 1950 και μετά) πολιτικάντηδων και γι αυτό «τα πρόκοψαν» οι πρόσφατοι συνεχιστές τους. Τον πατριωτισμό, το μυαλό αλλά και την ορθή κρίση του παμμέγιστου Μεταξά την έκρυψαν ή μάλλον την πέταξαν στα σκουπίδια, σκουπίδια οι ίδιοι.Ο ένας λόγος που ο Ζαχαριάδης τέθηκε εκτός κόμματος και ψόφησε σαν το σκυλί στα γκούλαγκ της Σιβηρίας ήταν το ότι παραδέχθηκε την πολιτική Μεταξά. Ο κατά το ΚΚΕ «σοβιετικός πράχτορας των Άγγλων» προσκύνησε το μεγαλείο του Έλληνα Πατριώτη και καταδικάστηκε γιατί, για μια και μοναδική φορά στην ζωή του, ενήργησε πατριωτικά. .

 3. Σήμερα οἱ πολῖτες (ὁ λαὸς) βροντοφωνάζουν ΟΧΙ στὸ μνημὀνιο, ΟΧΙ στὴν τρόϊκα, ΟΧΙ στὸ ξεπούλημα, ΟΧΙ …… , ἀλλὰ δἐν γίινεται ΤΙΠΟΤΕ! Γιατὶ ;;
  Ἅπλούστατα, ἐπειδὴ οἱ (ξεπουλημένοι) “ἡγέτες” ἔχουν προσυμφωνήσει νὰ ποῦν ΝΑΙ!
  Ξανασκφθῆτε λοιπὸν ἀκόλουθοι τῆς κοντανταλέκας καὶ τοῦ κοπανατζῆ, καῖ τῶν διεθνιστῶν καἰ ὅλοι οἱ φασίστες (ὅλων τῶν ἀποχρώσεων), ποιὸς εἶπε τὸ ΟΧΙ καὶ ποιὸς “ὑλοποίησε” τὸ ΟΧΙ καὶ ποιὸς ὑπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς πατρίδος του καὶ ποιὸς ὑπακούει στὴν Νέα Τάξι!
  Δῆτε στὶς έπετειακὲς ἐκπομπὲς (ἐἀν δὲν τὶς πετσοκόψουν) τὸν ἐνθουσιασμὸ καὶτὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ΕΛΕΥΘΕΙΑ καὶ τἠν ΠΑΤΡΙΔΑ. Καὶ συγκρίνετε την μὲ τὸν ἐθνομηδενισμὸ τῶν προοδευτικῶν καὶ τἠν “ἀφασἰα” τὼν ἀφιονισμἐνων διεθνιστῶν.
  Ἐὰν καταφέρουν νὰ ἀφανίσουν τὰ ἔθνη, ὲἀν, τὀτε θὰ ἐλθη καὶ ἡ σειρὰ σας στὴν κρεατομηχανἠ! Σιγὰ μήν σᾶς κρατήσουν γιὰ “ράτσα”!

  • Ἀδιαφορῶ γιὰ ὅσα ἔχουν προσυμφωνήσει οἱ ἡγέτες καὶ στέκομαι στὸ ἐρώτημά σου.

   Γράφεις: «Σήμερα οἱ πολῖτες (ὁ λαὸς) βροντοφωνάζουν ΟΧΙ στὸ μνημὀνιο, ΟΧΙ στὴν τρόϊκα, ΟΧΙ στὸ ξεπούλημα, ΟΧΙ …… , ἀλλὰ δἐν γίινεται ΤΙΠΟΤΕ! Γιατὶ ;;….»
   Ἂν κι ἀπαντᾶς, θεωρῶ πὼς ἀπαντᾶς μονομερῶς. (Ἔχω σχολιάσει κι ἔχω τοποθετηθεῖ ἤδη ἐπὶ τοῦ θέματος ἀρκετὲς φορές. Μπορεῖς νὰ δῇς κι αὐτό: 10.000.000 Ἕλληνες πλὴν ἑνός! Μπορεῖς νὰ τὸ διαβάσῃς καὶ νὰ τὸ σκεφθῇς.)
   Ἀπαντῶ λοιπὸν κι ἐγὼ στὸ ἐρώτημά σου:

   δὲν γίνεται τίποτα, καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνῃ τίποτα διότι εἶναι πλαστό τὸ πρόβλημα. Διότι δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ διορθώσουμε. Διότι ἐὰν παραμείνουμε μόνον στὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ τότε ἁπλούστατα θὰ ἐπιβεβαιώσουμε αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖον μᾶς κατηγοροῦν: ναί, τά φάγαμε καὶ τώρα πρέπει νὰ πληρώσουμε τὸν λογαριασμό.

   Ἐπεὶ δή ὅμως ἐγὼ δὲν τὰ ἔφαγα, δὲν ἔπαιξα, δὲν στοιχημάτισα καὶ δὲν εἶμαι τμῆμα αὐτῆς τῆς καταστάσεως, κι ἐπεί δή ἤδη ἔχω ἀντιληφθεῖ πρὸ πολλοῦ καιροῦ τὸ βασικό μας πρόβλημα, θεωρῶ πὼς δὲν θὰ συμβῇ κάτι. Δὲν μᾶς ἀξίζει νὰ συμβῇ κάτι καλό.

   Προτιμῶ νὰ χαθοῦμε φτωχοὶ, καταραμένοι καὶ πικραμένοι, παρὰ νὰ σωθοῦμε πλούσιοι, κομπιναδόροι καὶ συμβιβασμένοι. Διότι θὰ εἶναι ἁπλῶς συνέχεια τῆς ἤδη ὑπαρχούσης Ὕβρεως κάτι τέτοιο.

   Ἡ πραγματικὴ ἀπελευθέρωσις θὰ ἔλθῃ μόνον ἐὰν συνειδητοποιήσουμε τὴν ἀναξιότητά μας καὶ τὸ ἐπιφανειακὸν τοῦ μνημονίου.

   Τὸ μνημόνιον ἔφθασε διότι ἐμεῖς τὸ καλέσαμε. Μὲ τὴν ψῆφο μας, μὲ τὴν τριφηλή μας ζωή, μὲ τὴν ἀδιαφορία μας, μὲ τὴν ἀνοχή μας, μὲ τὸ βόλεμα, μὲ τοὺς φόβους μας καὶ ἰδίως μὲ τὴν συνενοχή μας. Δὲν καλούμαστε λοιπὸν νὰ πληρώσουμε ξένον λογαριασμό. Τὸν δικό μας θὰ πληρώσουμε. Καὶ θὰ εἶναι θαυμάσιο νὰ τὸ ἀποφύγουμε ἐὰν θὰ λάβουμε τὰ μαθήματά μας στὸ μεταξύ. Ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν τὸ βλέπω.

 4. Πράγματι, τα ΟΧΙ θέλουν ένα Μεταξά κι ένα λαό ικανό να τα εφαρμώσει.

  Ο Μεταξάς μέσα σε τρια χρόνια ως κυβερνήτης επήρε την Ελλάδα από το χάος, την οργάνωσε και την προετοίμασε για την αντιμετώπιση της ξένης επιδρομής του 1940. Η πολιτική του ήταν ευεργετική σε όλους τους τομείς. Κυρίως στη οικονομία (σταμάτησε τις πληρωμές χρεών και προχώρησε στην ανάπτυξη) και στην άμυνα. Εκήρυξε αργία την Πρωτομαγιά, επέβαλλε το 8ωρο εργασίας, το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ κτλ. Σήμερα οι ναι-ναίδες μας σε τι έχουν προετοιμάσει την Ελλάδα μετά τριανταέξι χρόνια διακυβέρνησης, αφού ούτε τα κεκτιμένα δικαιώματά μας κρατούν, και υπεράνω όλων ούτε τα εθνικά συμφέροντα διατηρούν;

  Αν τους αφήσουμε να συνεχίσουν να πολιτεύονται, εκείνοι θα εφαρμώσουν την ιδεολογία τους κάνοντάς μας έναν άπατριν λαόν, κι εμείς θα μαραζώσουμε στην αλλοδαπή.

 5. Mou kani entiposi… Ola afta ta 30 xronia tous psifizame ke mas vazane sto dimosio, kserontas oti ksodevonte lefta adika, ke oti trone lefta apo to kratos. Kanenas omos den elege tipota, antithetos oxi mono tous ksanapsifizame, alla poloi apo emas tous theorousane ke megalous politikous(mexri pou ginotan ke fanatismenoi opadoi ton komaton). Den ftene oi politiki gia to provlima tis ellados. EMEIS FTEME! pou to mono pou mas endiefere itan to poso aneta tha perasoume, adiaforontas gia ton an to elliniko paei kala. Ke to xirotero ine oti kanenas “aganaktismenos” ellinas den ine se thesi na pari tin efthini epano tou.

  • Σοῦ εἶναι πολύ δύσκολο νὰ γράφῃς Ἑλληνικά;
   Γιατί πρέπει νὰ ταλαιπωροῦνται τὰ μάτια μας καὶ ἡ ἀντίληψίς μας;

   • Distixos ime afti ti stigmi sto eksoteriko ke egrapsa to sxolio apo internet cafe… oso gia tin antilipsi mas, ine keros pia na taleporithi.

 6. Αγαπητη εξαιρετη Ελληνιδα Φιλονοη,
  παρακαλω να δεχθης την παρατηρηση μου.

  “χωρις λαο, χωρις Ελληνες, κανεις απολυτως δεν δυναται να πη
  ο,τι δηποτε. Ηταν η ψυχη της εποχης που ανηλθε στα υψη.
  Εγω προσωπικα πιστευω οτι τωρα που διανυουμε αυτην την σαπιλα, θα
  πραγματοποιηθουν περισσοτερα πραγματα απο τους πραγματικους Ελληνες.
  Ηδη, αφυπνιζονται δεκαδες καθημερινως.
  Για ευτον τον λογο “βιαζονται” οι σι_ωνιστες

  • Τὸ γνωρίζω Ἀμφιτρύων. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι καὶ τὸ μυστικό!
   Ποιός λαός; Ὁ χειραγωγούμενος ἢ ὁ ἐλεύθερος;
   Πᾶμε νὰ ἐλευθερωθοῦμε διὰ παντός καὶ πρὸς τοῦτο θὰ πληρώσουμε ὅσα τιμήματα ἀπαιτοῦνται.

 7. EMEIS FTEME!…………..

  ΟΧΙ εμεις, ανωνυμε! ΕΣΕΙΣ!!!!

  Εγω και πολλοι συν-Ελληνες φτυνουμε αιμα στον ιδιωτικο τομεα, αλλα ειμεθα υπερηφανοι διοτι ΔΕΝ προς-κυνησαμε.
  Δεν δυνασαι να αντιληφθης το μισος μου για τον παπαντρεικο εβρεοσι_ωνισμο-ανθελληνισμο

Leave a Reply