Τά στημένα γεγονότα γιά τήν ἐξαπάτησι τοῦ λαοῦ


Τά στημένα γεγονότα γιά τήν ἐξαπάτησι τοῦ λαοῦἜχω τήν ἐντύπωσι ὅτι ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν τίς τελευταῖες ἡμέρες στήν χώρα εἶναι στημένα. Τό δημοψήφισμα τοῦ «πρωθυπουργοῦ» ἡ κωλοτούμπα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, οἱ κορῶνες ἀπό τήν πλευρά τῶν «διαφωνούντων» βουλευτῶν καί ὑπουργῶν τοῦ Πα-σόκ. Στημένα γιά νά περάσουν οἱ ὑποδείξεις τῶν ἑταίρων μας γιά συγκυβέρνησι ἤ κυβέρνησι ἐθνικῆς ἐνότητος οὕτως ὥστε νά ψηφιστῇ ἡ ἐπαχθῆς δανειακή σύμβασις ἀπό τό σύνολον τῶν βουλευτῶν τῶν μεγάλων κομμάτων γιά νά εἶναι σίγουρη ἡ Ε.Ε. ὅτι δέν θά ὑπάρξῃ στό μέλλον ἀντίρρησις στά ὅσα πρόκειται νά μᾶς ἐπιβάλλουν. Ἀκόμη καί τά ΜΜΕ, τελευταίως πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσι προσπαθοῦν νά ἐπηρεάσουν τήν κοινή γνώμη. Εὐρώ καί ξερό ψωμί. Λές καί τό συμφέρον τῆς Ἑλλάδος ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωσις. Χαρακτηριστική εἶναι καί ἡ φωτογραφία στό πάνω μέρος τοῦ ἄρθρου

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁτι ἀπό τήν στιγμή πού μπῆκε ἡ Ἑλλάς στήν Ε.Ο.Κ. – τότε -ἄρχισε ἡ ἀντίστροφος μέτρησις γιά τήν οἰκονομία, τά ἐθνικά μας θέματα, τό δημογραφικό (ποιός ἀσχολεῖται, πλέον, μέ τούς λαθρομετανάστες; Ἔχει γεμίσει ἡ χώρα ἀλλοδαπούς, κυρίως ἀφροασιᾶτες) καί τήν ἐγκληματικότητα. Κάναμε τά ἀδύνατα δυνατά γιά νά μποῦμε στήν Εὐρωπαϊκή Ἐνότητα. Κάναμε τά ἀδύνατα δυνατά νά ἀποκτήσουμε κι ἄλλους ἀφεντᾶδες (ἐκτός τῆς Ἀμερικῆς). Κάναμέ τά ἀδύνατα δυνατά νά χάσουμε τήν ἐθνική μας κυριαρχία. Κάναμε τά ἀδύνατα δυνατά νά παραδώσουμε τήν οἰκονομική μας ἀνεξαρτησία. Κάναμε τά ἀδύνατα δυνατά νά γίνουμε οἱ ὑπηρέτες τῶν πλουσίων – μέ τίς πλᾶτες τίς δικές μας – εὐρωπαίων. Κάναμε τά ἀδύνατα δυνατά νά χάνουμε τήν Μακεδονία, ἴσως καί τήν Κρήτη, μεθαύριο. Κάνουμε τά ἀδύνατα δυνατά, γενικῶς γιά νά καταστραφοῦμε καί νά ἐξυπηρετήσουμε τά συμφέροντα τῶν ξένων. 

Ὅταν συναλλάσσεσαι καί συναγωνίζεσαι μέ πιό δυνατούς ἤ πιό διεφθαρμένους, εἶναι σίγουρο ὅτι θά χάσῃς. Εἶναι ἄνισος ὁ ἀγώνας. Ὁ ἰσχυρότερος ἐπιβάλλεται καί ἐκμεταλλεύεται τόν ἀδύνατο. Εἶναι νόμος τῆς φύσεως καί γι΄ αὐτό ἀπαράβατος. Ἐμεῖς σ΄ αὐτόν τόν ἀγῶνα, ὅπως ἦταν φυσικό χάσαμε. Δέν ἔχουν τίποτα ἄλλο νά μᾶς πάρουν. Τρῶνε τίς σάρκες μας. Οἱ ἑταῖροι καί οἱ ὑποτακτικοί τους(ὅλο τό πολιτικό σύστημα).

Μήπως εἶναι καιρός νά διώξουμε τούς «λύκους»; Μήπως εἶναι καιρός νά ξαναγίνουμε Ἕλληνες; Μόνον Ἕλληνες. Ἐλεύθεροι Ἕλληνες. Ὄχι Εὐρωπαῖοι. Μέ ὁποιοδήποτε τίμημα.

Μινώταυρος

(εἰκών) 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply