Κύττα ποὺ ἡ χἌννα ντρέπεται!

Ντρέπεται λέει γιατὶ ἀνέλαβαν ἐπισήμως ἡ Ἀγγέλα καὶ ὁ Νικολά.

Ντρέπεται διότι ὁ πρωθυπουργὸς εἶναι ἀνύπαρκτος.

Ντρέπεται διότι τὴν προσέβαλε ἡ ἀπουσία ἐθνικῆς κυριαρχίας.

(Τὸν Νταράλα τί τόν ἔχει; Κουμπᾶρο; Διότι τὸ γνωστόν ῥητὸν παίζει σὲ ὅλα….)

Δὲν ντράπηκε ὅμως ὅταν ἐκτούρκιζε τὴν Θράκη.

Ὅταν προσκυνοῦσε τὸν βεζύρη.

Ὅταν ἔκλεινε ἑλληνικὰ σχολεῖα ἀλλὰ ἄφηνε ἀνοικτὰ τὰ τουρκικά. 

Οὔτε ὅταν καταργοῦσε τὴν μυθολογία ἀπὸ τὰ δημοτικά.

Οὔτε ὅταν ἔκοβε τὴν ἱστορία ἀπὸ τὸ λύκειο.

Οὔτε ὅταν ἔκανε πρῶτη γλώσσα τὰ ἀγγλικά.

Ὅταν ΕΚΧΩΡΟΥΣΕ αὐτὴ ἡ ἴδια κάθε μας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ δὲν ντράπηκε!

Τέτοια εἶναι ἡ χἌννα. 

Ντρέπεται μόνον γιὰ τὸν GAP ποὺ ὑπεστήριζε ἔως πρὸ ὁλίγου! Δὲν ντρέπεται ὅμως γιὰ τὶς δικές της ὑπογραφὲς ποὺ  ἐγχωροῦσαν οἰκονομικὴ κι ἐθνικὴ κυριαρχία. 

Ντρέπεται διότι ἄλλοι ἀποφασίζουν. Δὲν ντρέπεται ὅμως ποὺ ἠ ἴδια ἐκτελεῖ ἐντολὲς ἄλλων κατὰ τῆς χώρα μας. Τῶν ἀφεντικῶν της ἀπὸ τὴν ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ. Βλέπετε, ἡ μνήμη της εἶναι ἐπιλεκτική. 

Νά σχολιάσω;

Οὖστ!!! Οὖστττττ!!!!! Οὖοὖοὖοὖοὖοὖστττττττττττττττ ντροπιάρα! Στὰ ἀφεντικά σου, μὲ βάρκα, νύκτα καὶ τάχιστα! 

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply