Ποιόν βρίζουμε καί γιατί;

Ποιόν βρίζουμε καί γιατί;Καθόμαστε καὶ βρίζουμε ὅλοι μας τὸν GAP καὶ τὰ ἔργα του. Καὶ σαφῶς ἔχουμε ὅλοι δίκαιον. Ἐὰν ὅμως ἰσχύῃ ἡ μόλις διατυπωθεῖσα ὑποθεσίς μου, δῆλα δή, περὶ κενότητος κεφαλῆς, τότε βρὲ παιδιά, μήπως δὲν εἶναι προδότης ἀλλὰ ἁπλῶς κουφιοκέφαλος;

Μήπως καθῶς κάνῃ τὴν ποδηλατάδα του, περνῶντας δίπλα ἀπὸ ἕνα ἄλσος ἂς ποῦμε, ἀκούει κάποιον νὰ συζητᾶ γιὰ ΔΝΤ καὶ τσοῦπ, μᾶς πετᾶ στὸ ΔΝΤ; Δὲν ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ φιλτράρῃ, νὰ ἐπεξεργαστῇ καὶ νὰ ἀποδεχθῇ τὴν πνευματική κλοπή ποὺ μόλις διέπραξε.

Ἢ γιὰ παράδειγμα, ἀκούει τὴν ὥρα ποὺ κουρεύεται, τὴν Βασίλω νὰ μιλᾶ γιὰ τὰ λαπτόπια! Τσοῦπ, ἁρπάζει τὴν κουβέντα καὶ γίνεται πύραυλος! Νὰ λοιπὸν ἡ ἠλεκτρονική μας παιδεία. (Νὰ καὶ γιατὶ ἡ χἌννα τὰ ἔκανε μπάχαλο!)

Ἢ, ἄλλο παράδειγμα, ἀκούει κάποιον ἀπὸ τοὺς ἀντιπροέδρους νὰ  μιλᾶ γιὰ μᾶσες καὶ μπουκώματα. Τὸ «ἔπιασε» στὸν ἀέρα ὁ ἀητός μας ὁ ἐξαφτέρουγος. Τί κάνουν οἱ γύρω του; Τρῶνε! Τί πρέπει νά τούς μάθῃ;  Τήν ἐγκράτεια.

 Ποῦνὰ κάτσῃ τώρα καὶ νὰ φιλτράρῃ τὴν πληροφορία; Πῶς νά συνδέσῃ τήν εἰκόνα τῶν ἀντιπροέδρων μέ τήν μάσα; Γίνεται; Δέν γίνεται; Ἐὰν δὲν νογᾶ κάποιος, δὲν νογᾶ στὰ πάντα. 

Δέν ξέρω, ἔχω τὴν ἐντύπωσι πὼς ἕνα κενὸ κεφάλι, ἁρπάζει τὰ πάντα ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὸν δρόμο του. 

Καὶ μάλλιστα, εἰδικὰ αὐτὸ τὸ κεφάλι, ἔχει καὶ μίαν ἐπὶ πλέον ἰδιότητα. Δὲν ἔχει προστατευτικὲς τρίχες. Συνεπῶς εἶναι ἀκόμη πιὸ εὔκολο νὰ περάσῃ ἡ πληροφορία δίχως ἐπεξεργασία. 

Τώρα γιατί τὸν κάναμε πρωθυπουργό μας, αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα. 

Ἴσως καὶ τὰ δικά μας κεφάλια νὰ ἔχουν κενά. 

Τώρα ὅμως ποὺ ἀρχίσαμε νὰ τὰ γεμίζουμε, ἒἒἒἒεεε, τώρα πιὰ ἀρχίζουμε καὶ ἀντιλαμβανόμαστε. 

Λίγο ὑπομονὴ μόνον νὰ κάνουμε καὶ θὰ ἀποχωρήσῃ μόνος του. 

Καί μετά… Μετὰ προσέχουμε γιὰ νὰ ἔχουμε…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἀγαπητούς μας ἐλαφρῶς ἢ βαρέως φαλακρούς! Δὲν τοὺς ἀφορᾷ ἡ παραπάνω διαπίστωσις. Ὁ GAP ἀνήκει σὲ εἰδικὴ κατηγορία. 

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply