Ὅλοι οἱ ἄλλοι πλὴν τῶν Ἑλλήνων.

σέ τί διαφέρουν οἱ τότε βάρμαροι ἀπό τούς νεοβαρβάρους, κομματᾶρχες, συνδικαλιστᾶδες, νεοταξῖτες, ἀναρχοαριστερούληδες καί κουκουλοφόρους; Σέ τίποτα! Τό ἴδιο κατούρημα παθαίνουν ὅταν συναντοῦν Ἕλληνες!

Ἔγραφα πρὸ δύο ἡμερῶν στὸ 10.000.000 Ἕλληνες πλὴν ἑνός!: «πλὴν τῆς Φιλονόης», γιὰ κάθε διακήρυξι ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ, ἀναφορικῶς μὲ διαμαρτυρίες στὸ Σύνταγμα κι ἀλλοῦ. 

Κάποιοι φίλοι τοῦ ἱστολογίου, δήλωσαν ἐπίσης πλὴν- γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους. 

Ἀκόμη περισσότεροι φίλοι προσωπικοί, δήλωσαν ἐπίσης πλήν- γιὰ τοὺς δικούς τους ἑαυτούς.

Τὸ συζητοῦσα λοιπὸν κι ἐγὼ μὲ τὸν Θεῖο Διδάσκαλο. Πλὴν ἡ Φιλονόη, πλὴν ὁ Ἄλφα, πλὴν ὁ Βήτα… 

Τελικῶς πόσοι εἶναι οἱ «πλήν»; 

Πλὴν Ἑλλήνων ἀκούω, ἀπὸ τὸν Θεῖο….

Πράγματι λοιπόν!

Θὰ ἔπρεπε στὶς ἀφίσσες τους νὰ γράφουν: «ὅλοι οἱ  «Ἕλληνες» πλὴν τῶν Ἑλλήνων.»

Διότι ὅσοι σκεπτόμαστε στοιχειωδῶς, ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ἀπίστευτη παγίδα. 

Τὰ κομματόσκυλα, οἱ βολεμένοι, οἱ συνδικαλιστᾶδες βγαίνουν νὰ φωνάξουν, νὰ τρομάξουν καὶ νὰ ἀπειλήσουν τὸ καθεστῶς, ὄχι γιὰ νὰ παύσῃ τὸ καθεστῶς νὰ ἀσκῇ τὴν βία του… Ὄχι φυσικά…  Ὁ μόνος λόγος ποὺ κόπτονται εἶναι γιὰ τὸ μερίδιον τῆς πίττας ποὺ χάνουν. Μόνον αὐτὸ πονᾶ!

Νὰ διαμαρτυρηθῇ ὁ φουκαρᾶς ποὺ ἔχει δύο χρόνια νὰ δῇ μεροκάματο, τὸ ἀντιλαμβάνομαι, τὸ σέβομαι καὶ τὸ στηρίζω.

Νὰ διαμαρτυρηθῇ ὁ μισθωτὸς τῶν 700 εὐρῶ, ποὺ τοῦ μένουν μετὰ φόρων 510, κι ἔχει τρία παιδιὰ στὸ σπίτι του, ναί τὸ ἀντιλαμβάνομαι κι ἐπισης τὸ σέβομαι καὶ τὸ στηρίζω!

Νὰ διαμαρτυρηθῇ ὅμως ὁ μάγκας μὲ τὰ 5.400 εὐρόπουλα τὸν μήνα, διότι χάνει 700, λόγῳ μειώσεως ἐπιδομάτων, ὄχι βρὲ παιδιά, δὲν τὸ ἀντιλαμβάνομαι. 

Κι ἐφ’ ὅσον ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας διοργανώνονται ἀπὸ τέτοια κοπρόσκυλα, στηρίζονται καὶ διαφημίζονται ἐπίσης ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἴδια κοπρόσκυλα, ναί δηλώνω, πλὴν Φιλονόης.

Οὐσιαστικῶς, πλὴν Ἑλλήνων.

Πλήν Ἑλλήνων λοιπὸν τὰ κολπάκια σας. 

Διότι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νὰ εἶστε σίγουροι πὼς κάνουμε οὐσιαστικὸν πόλεμο. Δὲν πλέκουμε τὴν κάλτσα τοῦ κόκα κόλα. 

Καλὴν ἀντάμωσι, ἂν καὶ δὲν τὸ βλέπω.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἀκόμη κι ἐὰν μείνω ἐν τελῶς μόνη μου ἀπέναντι σὲ ὅλους αὐτούς, ἐγὼ θὰ πολεμῶ. Ἂς πᾶνε ὅλοι ἀπὸ τὴν ἴδιαν πλευρά. Ἐγὼ εἶμαι μὲ τοὺς Ἕλληνες. Δῆλα δή, ἀπέναντι!  

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Ὅλοι οἱ ἄλλοι πλὴν τῶν Ἑλλήνων.

Leave a Reply