Ἡ φράου Μέρκελ ποὺ θὰ μᾶς ἐποπτεύσῃ!

Ἡ φράου Μέρκελ ποὺ θὰ μᾶς ἐποπτεύσῃ!Πῆρε μίαν χαρὰ ἡ φράου! Ἀπερίγραπτη.  (Τότε ἦταν ποὺ ἔπιασε τὸν καλαματιανό! Ἀλλὰ αὐτὰ δὲν τὰ λένε στὰ δελτία εἰδήσεων.)

Καὶ τὸν GAP (μαζύ κι ὅλα τὰ ἀφεντικά του καὶ τὸ ἐπιτελεῖο του)  ῥόμπα ξεμπούκωτη μᾶς παρέδοσε (σύνηθες αὐτό) καὶ τὰ ἡνία ἀναλαμβάνει καὶ στὴν πλάτη μας ἀνέβηκε. 

Α.Μέρκελ: “Ποια τεχνική βοήθεια; Tην εποπτεία αναλαμβάνουμε”Πριν “αλέκτωρ φωνήσαι”!

<

p>Η Ανγκέλα Μέρκελ, διέψευσε και τον χερ Χορστ Ράϊχενμπαχ και τους κυβερνητικούς που μιλάνε για “τεχνική βοήθεια” κια όχι εποπτεία της Ελλάδας. Σε ομιλία της στην Γερμναική Βουλή πριν λίγο εν όψει της ψηφοφορίας για το EFSF η καγκελάριος της Γερμανίας ήταν σαφής:

“Η Γερμανία επιθυμεί τη μόνιμη επιτήρηση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, ώστε η ελληνική οικονομία να μπορεί να αναπτυχθεί ξανά, σημείωσε και είπε ότι θα ήταν επιθυμητή μια μόνιμη εποπτεία των ελληνικών μεταρρυθμίσεων. Η βοήθεια που της δίνουμε, πάντα θα πρέπει να συνδέεται με αυστηρές προϋποθέσεις επιτήρησης της χώρας από εμάς. Δεν είναι μόνο τεχνική βοήθεια, χρειάζεταιο την επιτήρησή μας”!

Η Γερμανίδα καγκελάριος επανέλαβε ότι “Η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή ενός δύσκολου δρόμου, όπως προκύπτει από την έκθεση της τρόικας και ότι το «κούρεμα» του χρέους δεν αρκεί για να λύσει το πρόβλημα της χώρας.

Υπάρχει κάποιος από την κυβέρνηση για να διαψεύσει τα λεγόμενα της Α.Μέρκελ; Νομίζουμε ότι η παραπάνω δήλωσή της λύνει αυτόματα και το ερώτημα αν πρόκειται για εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας ή όχι…( defencenet)

Πῶς θὰ τὴν ξεφορτωθοῦμε; Δὲν ἀνησυχῶ! Εἴμαστε εὑρηματικότοι στὸ νὰ ξεφορτωνόμαστε, ὅταν πράγματι τὸ θέλουμε κάτι τέτοιο. 

Ἄλλο σκέφτομαι. 

Αὐτὴ ἡ μανδάμ τί περιμένει τώρα; Νά μᾶς σώσῃ; Νά μᾶς συνετίσῃ; Ἢ ἁπλῶς νὰ μᾶς τραβήξῃ τά λουριά γιά νά μήν πολύ παίρνουμε ἀέρα;

Προσωπικῶς πιστεύω τὸ τελευταῖο. Νὰ μᾶς κόψῃ τὸν βήχα θέλει ἡ μανδάμ. Ἀλλὰ δὲν ξέρει τόν τρόπο. 

Διότι καὶ ἐπιτρέπει στὸν GAP νὰ παραμένῃ στὴν θέσι του, καὶ ὁ Μπένυ τὸ παίζει «πολλὰ βαρύς καὶ ὄχι» καὶ τὰ λεφτουδάκια τους θὰ τὰ χάσουν στὸ τέλος. 

Ἀντὶ λοιπὸν ἡ φράου Μέρκελ νὰ κάτσῃ καὶ νὰ στήψῃ τὸ ἀνύπαρκτον μυαλό της, χοροπηδᾶ ἀπὸ χαρὰ πιστεύοντας πὼς τώρα θὰ μᾶς ἀλλάξῃ τὰ φῶτα. 

Δὲν τῆς εἶπε κάποιος πὼς ἐμεῖς ἔχουμε μάθει στὰ ζόρικα καὶ στὰ δύσκολα. Ἐμεῖς ἀντέχουμε στὴν πείνα (κι ἂς τὸ ἔχουμε ξεχάσει τόσες δεκαετίες.) 

Δὲν τῆς εἶπαν άκόμη πὼς ἐμεῖς ἔχουμε κάτι ποὺ αὐτή, μαζὺ κι ὅλα τὰ ἀντίστοιχα νούμερα του πλανήτου, δὲν θὰ ἀποκτήσουν ΠΟΤΕ! Πνοή ἐλευθερίας! Δῆλα δή, γιὰ νὰ πάρω καὶ κάποιους ὅρους τῆς χημείας, βαθμοὺς ἐλευθερίας πολὺ περισσοτέρους ἀπὸ κάθε ἄλλον. (Τὸ χᾶος ποὺ ἔγραφα ἐνωρίτερον.)

Τέλος, δὲν τῆς εἶπε κάποιος τῆς μανδᾶμ φράου πὼς ἔχουμε πλέον λάβει πολὺ σοβαρὰ τὴν ἀπόφασι νὰ ἀποτινάξουμε κάθε ἠλίθιο ποὺ τραβάει νὰ μᾶς ἀλλάξῃ τὰ φῶτα, ἀπὸ τὴν ζωή μας. 

Δυστυχῶς γιὰ αὐτὴν λοιπόν, θὰ βρεθῇ πρὸ δυσαρέστου ἐκπλήξεως. 

Τότε νὰ τὴν δῶ τὶ χαρὲς καὶ κουνήματα θὰ κάνῃ. Ἢ θὰ τὸ ῥίξῆ πάλι στὸν χορό τότε; Αὐτόν τοῦ Ζαλόγγου; 

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ἐφ’ ὅσον ἀναλαμβάνει τὴν ἐποπτεία ἡ μανδάμ, δὲν ἀναλαμβάνει καί τὴν ἐποπτεία τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Συντάγματος; Θὰ ἀρκεστοῦμε καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαίου. Ἀρκεῖ τὰ λαμόγια νὰ λαμβάνουν σιγὰ σιγά τὴν  ἄγουσα.

Υ.Γ.2. Ἐμπρὸς στὰ σχέδια τῆς Μανδᾶμ ὁ GAP  εἶναι ἐμπόδιον. Αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὅλοι, καὶ ἡ ἴδια, πιστεύουν πὼς θὰ τὴν ἐξυπηρετήσῃ. Ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς ἐκτὸς ἀπὸ προσκυνημένος εἶναι καὶ κάπως πιὸ …χαλαρὸς στὶς παροχές ποὺ τὸν ἀφοροῦν. Τί θά κάνῃ ἡ μανδάμ ἐάν αὐτός βάλῃ χέρι στά δικά της ἔργα; Θά τόν ἐξαφανίσῃ;

Υ.Γ.3.Πάντως δὲν μπορεῖτε νὰ πεῖτε, τὰ προσχήματα τὰ κρατοῦν! Στόχος τους νὰ μὴν τοὺς καταλάβουμε πάντα! Μά καλά, γιά Γερμανούς μᾶς πέρασαν;

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply