«Τοῦ κώλου…»

«Τοῦ κώλου..«Τοῦ κώλου !…»

Γεννήθηκα τριαντάφυλλον …
ἁπλώθηκα εἰς τὸ χῶμα γύρω …
ῥίζωσα …
τεχνίτες ἦλθαν καὶ χρόνους δούλευαν …
σκάλισαν τὴν μορφὴν μου ὡραία 
καὶ τὸ κορμὶ μου ἔκαναν 
προεδρικὴν καθέδραν !..

Ἦταν αὐγῆς πρωϊνὸν εἰς τὴν Ἀττικὴν ,
ἦταν χιλιάδες τεχνίτες … μύριοι …
ποὺ τὸ κορμὶ μου ἐνύμφευσαν 
μὲ πισινὸν βρωμιάρη !..

Ἤμουν ἡ πρώτη εἰς τὸ χωριὸ 
κι’ αὐτὸς ἐπάνω μου ἀρχηγός …
τὸ στόμα του χαλοῦσε 
γιὰ ἐμένα σὰν μιλοῦσε !

Τὸν διάλεξαν τ’ ἀδέλφια μου 
ὅλοι οἱ σκαλιστὲς μου …
κι’ αὐτὸς ὁ πισινὸς ὁ μοχθηρὸς
ἐζήλευε τὴν νιότην μου !..

Ἐκύτταξε τὴν ῥάχι μου 
καὶ εἶπε ναί !
εἶναι μεγάλη !
συμφώνησε ὁ βρωμιάρης 
νὰ ἔλθουνε νὰ τήνε πάρουν ἄλλοι !..

Μὰ τὸν πονοῦσε ὁ κῶλος του …
ἤμουν τριανταφυλλένια !..
νὰ μὲ πωλήσῃ ἤθελε ,
νὰ πάρῃ πουπουλένια !..

Δὲν γνώριζες ἐλεεινὲ Παπποῦ 
πὼς ἔχω σκαλιστὲς παντοῦ ;
γύρω μου ἐστάθησαν φρουροί 
καὶ τὸνε διώχνουν νὰ πάῃ ἀλλοῦ !..

Καὶ μοιρολόγαε αὐτὸς 
πὼς εἶναι κῶλος ξακουστός ,
κι’ ἦλθαν αὐγὴν τεχνίτες σκαλιστὲς ,
νὰ τὸν πλακώσουν εἰς τὶς κλωτσιές !..

Βρωμιάρη κῶλε Ἀρχηγέ !..
εἶμαι καθέδρα Ἐλληνική !..
κι’ ἄν θὲς νὰ κάτσῃς πάνω μου ,
σεῖρε νὰ βρῇς ψυχή !..

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς 
Ἕλλην 

30-10-2011

Ἔχει σήμερα ὁ Δημήτρης τὰ νεῦρα του.

Ἔχω ὅμως κι ἐγὼ τὰ δικά μου. 

Σήμερα, ἂν καὶ θύμωσα μὲ τὸν θυμωμένο Δημήτρη, κατάλαβα γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ πὼς ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι. 

Κι ἂς πονάῃ.

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Θὰ τὸ ἀλλάξω ὅμως! Ὁρκίζομαι!

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “«Τοῦ κώλου…»

Leave a Reply