Κύττα ποὺ οἱ ἄχρηστοι ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικὰ τὴν σωτηρία μας!

Καλά, δὲν φθάνει ποὺ μᾶς ἔχουν ἀποδείξει τόσες καὶ τόσες δεκαετίες πόσο ἄχρηστοι κι ἀνίκανοι εἶναι!

Δὲν ἀρκεῖ ποὺ σὲ κάθε τους πράξι, δράσι, ὑπογραφὴ διαπιστώνεται ἀκόμη μία μειοδοσία.

Δὲν συνειδητοποιοῦν πόσο μικρόνοες εἶναι μὲ τίποτα.

Ἀνίκανοι, ἐπικίνδυνοι καὶ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος!

Ὅλοι τους.

Ἀπὸ τὸν Ἀντωνάκη ἔως τὸν Καρατζαπαίρνει. Ἀπὸ τὸν GAP ἔως τὴν (τ’  ἀκοῦς) Ἀλέκα. Ἀπὸ τὴν Βάσω ἔως τὸν Μητσοτάκαρο καὶ τὸν τσίπι τσίπι Τσίπρα.

Τὸ μόνον ποὺ ἔχουν ἐπιτύχει ἔως σήμερα, εἶναι νὰ φέρουν αὐτό:

Κι ὅπως πᾶμε, θὰ κάτσουν ἐπάνω σὲ αὐτό:

Θά πονέσουν; 

Μᾶλλον…

Ἀλλὰ ἔως τότε, ὡς γνωστοὶ ἠλίθιοι, θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ γκαρίζουν πὼς θέλουν νὰ μᾶς σώσουν. 

Νὰ τοὺς ποῦμε πὼς δέν θέλουμε;

Ὑπάρχει περίπτωσις νὰ ἀκούσουν;

Πάντως, σὲ κάθε περίπτωσι, τήν βλέπω τὴν δουλειά.

Ἐμεῖς θὰ γελᾶμε, αὐτοὶ θὰ κονταροκτυπιοῦνται καὶ στὸ τέλος, ἡ Πατρίδα μας, γιὰ τοὺς δικούς της λόγους, θὰ ἀπελευθερωθῇ μόνη της.

Ἂιντε παιδιά, κουράγιο, λίγο ἀκόμη καὶ θὰ καθίσουν ὅλοι τους στὸ ἐξώφυλλο τοῦ economist. (Σὲ κάποιους βέβαια πολὺ θὰ ἀρέσῃ κάτι τέτοιο. Ἀλλὰ πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τὴν οὐρά.)

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.Δὲν θέλουμε βρὲ παιδιὰ νὰ μᾶς σώσετε! Πᾶρτε το εἴδησι! Δὲν θέλουμε! ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ!!!! Πάει καὶ τελείωσε! Θὰ σωθοῦμε μόνοι μας!  

Υ.Γ.2. Σκατά δέν τά κάνατε; Φᾶτε τα λοιπόν! Μόνον αὐτῶν τὴν διαχείρισι σᾶς ἐπιτρέπουμε!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply