Γιατί κάνουμε δημοψήφισμα;


Γιατί κάνουμε δημοψήφισμα; Εἶπε ὁ GAP πὼς θέλει δημοψήφισμα. 

Ἔπεσαν ἅπαντες νὰ τὸν φᾶνε. 

Οἱ μισοὶ «δημοκρᾶτες» (τοῦ κώλου) εἶπαν ὄχι! Ξέρουν αὐτοὶ καλλίτερα ἄλλως τε.  Βλέπετε (τὸ ἄκουσες) Ἀλέκα, Μιλένα (ἡ καταδικασθείσα ἀπὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ δικαστήριον ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων) , Καϊλῆ, Ἀντωνίου, Βαρβαρῖγε, Κεφαλίδου, Μητσοτάκαρε, Ντορίτσα,  Βασούλα, Καρτάλη, Λιντζέρη, Βουδούρη,  Μίμη (ὁ μ@ν@)) καὶ πολλοὶ ἄλλοι, γνωρίζοντες, κατέχοντες κι ἀπέχοντες! Χαρήκατε δημοκρατία; Ἐγὼ νὰ δεῖτε! Τὴν ἀπήλαυσα σὲ χαῖρε βᾶθος ἀμέτρητο.

Ἁπλῶς εἶχα κάτι ἀπορίες καὶ μοῦ τὶς ἔλυσαν. 

Σεισμὸς στὸ μΠΑτΣΟΚ ἔγινε! Κυριολεκτικῶς! 

Οἱ ἄλλοι μισοὶ ὑπακούουν στὴν γραμμὴ τοῦ προέδρου τους. Ἀναρωτιοῦνται βεβαίως γιὰ τὸ ἐὰν ξέρῃ καλλίτερα, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν ξέρῃ, τί σημασία ἔχει; Εἶναι τώρα ἐποχὲς γιὰ ξέμπαρκους πολιτικάντηδες; Μὴν τρελλαθοῦμε. Ἐδὼ μέσα στὸ μΠΑτΣΟΚ καὶ κινδυνεύουν. Φανταστεῖτε νὰ βγοῦν ἔξω τί ἔχει νὰ γίνῃ!!!  (Τοῦ ξεκαθαρίσματος ἴσως;)

Ἤθελα ὅμως κι ἐγὼ βρὲ παιδιὰ νὰ μάθω κάτι. 

Ἀκούσαμε πὼς ὁ GAP  θέλει δημοψήφισμα καὶ πέσαμε ξεροὶ ἀπὸ τὰ γέλια. 

Οὐδεῖς ὅμως ἐξ ἡμῶν (καὶ ὑμῶν) δὲν ἀνερωτήθῃ γιὰ τὸν λόγο τοῦ δημοψηφίσματος. 

Τί στό καλό; 

Γιατί θὰ τό κάνῃ; (Σιγὰ μὴν τὸ κάνῃ!)

Θὰ τὸ κάνῃ γιὰ νὰ μάθῃ ἐάν τόν θέλουμε ἢ ὄχι;

Θά τό κάνῃ γιά νά μάθῃ ἐάν ἐπιθυμοῦμε, ἢ ὄχι,  τήν ἐξακολούθησι τῆς ξεπουλητικῆς πολιτικῆς του;

Θά τό κάνῃ γιά νά μάθῃ ἐὰν  μᾶς ἀρέσῃ, ἢ ὄχι, νὰ στέλνῃ ἡ Ἑλλὰς σὲ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν πτώχευσι, (δῆλα δή τὴν πείνα της) δύο χονδρούς καὶ ἀχόρταγους ἀντιπροέδρους; 

Θά τό κάνῃ γιατί τέλος πάντων; 

Τί στό καλό θέλῃ τώρα ὁ GAP; 

Τήν ἀγάπη μας ἀποκλείεται! (Αὐτὴν θὰ τοῦ τὴν προσφέρῃ ὁ Ἀντωνάκης μαζὺ μὲ τὸ προδέρμ.)

