Ὁ διαιρεμένος λαός!

Ὁ λαὸς αὐτὴν τὴν στιγμὴ εἶναι πράγματι διαιρεμένος.

Εἶναι χωρισμένος στὰ δύο.

Τὸ ἕνα τμῆμα του ἀποτελοῦν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔφαγαν, ποὺ δὲν τρῶνε καὶ ποὺ δὲν ἔχουν καμμίαν πρόθεσι ἢ δυνατότητα νὰ φᾶνε.

Τὸ ἄλλο τμῆμα εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔτρωγαν, τρῶνε καὶ θὰ ἐπιθυμοῦσαν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ τρῶνε στὸν αἰώνα τὸν ἄπαντα.

Εἴμαστε λοιπὸν πράγματι διαιρεμένοι, ὅπως πολὺ φοβοῦνται οἱ πολιτικάντηδες.

Σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν μίαν καθαρὴ Πατρίδα, μὲ κάθε κόστος καὶ τίμημα, καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν δική τους, καταδική τους τὴν κουτάλα, τὸ μέλι καὶ τὴν γαβάθα.

Τί λέτε;

Μία κι ἐμεῖς, ἡ μία παράταξις, εἴμαστε σαφῶς πολὺ περισσότεροι, τοὺς ῥίχνουμε ἕνα γενναῖο φτύσιμο νὰ πᾶνε στὸν ἀγύριστο;

Διότι πολὺ πῆγαν νὰ μὲ τρομάξουν μὲ τὴν διαίρεσι.

Καὶ μοῦ κόπηκε ἡ ὄρεξις.

Θὰ μοῦ κοπῇ κι ὁ ὗπνος ὅπως πᾶμε.

Μὴν λιώσω βρὲ παιδιά..

Κρίμα εἶναι…

Ἔχω πολλὰ ἀκόμη νὰ πράξω…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Γειά σου Μπένυ Πατριώτη! Μόνον αὐτὸ δὲν ξέραμε!

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply