Κατάλαβε κάποιος τί ἔγινε;

Πολύ τοὺς χάρηκα τοὺς «ἐπαναστᾶτες» τοῦ κώλου

γιὰ νὰ μαθαίνουμε!

Μόλις ἔκανε ΜΠΟΥΟΥΟΥ τὸ γάπατο, τσοῦπ στὴν τρύπα τους. 

Σιγὰ μὴν καὶ δὲν ἔτρεχαν πίσω…

Εἶναι τώρα ἐποχές γιὰ ξέμπαρκους ἐθνοπροδότες; 

Μέ τίποτα. 

Τὰ σκάγια κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα.

Καλλίτερα μέσα στὸ μαντρί, σκέφθηκαν…

Ξέρουν αὐτοί. 

Γιὰ νὰ ἔχουν παρέα ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ὅταν θὰ τὸ καῖνε τὸ μαντρί, κάποιοι θερμοκέφαλοι.

Φιλονόη.

Υ.Γ. 1. Ποιά ἐλικόπτερα; Σοβαρολογεῖτε; Οὔτε βαρίδια στὶς πατοῦσες τους δὲν θά προλάβουν τρέχοντας γιὰ Φάληρο. Ἀλλοῦ τοὺς βλέπω. Κάτι σὲ πιὸ κρεμαστό μοῦ βγαίνει.

Υ.Γ.2.Εἴδατε μήπως κάποιον κουκουλοφόρο νὰ διαμαρτύρεται; Νά καίῃ; Νά σπάῃ; Καί οὔτε θὰ δεῖτε. Μέσα εἶναι στὸ μαντρί κι αὐτοί. Μαζύ τά πίνουν μὲ τοὺς «ἐπαναστᾶτες» τέτοιαν ὥρα. Διαπραγματεύονται γιὰ τὰ ἐλικόπτερα. Ποῦ νὰ ἤξεραν ὅμως πὼς ἄλλαξε τὸ σχέδιο διαφυγῆς… Ποῦ νά τό μάθουν;

Υ.Γ.3. Ἡ Κατσέλη τί ἀπέγινε; Τό ἔφαγε τό λάβαρο; Τό κατάπιε ἀμάσητο; Ἢ τὸ ἔκρυψε ἀλλοῦ γιὰ νὰ μήν φαίνεται;  Ἡ Καϊλλή; Τά ἄλλα νούμερα; Βρὲ κάτι ναιναίκους ποὺ ἔχουμε!!! Ἀπέεεεεεεεεραντους!!!!

Υ.Γ. 4. Μένει τὸ παλληκάρι. Πῶς νὰ φύγῃ τώρα; Ποῦ νά πάῃ; Δέν τελείωσε τήν δουλειά. Δὲν τὸν ἀφήνει  καὶ ἡ μαμά…

Υ.Γ. 5. Πῶς τήν λένε τήν ἑταιρεία ποὺ ἔχουν στήσει; Δὲν θυμᾶμαι τό ὄνομα.

Υ.Γ. 6. Ἀφῆστε τους νὰ χαίρονται. Δὲν πειράζει. Πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τὴν οὐρά. Κι αὐτὴ ἡ ἀχλάδα τὴν ἔχει μεγάλη τὴν οὐρά.

(Τὸ ναιναίκους δὲν θυμᾶμαι ἀπὸ ποῦ τὸ διάβασα. Δικό μου δὲν εἶναι πάντως καὶ ζητῶ συγγνώμη γιά τὴν ἄνευ ἀδείας χρήσι.

Οἱ κουκουλοφόροι, ὡς ἐρώτημα, ἀπὸ τὴν Ὄλγα.)

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply