Πενία τέχνας κατεργάζεται!

Πενία τέχνας κατεργάζεται!

Πρακτικότατον, ὅταν ἡ στέγη σου εἶναι ἀπὸ τσίγκο. 

Μὲ τὸ τσιμέντο δὲν ξέρω πῶς γίνεται!

Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην, ποτὲ δὲν ξέρουμε!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply