Τί εἶπε βρέ παιδιά ἡ Μιλένα;

Κάτι δὲν πάει καλά μὲ τὰ Ἑλληνικά μου μᾶλλον! Ἢ κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ τοὺς ξυλόμυαλους. 

Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω. 

Γράφει στὴν ἐπιστολή της πολλὰ καὶ διάφορα. 

Ὁ περισσότερος κόσμος παρέμεινε στὴν ἐπιστολή καὶ στὸ εἶδος της. 

Ἄλλως τε, μία ἐπιστολὴ δηλώσεως ἀνεξαρτοποιήσεως, εἶναι θέμα.

Ἀλλά τὸ τί γράφει, τό τί θέλει νὰ πῇ καὶ τὸ τί τελικῶς λέει, τό προσέξατε;

Διαβάζουμε:

«… το δημοψήφισμα αποτελεί μια βαθειά διχαστική διαδικασία. Συμπυκνώνεται σε μονοσήμαντα ερωτήματα τα οποία απαντώνται με ένα ναι ή ένα όχι διαιρώντας το λαό. Στην ίδια συνεδρίαση είπα ότι είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιούνται οι θεσμοί ως εργαλεία προκειμένου να επιδιωχθούν σκοπιμότητες….»

Μᾶς ἔστειλε ἀδιάβαστους;

Ἐγὼ ἤξερα πὼς στὴν δημοκρατία ἀπαιτοῦνται δημοψηφίσματα. Ἀπαιτεῖται νὰ ἀκούγεται κι ὁ λόγος κι ὁ ἀντίλογος. Ἀπαιτεῖται νὰ λαμβάνονται σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν τῶν κυβερνώντων καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ θέσεις. 

Τί ἐννοεῖ λοιπόν ἡ «δημοκράτισσα» τοῦ μΠΑτΣΟΚ; Μήπως ἐννοῇ πὼς οὐδόλως τὴν ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη μας; Μήπως ἐννοῇ πὼς οὐσιαστικῶς ἡ μανδὰμ χάνει μέρος τῆς δυνάμεώς της ἐπί τῆς ζωῆς μας; Μήπως ἐννοῇ πὼς θὰ ἀκουστῇ ὁ ἀντίλογος καὶ πὼς θὰ πρέπῃ νὰ γίνῃ σεβαστός; 

Βαθειὰ διχαστικὴ διαδικασία!!! Πῶ πῶ πῶ!!! Θὰ τὸ λέω στὰ δισέγγονα μου γιὰ νὰ τρῶνε τὸ φαγάκι τους! Τόσο πολὺ τὸ κατάλαβα! Ἄλλο τόσο θὰ τὸ καταλάβουν κι αὐτά.

Λέει ἐπίσης ἡ «δημοκράτισσα»!!! 

«…..Η μέχρι σήμερα επιδίωξη της αναγκαίας για την αντιμετώπιση της κρίσης συναίνεσης δεν επετεύχθη και υπό τις παρούσες συνθήκες η ρητορική επίκλησή της αποτελεί κενό γράμμα. 
Εκτός όμως από τις πολιτικές συμμαχίες που δεν μπορέσαμε να συνάψουμε αποτύχαμε να συνάψουμε και ένα minimum συμμαχιών με εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που κατανοώντας την κρισιμότητα των γεγονότων και την αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις και ανατροπές θα συμπορεύονταν μαζί μας και αυτή τους η συμπόρευση θα αποτελούσε την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιτυχία του πολιτικού μας εγχειρήματος.

Είναι κοινός τόπος ότι έχει βαθμιαία επέλθει απονομιμοποίηση της σημερινής πολιτικής τάξης.
Η τιτάνια προσπάθεια που απαιτείται για την έξοδο από την κρίση έχει ανάγκη από εθνική απήχηση και κοινωνική στήριξη…..

…Ψήφισα σειρά νομοσχεδίων γνωρίζοντας ότι δεν εκφράζω τη βούληση των πολιτών που με εξέλεξαν αξιολογώντας ως πρώτιστο καθήκον μου την αποφυγή της χρεοκοπίας και της επακόλουθης στάσης πληρωμών.
Τούτη τη στιγμή εκπροσωπώντας ως βουλευτής σύμφωνα με το Σύνταγμα το Έθνος έχω χρέος να αντισταθώ σε αυτή τη λαθεμένη πολιτική επιλογή που διχάζει επιχειρώντας ανεπίτρεπτα να υποκαταστήσει τη λαϊκή εντολή και την ίδια στιγμή απειλεί τη βιωσιμότητα της χώρας 
Οι στιγμές είναι κρίσιμες και οι πολίτες έχουν ανάγκη να εκπροσωπούνται από βουλευτές που εξέλεξαν….»

Καλά, τὸ ὅ,τι οἱ ἐκλεγέντες ἀπὸ τὸ 23% θὰ ἐθεωροῦντο καὶ διασῶστες τοῦ ἔθνους,  θὰ πίστευαν πὼς ἐκτελοῦν ὑπέρτατον χρέος καὶ θὰ ἐνεργοῦσαν κατὰ τὰ γνωστὰ, νομίζοντας πὼς αὐτὸ ποὺ κάνουν δὲν εἶναι τρύπα σὲ νερό ἀλλὰ τρύπα σὲ βουνό… ἢταν ἀναμενόμενον. Τόσα ἀντιλαμβάνονται, τόσα λέγουν, τόσα πράττουν. Στὸ τέλος θὰ ἀπαιτήσουν νὰ τοὺς ζητήσουμε καὶ συγγνώμη. Ἀλλὰ τὸ ἀντιπαρέρχομαι. (Λυπᾶμαι μόνον γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ πιστέψουν στὴν παραίτησι καὶ στὴν ἐπομένη ἐκλογικὴ ἀναμέτρησι θὰ μᾶς τὴν ξαναφορτώσουν.)

Αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι τὸ ἐπίπεδον τῆς μανδάμ. Μᾶς ἐμπαίζει κανονικότατα. Τὰ μέτρα ἦταν ἀναγκαῖα. Τὰ νομοσχέδια ἐψηφήσθησαν μὲ στόχο τὴν διάσωσί μας. Τὰ ἀποτελέσματα θὰ ἔλθουν ἐὰν ἐμεῖς, προσέξτε καλά, μόνον ἐμεῖς, κάνουμε τιτάνια ὑπομονή καὶ ψοφήσουμε μὲ τιτάνιο ψόφο. (Ὄχι αὐτή, προσοχή!)

Δὲν μᾶς λέει ὅμως ἡ Μιλένα, τί ξέρει ἀπὸ οἰκονομικά; Μέ τί κριτήριο ἀντιλήφθηκε πὼς αὐτὰ εἰδικῶς τὰ μέτρα, αὐτὲς εἰδικῶς οἱ ἀποφάσεις, αὐτὰ εἰδικῶς τὰ νομοθετήματα θὰ ἐπέφεραν κάααααααααααποτε τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίσι. Δ

Ἀπὸ τὸ βιογραφικό της μεταφέρω:

Σπουδές:

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και μιλά Αγγλικά και Γαλλικά. 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία:

Ασκησε δικηγορία και το 1989, κατόπιν εξετάσεων, εντάσσεται στη Νομική Υπηρεσία της Ολυμπιακής Αεροπορίας, συνεχίζοντας παράλληλα τη μαχόμενη δικηγορία. Στην πορεία, εργάζεται σε μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρίες στην Washington D.C. και ασχολούμενη αποκλειστικά με θέματα Διεθνών Συμβάσεων και Αεροπορικού Δικαίου, ειδικεύεται στον τομέα αυτό. Το 1993 εντάσσεται στο Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, όπου και υπηρετεί ως το 1995. 

Ἔχει λοιπὸν γνώσεις νομικές, πτητικές, σημιτικές, παπανδρεϊκές… Ἀλλά οἰκονομικές; 

Ἐγὼ ἤξερα πὼς ἀκριβῶς ἡ ἄγνοιά της καὶ ἡ σπάταλη φύσι της, τὴν ὁδήγησαν σὲ ἕνα διάσημο διαζύγιο, τὸ ὁποῖον μὲ τὴν σειρά του ἐπέφερε τὴν καταδίκη τῆς βο(υ)λῆς ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μαζὺ καὶ τῆς Μιλένας, μαζὺ καὶ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ εἶδος της, μαζὺ φυσικὰ καὶ τὸ μεγαλειῶδες κουκούλωμα. Κι ἀντὶ ἡ μανδὰμ νὰ παραιτηθῇ, μήπως καὶ ἡσυχάσουμε ἀπὸ τὸ εἶδος της, βγαίνει τώρα νὰ μᾶς κάνῆ μαθήματα; Ποιά; Ἡ Μιλένα; Πλάκα μᾶς κάνουν; Ἢ ἔχουμε φθάσει σὲ ἐπίπεδα ὁλογραφικῆς πραγματικότητος καὶ τὸ ἀγνοῶ;  (Λεπτομέρειες γιὰ τὸ εἶδος τῆς Μιλένας στὸ Βουλευτικὴ ἀσυλία τέλος!)

Ἔχουμε μαζέψει πάρα πολλὰ σκουπίδια στὸν τόπο. Θὰ τὸν καθαρίσουμε, διότι δὲν ἔχουμε ἄλλον δρόμο, ἀλλὰ ἔως τότε ἂς προσέχουμε περισσότερο. Διότι μαζὺ μὲ τὰ σκουπίδια ἀναπτύσσονται καὶ τὰ σκουλήκια καὶ οἱ ἰοί καὶ τὰ σαπρόφυτα καὶ τὰ βακτηρίδια. Κι αὐτὰ ὅλα εἰσβάλουν ἀπὸ κάθε ἄνοιγμα. Ὀφείλουμε νὰ τοὺς πάψουμε τὴν φόρα. Τοὐλάχιστον. 

Κι ὅσο γιὰ τὴν πανικόβλητη Μιλένα, ποὺ κατὰ βᾶθος ἐλπίζει νὰ λάβῃ μέρος στὴν διάδοχη κατάστασι, ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἡ  ἐξακολούθησις τῆς ὑπάρξεώς της. Καθαρὰ καὶ ξάστερα. 

Φιλονόη. 

Ὅλη ἡ ἐπιστολὴ τῆς μανδᾶμ-παπανδᾶμ!!!

Επιστολή Μιλένας Αποστολάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων   1/11/201

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011


Προς: 
τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Ελλήνων 
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο

Κύριε Πρόεδρε,

Η κρίση στο εσωτερικό της χώρας έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και απειλεί τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. 
Σήμερα μετά την ένταξη της χώρας στο μηχανισμό διάσωσης τον Μάιο του 2010 και παρά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2011-2015, εσχάτως του εφαρμοστικού του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία καθώς και σειράς άλλων νόμων με τους οποίους οριζόντιες περικοπές οδήγησαν σε πρωτόγνωρη συρρίκνωση το εισόδημα εκατομμυρίων συμπολιτών μας, η διαδικασία προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας είναι ανεπιτυχής. Οι στόχοι του προγράμματος δεν επιτυγχάνονται. Η νομοθετική υπερπαραγωγή αδυνατεί να μετουσιωθεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και η στόχευση των κυβερνητικών πολιτικών εξαντλείται στα συνήθη «υποζύγια» αδυνατώντας να θωρακίσει τα μέτρα που λαμβάνονται με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Την ίδια στιγμή απουσιάζει μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πολιτική ανάπτυξης που θα απελευθερώσει δυνάμεις και θα μας σώσει από το τέρας της ύφεσης. 
Η μέχρι σήμερα επιδίωξη της αναγκαίας για την αντιμετώπιση της κρίσης συναίνεσης δεν επετεύχθη και υπό τις παρούσες συνθήκες η ρητορική επίκλησή της αποτελεί κενό γράμμα. 
Εκτός όμως από τις πολιτικές συμμαχίες που δεν μπορέσαμε να συνάψουμε αποτύχαμε να συνάψουμε και ένα minimum συμμαχιών με εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που κατανοώντας την κρισιμότητα των γεγονότων και την αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις και ανατροπές θα συμπορεύονταν μαζί μας και αυτή τους η συμπόρευση θα αποτελούσε την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιτυχία του πολιτικού μας εγχειρήματος. 
Είναι κοινός τόπος ότι έχει βαθμιαία επέλθει απονομιμοποίηση της σημερινής πολιτικής τάξης.
Η τιτάνια προσπάθεια που απαιτείται για την έξοδο από την κρίση έχει ανάγκη από εθνική απήχηση και κοινωνική στήριξη.
Αντ’ αυτών όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός αποφασίστηκε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις αρχές του επόμενου έτους με αντικείμενο τη νέα δανειακή σύμβαση όπως αυτή θα διατυπωθεί με βάση τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου.
Όπως είχα την ευκαιρία να πω κατά τη συζήτηση του σχετικού σχεδίου νόμου στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής το δημοψήφισμα αποτελεί μια βαθειά διχαστική διαδικασία. Συμπυκνώνεται σε μονοσήμαντα ερωτήματα τα οποία απαντώνται με ένα ναι ή ένα όχι διαιρώντας το λαό. Στην ίδια συνεδρίαση είπα ότι είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιούνται οι θεσμοί ως εργαλεία προκειμένου να επιδιωχθούν σκοπιμότητες.
Παραμένοντας συνεπής με τις απόψεις μου αυτές θέλω να εκφράσω την κατηγορηματική διαφωνία μου με αυτήν την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Ψήφισα σειρά νομοσχεδίων γνωρίζοντας ότι δεν εκφράζω τη βούληση των πολιτών που με εξέλεξαν αξιολογώντας ως πρώτιστο καθήκον μου την αποφυγή της χρεοκοπίας και της επακόλουθης στάσης πληρωμών.
Τούτη τη στιγμή εκπροσωπώντας ως βουλευτής σύμφωνα με το Σύνταγμα το Έθνος έχω χρέος να αντισταθώ σε αυτή τη λαθεμένη πολιτική επιλογή που διχάζει επιχειρώντας ανεπίτρεπτα να υποκαταστήσει τη λαϊκή εντολή και την ίδια στιγμή απειλεί τη βιωσιμότητα της χώρας 
Οι στιγμές είναι κρίσιμες και οι πολίτες έχουν ανάγκη να εκπροσωπούνται από βουλευτές που εξέλεξαν.
Για το λόγο αυτό δεν παραιτούμαι από την εντολή που μου έδωσαν οι συμπολίτες μου αλλά ανεξαρτητοποιούμαι αποχωρώντας από τη Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Με τιμή,
Μιλένα Αποστολάκη


(Ἐπαναλαμβάνω, εἶμαι κατὰ τῆς δημοκρατίας καὶ ἰδίως αὐτῆς τῆς «δημοκρατίας». Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι λογικοὶ συνειρμοί.)

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply