Τελικῶς δέν θά γίνῃ πραξικόπημα;

Φτοῦ!!!

Καὶ εἶχα πάρει  μίαν χαρά! 

Σκέφθηκα (ὁμοίως καὶ πάααααααααρα πολλοὶ συμπατριῶτες μου) πὼς θὰ ἦταν μία θαυμασία εὐκαιρία νὰ τοὺς πιάσῃ κάποιος πρὶν προλάβουν νὰ φύγουν μὲ τὰ ἐλικόπτερα.

Λάθεψα ὅμως! 

Ὁ Ἄγγελος Τόλκας, ὑπυπουργὸς ἐπικρατείας, ἐδήλωσε πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι «ἀστεία εἴδησις»! 

Λέτε νά ξέρῃ κάτι;

Ἐάν ὅμως ξέρῃ ὁ Τόλκας, τότε ὁ Μπεγλίτης τί ἀκριβῶς εἶπε; Ποῦ τὸ στήριξε;

Καί γιατί δέν ἔχει παραιτηθεῖ ἀκόμη μετά τόν διασυρμό τῆς χώρας λόγῳ τῶν πράξεών καὶ τῶν λόγων του; Ἢ ἔςτῳ, λόγῳ τῶν ὑπονουμένων του; 

Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐγώ.

Διότι ἔχει τὴν συνείδησι τοῦ Παπουτσῆ! Δῆλα δή, τοῦ ἀπολύτου ἐκπροσώπου τῆς γενεᾶς τους.

Δῆλα δή; 

Δῆλα δή μὴν περιμένετε παραιτήσεις.

Θὰ περάσουμε ἀπ’  εὐθείας στίς …κρεμᾶλες.

Δὲν τὸ …γλυτώνουν!!

Φιλονόη.


φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply