Οἱ πατριδοκάπηλοι!

Τὸ βρήκαμε τώρα.

Ὅλοι οἱ «ἀγανακτισμένοι» βρῆκαν τὴν ἡμέρα γιὰ νὰ βγοῦν στὸν δρόμο. Νὰ κράξουν, νὰ γιουχάρουν, νὰ προπηλακίσουν. 

Σὰν δὲν ντρέπεστε ὅλοι σας!

ΟΛΟΙ ΣΑΣ!!

Καὶ οἱ μέν, κουδουνισμένοι μαζὺ μὲ τὰ τσιράκια τους, καὶ οἱ ΔΕΝ, ἀνύπαρκτοι συνδικαλιστές, ἐκπαιδευτικοί ἀπαίδευτοι καὶ ἀντιμνημονιακοὶ γενικότερα.

28η Ὀκτωβρίου! Ἡμέρα Ἐθνικῆς Ἐορτῆς! Ἡμέρα τιμῆς καὶ μνήμης.

Ἀντὶ νὰ τὸ βουλώσετε ὅλοι σας, νὰ πᾶμε μὲ σιωπὴ καὶ κατάνυξι, πρὸ κειμένου νὰ τιμήσουμε τοὺς ἥρωες καὶ τοὺς νεκρούς μας, βρήκατε τὴν εὐκαιρία νὰ μᾶς εὐτελίσετε ἀκόμη καὶ μίαν τέτοιαν ἡμέρα.

Ναί, κι ἐγὼ θυμωμένη εἶμαι. Αὐτὴν τὴν ἡμέρα ὅμως σιωπῶ. Δὲν κάνω τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ τιμῶ!

(Καὶ πολὺ κακῶς ἀσχολήθηκα μὲ τὰ ἔργα σας τὴν 25η Μαρτίου. Πολὺ κακῶς. Μετανοῶ!) 

Προειδοποιῶ λοιπόν:

Ἐὰν ὁποιοσδήποτε κουδουνισμένος ἐξέλθῃ τοῦ οἴκου του καὶ προκαλέσῃ τὸ δημόσιον αἴσθημα, εἶναι γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ Ἔνοχος ἐσχάτης Προδοσίας. Ἐὰν τολμήσῃ καὶ βγῆ στὸν δρόμο, εἶναι ἀποδεδειγμένα ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ θὰ ὑποστοῦν παραδειγματικὴ τιμωρία. Ἐὰν τολμήσῃ καὶ ἐμφανισθῇ ὁπουδήποτε, ὁπουδήποτε ὅμως, τὸ ὄνομά του θὰ φιγουράρῃ πρῶτο ἀνάμεσα στὰ πρῶτα. Ἂς τὸ θυμᾶται! (Κρυφτεῖτε αὐτὴν εἰδικά τὴν ἡμέρα. Μὴν τραβᾶτε περισσότερο τὸ σχοινί!)

Ἐὰν ὁποιοσδήποτε ἀπὸ τοὺς πολῖτες προβῇ σὲ οἰανδήποτε κίνησι, πράξι, λόγο ποὺ θὰ στρέφεται κατὰ τῶν κουδουνισμένων, εἶναι ἐπίσης ΥΠΟΠΤΟΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ!!! Διότι ἔχετε στὴν διάθεσί σας 363 ἡμέρες στὴν διάρκεια τοῦ ἔτους νὰ κάνετε τὰ πάντα. Ἀπὸ τὸ νὰ καταστρέψετε ἔως ἀκόμη καὶ νὰ ἀφανίσετε! Αὐτὴν τὴν ἡμέρα (καὶ τὴν 25η Μαρτίου) ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ! Θὰ μᾶς ἀποδείξετε ἁπλῶς πὼς εἶστε χειρότεροι τῶν παραπάνω!

ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ! 

Ἐὰν λοιπὸν ἀντιμετωπίσουμε ὅλοι ἐμεῖς σκηνὲς Ὕβρεως ὁπουδήποτε, ξέρουμε τί καὶ ποιοὺς θὰ ἀναζητήσουμε.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ!

ΟΛΟΙ ΣΑΣ!!

Τὸ παρακάνατε.

Καὶ οἱ μὲν ἠλίθιοι καὶ οἱ δὲ ἠλίθιοι!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Σὲ κάθε περίπτωσι,  οἱοσδήποτε λόγος ἢ πράξις ποὺ θὰ προσβάλλῃ νεκροὺς καὶ τιμώμενα πρόσωπα, θεωρεῖται ὡς ἀνθελληνικὴ πράξις! Ἁπλῶς θὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσετε πὼς δὲν ὑπάρχει γιὰ ἐσᾶς σωτηρία. Οἱ μέν μέσα λοιπόν, οἱ ΔΕΝ μούγκα!

Υ.Γ.2. Ἡ ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ εἶναι μόνον ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ! Ἐὰν κάποιος δὲν τὸ ἀναγνωρίζῃ, πρόβλημά του. Νὰ πάῃ πρὸς ἀναζήτησιν ἄλλης πατρίδος. Ἐδῶ περισσεύει!

Υ.Γ.3. Ξέρουμε πὼς ὅλα συμβαίνουν πρὸς χάριν ἐντυπωσιασμοῦ! Οἱ ἐντυπωσιασμοί σας ὅμως παρὰ πέρα. Μᾶς πρήξατε!

φωτογραφία

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ πατριδοκάπηλοι!

Leave a Reply