Τό συγκρότημα «Λαμπράκη» ζητᾶ ἐκλογές

Μέχρι καί τό «βῆμα» στό κεντρικό σημερινό ἄρθρο τοῦ Σταύρου Ψυχάρη προτείνει τήν διεξαγωγή ἐκλογῶν. Αὐτό εἶναι πού μέ ἀνησυχεῖ! Δεῖτε:


(Visited 14 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τό συγκρότημα «Λαμπράκη» ζητᾶ ἐκλογές

Leave a Reply