Τήν στήριξί μας;  Τήν ἀνοχή μας; Τί;

Τί σκατά δημοψήφισμα θά εἶναι αὐτό;

Θά ἔχῃ ἕνα ΝΑΙ κι ἕνα ΟΧΙ ἀλλά γιά ποιό θέμα; Γιά τό χρῶμα τοῦ βρακιοῦ του; Γιά τό ὕψος τοῦ ἱστίου του; Ἤ γιά τό κομμωτήριό του;

Πρῶτα λοιπὸν νὰ μάθουμε τὸν λόγο τοῦ δημοψηφίσματος, μετὰ νὰ τὸ σκεφθοῦμε καὶ τέλος νὰ ἀποφασίσουμε ἐὰν τὸ θέλουμε ἢ ὄχι.

Διότι ὅλοι  αὐτοὶ ποὺ βιάστηκαν νὰ λάβουν θέσι καὶ νὰ παραιτηθοῦν, νὰ ἀπειλήσουν ἢ νὰ ὀργανώσουν διαμαρτυρίες (τ’ ἄκουσες Ἀλέκα) δὲν γνωρίζουν διόλου τὸ θέμα τοῦ δημοψηφίσματος. Εἶναι λοιπόν ἐν τελῶς ἠλίθιοι;

Παντελῶς θὰ ἔλεγα….

Καὶ μᾶς τὸ ἀπέδειξαν μόλις. 

Κι ἐπεὶ δή πιστεύω πὼς δημοψήφισμα δὲν θὰ γίνῃ, ὄχι γιατί θὰ «πείσουν» τὴν προεδράρα τους… Ἀλλὰ γιατί σὲ ἕνα κενὸ κεφάλι, ὅποια ἰδέα ξέμπαρκη περάσει ἀπὸ ἐκεῖ κοντά, συλλαμβάνεται. Μόλις λοιπὸν περάσῃ ἡ ἐπομένη ἰδέα, μὴν ἀνησυχεῖται, τὸ ἄδειο κεφάλι θὰ τὴν συλλάβῃ… Καὶ τότε, θὰ περάσῃ τὸ ἄδειο κεφάλι καλά (πιστεύοντας πὼς μόνο του τὴν σκέφθηκε) κι ὅλοι ἐμεῖς χειρότερα. 

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.Βρίζω πολιτικούς καὶ βολευτές καὶ θὰ ἔχω κυρώσεις εἴπατε; 

Ἂς ἔχω… Εἶμαι σίγουρη πὼς κατέχω καλλίτερα ἀπὸ αὐτοὺς τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα. Κι ὅταν θὰ φθάσουμε στὰ δικαστήρια θὰ δοῦμε ποιός βρίζει ποιόν καὶ ποιός ἐμπαίζει ποιόν. Πανεὐκολα. Ἰδοῦ ἡ Ῥόδος, ἰδοῦ καὶ τὸ πήδημα…. 

Υ.Γ.2. Ἂιντε κοπρόσκυλα, σᾶς ἔδωσα ἰδέες γιὰ νὰ σκεφθεῖτε. (Ποὺ δὲν τὸ βλέπω φυσικά…) 

Υ.Γ.3. Ὁ τσίπι-τσίπι-Τσίπρας τί θέλει; Τό θέλει ἢ ὄχι τὸ δημοψήφισμα; Κι ἐὰν ναί, τί ἀκριβῶς θὰ ψηφίσουμε; Θὰ μᾶς ἀπαντήσῃ αὐτός ἢ νά τό πάρῃ τό ποτάμι; 

Υ.Γ.4. Βιάστηκε ὁ ΛΑΟπρόβλητος νὰ συναντηθῇ μὲ τὸν ἄλλον «κουμπᾶρο»…. Γιατί; Μήπως ξέρῃ αὐτός τόν λόγο τοῦ δημοψηφίσματος;

Υ.Γ.5. Δὲν ξέρω ἐὰν εἶναι ψυχασθενὴς ἢ κάτι ἄλλο ὁ GAP. Ξέρω ὅμως πὼς τὸ Ἑλλαδοξεφτιλιστὰν θὰ ξαναγίνῃ Ἑλλάς ἐξ αἰτίας του! Μᾶλλον θὰ τοῦ στήσουμε καὶ ἄγαλμα στὸ τέλος.

Υ.Γ.6. Οἱ ἀνεξαρτοποιημένοι, σέ τί ἀκριβῶς διεφώνησαν εἴπαμε;

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply