Σωπᾶτε! Ξυπνοῦν!

Ἔχουμε καταγγελία ἀπὸ τὴν Ἀλβανία γιὰ τὴν σκλήρυνσι τῆς στάσεως ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πολιτεία κατὰ τῶν ΛΑΘΡΟεργαζομένων. 

Τὸ «στερνή μου γνώσι νὰ σὲ εἶχα πρῶτα» τό ξέρετε;

Στοὺς «δικούς» μας ἀναφέρομαι φυσικά!

Ξάφνου συνειδητοποίησαν πὼς ἐφ’ ὅσον καταλήστεψαν τοὺς Ἕλληνες ὥρα εἶναι νὰ τὰ πάρουν κι ἀπὸ τοὺς ΛΑΘΡΟεισαγωμένους. Ἔως τώρα σκασίλα τους γιὰ τὸ ἐὰν σηκώναμε μόνοι μας βάρη δυσανάλογα μὲ τὰ ὅσα ἀντέχαμε! 

Προσωπικῶς συμφωνῶ μὲ μίαν τέτοιαν ἀπόφασι. Ἁπλῶς τὴν θεωρῶ ἠλίθια, ἄκαιρη καὶ ἀκραῖα καθυστερημένη. 

Νὰ ἐξηγηθῶ:

Ἀντὶ νὰ κλείσουν τὰ σύνορα, νὰ πάψουμε δῆλα δή νὰ ματώνουμε, αὐτοὶ τὰ ἀφήνουν ὀρθάνοικτα. Ἀποτέλεσμα τούτου φυσικὰ ἡ ἀδιάκοπος αὔξησις ΛΑΘΡΟεισαγωμένων. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ταλαίπωροι τὸ μόνο ποὺ θέλουν εἶναι ἡ ἄσκησις τοῦ παναρχαίου δικαιώματός τους στὴν ἐργασία.  (Σαφῶς καὶ μέσα στὶς ὀρδὲς τῶν ΛΑΘΡΟεισαγωμένων μεγάλο μέρος τους εἶναι πρόσωπα ἀνυπάρκτου ἠθικῆς. Αὐτοὶ εἶναι ἄλλο κεφάλαιο. Ἐγὼ ἐξετάζω μόνον τὶς «ὑγιεῖς μονᾶδες τους.)

Οἱ δουλέμποροι ὅμως (κυκλώματα μὲ σαφεῖς πλέον προεκτάσεις σὲ κάτι περίεργες ὅλο «ἀνθρωπισμό» ΜΚΟ) ἔχουν ἄλλην ἄποψι. Ὅσο περισσοτέρους φέρνουν, τόσο φθηνότερα μεροκάματα δίδουν. Ὑπάρχουν καταγγελίες γιὰ παροχὴ μόνον μίας μερίδος φαγητοῦ σὲ ἐργᾶτες ποὺ δουλεύουν 10 καὶ 12 καὶ 15 ὧρες ἡμερησίως.

Μᾶς ἔκαναν Ἀφρική; Μᾶς ἔκαναν. Ἀλλὰ αὐτὸ ἐμεῖς οἱ  «Ἕλληνες» ἀκόμη δὲν τὸ βλέπουμε. Τώρα μόλις ἀρχίζει νὰ μᾶς ἀγγίζει. Τώρα ποὺ χάνουμε ἐμεῖς τὶς ἐργασίες μας καὶ τὴν τροφή μας. Δὲν ἀντιλαμβανόμαστε πὼς ἡ χώρα ἀντέχει συγκεκριμένον ἀριθμὸ ἐργαζομένων. Τοὐλάχιστον μὲ τὶς ὑπάρχουσες (ἀνύπαρκτες) ὐποδομές.  (Ποῦ εἶναι οἱ ἀναρχοαριστερούληδες «ἀνθρωπιστές»; Θὰ ἤθελα πράγματι τὴν συνδρομή τους γιὰ τὴν ἐπίλυσι τῶν οἰκονομικῶν ἀδιεξόδων. Ὄχι ὅμως μὲ εὐχολόγια καὶ λογιστές. Μὲ προτάσεις. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γκρεμίζουν εἶναι καλοί! Γιὰ νὰ κτίζουν ὅμως; Οὖστ κοπρόσκυλα!)

Τί θὰ ἔπρεπε νά κάνουμε; Ὡς χώρα ὀφείλαμε νὰ ἀπελαύνουμε ὅσους δὲν ἔχουν κᾶρτες ἐργασίας, σαφῆ διαμονή, συγκεκριμένη ἀπασχόλησι καὶ τρόπο ζωῆς. Καθῶς κι αὐτοὺς ποὺ παραμένουν γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα ἄνεργοι. Ὅπως ἐπίσης κι ὅσους δὲν σέβονται τοὺς δικούς μας θεσμούς, τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους. Πῶς κάνουν στήν Γερμανία; Στήν Ἐλβετία; Στήν Σαουδική Ἀραβία; Ὅταν ὅμως ἔχουν στὰ χέρια τους τὴν ἐξουσία κουδουνισμένοι, ἠλίθιοι, τυχάρπαστοι, ἀνεγκέφαλοι, ὑπάλληλοι τῆς ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ κι ἀνεύθυνοι, τότε καταλήγουμε στὸ σημερινὸ οἰκτρὸ ἀποτέλεσμα. 

Δὲν χάνει ἡ μάνα τὸ παιδί της πλέον. Αὐτὸ συνέβαινε κάαααααποτε! 

Τώρα πιὰ συζητᾶμε γιὰ μίαν δεξαμενὴ γεμάτης τρύπες. Χάνουμε ἀπὸ κάθε τρύπα τόνους ὕδατος, ἀπολύτως σημαντικοῦ κι ἀπαραίτητου γιὰ τὴν διαβίωσί μας. Κι ἀντί νὰ τὴν γκρεμίσουμε καὶ νὰ τὴν ξαναφτιάξουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἐμεῖς κλείνουμε μὲ φελλούς τὶς τρύπες. 

Δυστυχῶς, δὲν εἶναι γιὰ γέλια πλέον. Οὔτε κἂν γιὰ κλάματα! 

Οὔτε ὧρες γιὰ περισυλλογή. Οὔτε γιὰ συνειδητοποίησι ἀπανωτῶν λαθῶν. Αὐτὰ πλέον εἶναι πολυτέλειες. Τὰ εἴχαμε, ἀλλὰ μᾶς τελείωσαν!

Τώρα πιὰ εἶναι γιὰ τὸ «τρεχᾶτε ποδαράκια μου». Διότι τὰ ποδαράκια τους ἀπὸ τὸ καθισιό, τὸ βόλεμα καὶ τὴν ἀναισθησία ἔχουν πιάσει ἀρᾶχνες. Δὲν κουνιοῦνται πλέον. Κι ἀλλοίμονο στὸ κύμα ποὺ θὰ τοὺς πετύχῃ.

Φιλονόη. 

 

Υ.Γ. 1.Τὸ «εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα Στέλλα» τό θυμᾶστε; Καμμία σχέσις! 

 

Υ.Γ.Ποῦ εἶναι οἱ ἀναρχοαριστερούληδες «ἀνθρωπιστές»; Θὰ ἤθελα πράγματι τὴν συνδρομή τους γιὰ τὴν ἐπίλυσι τῶν οἰκονομικῶν ἀδιεξόδων. Ὄχι ὅμως μὲ εὐχολόγια καὶ λογιστές. Μὲ προτάσεις. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γκρεμίζουν εἶναι καλοί! Γιὰ νὰ κτίζουν; Οὖστ κοπρόσκυλα!

 

Υ.Γ.3. Τὸ «πῆρε φωτιὰ ὁ κ@λ@ς μας τὸ γνωρίζετε; Ὄχι; Θὰ τὸ γνωρίσετε ταχύτατα!

 

Ἡ εἴδησις, γιὰ νὰ γελάσουμε περισσότερο, διότι σηκώθηκαν τὰ πόδια νὰ κτυπήσουν τὸ κεφάλι, παρακάτω. Διότι ἀντὶ νὰ κτυποῦν τὸ κεφάλι τους στὸν τοῖχο τραβοῦν νὰ κτυπήσουν ἐμᾶς! Τόση ἀντίληψις! Θὰ τοὺς περάσῃ ὅμως, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ θὰ πονέσῃ!


 

Αλβανία: Η Ελλάδα σκλήρυνε τα μέτρα κατά των παράνομων μεταναστών με φυλάκιση και πρόστιμο

Στην Ελλάδα, τα οικονομικά προβλήματα της χώρας συνδέονται με αυστηρότερες πολιτικές κατά των παράνομων μεταναστών.

Σύμφωνα με τους νέους νόμους που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον υπουργό Εργασίας,  Γιώργο Κουτρουμάνη, οι αρχές θα εφαρμόσουν νέα ποινικά  μέτρα για τους παράνομους μετανάστες και θα περιορίσουν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους.
Στους μετανάστες θα επιβάλλονται πρόστιμα μέχρι και € 5.000 καθώς και 6 μήνες φυλάκιση εάν συλληφθούν να εργάζονται χωρίς να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Στατιστικά στοιχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας,  δείχνουν  ότι το κράτος υφίσταται απώλεια  περίπου 8 δις ευρώ, από τις πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης,  με την απασχόληση των παράνομων μεταναστών.

Η μεγαλύτερη  ένωση των εργαζομένων στην Ελλάδα, εκτιμά ότι η χώρα έχει τουλάχιστον 500 χιλιάδες μετανάστες που εργάζονται παράνομα. Σε μια προσπάθεια να αυξήσει την είσπραξη εσόδων το κράτος λαμβάνει  αυτά τα μέτρα, της καταβολής μετρητών.

Ακόμη και για υπηρεσίες, όπως είναι ο καθαρισμός, προσλαμβάνει εργαζόμενους  που τους πληρώνει με επιταγή για να αποφύγει την φοροδιαφυγή και να αναγκάσει τους  (ἄρθρα καὶ σκέψεις)

ἄσχετον τὸ ἆσμα, ἀλλὰ χρειαζόταν!

 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply