«Ὁ μυαλοτσιμενταρισμένος ξέρει τὶ κάνει!»

Σχόλιον τοῦ Χ’άρρυ Κλύνν ὁ τίτλος.

Φαντάζομαι πὼς ἀναφέρεται στὰ τοῦ δημοψηφίσματος!

Τί νά πῶ;

Δὲν θὰ πῶ!

Θὰ γελάω…

Μᾶς θυμήθηκε ὁ μυαλοτσιμενταρισμένος;

Δὲν νομίζω….

Μᾶλλον ἔτσι τοῦ εἶπαν νὰ πῇ…

Διότι κακὰ τὰ ψέμματα…

Δὲν ξέρω τί κάνει μὲ τὰ ἀγγλικά του, ἀλλὰ μὲ τὰ ἑλληνικά του χρειάζεται τὸν ὑποβολέα του.

Καὶ εἶναι κρίμα νὰ μᾶς ἀξίζει τέτοιος πρωθυπουργός.

Ἀποδεικνύει τὴν δική μας ἀνεπάρκεια.

Κρίμα..

Βέβαια σὲ λίγο θὰ πέσῃ… Ἀλλὰ ἔως τότε τὸ βλέπω….

Θὰ ἀκούσουμε τὰ πλέον ἀπίστευτα!

Φαίνεται ἀντέχουμε ἀκόμη!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply