Δέν φεύγουν μέ τίποτα

Ἄλλη μία παράστασις ἐτελείωσε. Αὐτοί δέν εἶναι πολιτικοί. Ἠθοποιοί εἶναι, γιά νά μήν πῶ καραγκιόζηδες. Ἔχουν δέ ὑποκριτικές ἰκανότητες πού θά ἐζήλευαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες τῆς ἑβδόμης τέχνης.

Σήμερα γιά νά γίνῃς πολιτικός δέν χρειάζεσαι μόνον τήν ψῆφο τῶν «προβάτων». Χρειάζεται νά λές πάρα πολλά ψέμματα νά ἔχῃς σπουδάσει σέ δραματική σχολή καί νά διαθέτῃς καί κάποιες ἰκανότητες στήν ὑποκριτική. Αὐτή εἶναι ἡ «συνταγή».

Τελικῶς, ὁ ἐχθρός τοῦ λαοῦ, ὁ λαομίσητος,  μέ διαφόρους ἑλιγμούς καί μπλόφες κόλλησε τελείως στήν καρέκλα. Δέν ξεκουνάει ἀπό κεῖ οὔτε μέ γερανό. 

Ἀργά χθές τήν νύχτα – προφανῶς τούς τράβηξε τό αὐτί καί ἔτσι – ὅλοι οἱ βουλευτές του, συμφωνοῦντες καί μή, ἔδωσαν ψῆφο ἐμπιστοσύνης στόν Παπανδρέου. 153 ψήφους πῆρε μέ 298 παρόντες. Ἡ μία ἀπουσιάζουσα ἤταν ἡ παραμάνα.

Εἶπε, βεβαίως, ὅτι θά προσπαθήσῃ νά φτιάξῃ κυβέρνησι ἐθνικῆς ἐνότητος, ἀλλά μέ δεδομένο ὅτι ὁ Σαμαρᾶς δέν συμφωνεῖ σέ τέτοιου εἴδους κυβέρνησι, θά συνεχἰσῃ νά μᾶς «κυβερνᾶ»  μέχρι νά πεθάνῃ ἤ νά μᾶς πεθάνῃ.  Μόνον ὁ θάνατος θά μᾶς χωρίσῃ. Λέω τώρα ἐγώ. 

[email protected]

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply