Εὐχαριστῶ τὸ Σῦμπαν!

Εὐχαριστῶ τὸ σῦμπαν !..

Σκεπτόμουν πὼς πρὶν λίγα χρόνια , οἱ « φίλοι » ἄγγλοι μὲ μικρὸν ἄλφα , τελειοποιοῦσαν τὴν μέθοδον , θάνατος δι’ ἀπαγχονισμοῦ , χρησιμοποιῶντας γιὰ τὸ πείραμὰ τους , τὸν Ἀνθὸν τῆς Νιότης τῆς Κύπρου μας !..Τὰ 18χρονα βλαστάρια , εἶχαν τὴν τιμητικὴν τους !..
Σκεπτόμουν πὼς οἱ « φίλοι » γερμανοὶ μὲ μικρὸν γᾶμμα , τελειοποιοῦσαν τὴν μέθοδον ἀκονίσματος ξιφολόγχης , χρησιμοποιῶντας γιὰ τὸ πείραμὰ τους , κοιλίας ἐγκύων τοῦ Διστόμου καὶ ὅλης γενικῶς τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς !..
Σκεπτόμουν πὼς οἱ « δικοὶ » μας ἄνθρωποι , κυβερνῶντας μας , πωλοῦν τὴν Πατρίδα , ψευδόμενοι καὶ ἀτιμῶντας τὴν Ἀξιοπρέπειαν καὶ τὴν Τιμὴ τῆς ὑπὸ ἐξαφανίσεως Φυλῆς μας !..
Ὅμως !..
εἶμαι ὑπερήφανος διότι :
ἔχω ἑπτὰ τηλεοράσεις εἰς τὸ σπίτι , τὸ ὁποῖον δὲν θὰ εἶναι ἰδικὸν μου σὲ λίγο ,καὶ διότι ἡ ὁμάδα μου θὰ πάρῃ τὸ πρωτάθλημα !.. , ἐπειδὴ ἔχει παικταράδες … τὸν σέρ , τὸν σόν , τὸν φόν , τὸν ἀμπτούλ ..
ἐπίσης ἐπειδὴ εἶμαι προοδευτικὸς μὲ εὐέλικτον μυαλό , κατόρθωσα νὰ πείσω τὸ σύστημα , νὰ καταργήσῃ τὰ πολλὰ « ι » , καὶ νὰ γράφω σὲ μοντέρνα ἔκδοσι γραφῆς χωρὶς νὰ κάνω λάθη , ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν κατανοῇ ὁ ἀρντάν μὲ τὸν ἀμπτούλ καὶ τὸν νίλσεν, φὸν , δὸν καὶ σκατόν !..
Ἐὰν λοιπὸν πρέπει ὅπως , δήποτε , νὰ μᾶς γαμήσῃ κάποιος , καὶ καταβάλονται μεγάλες προσπάθειες γιὰ νὰ συμμορφωθῇ ὁ κῶλος μας εἰς τοῦ ἀφέντη τὶς ἐπιθυμίες , νὰ ξέρετε ὅλοι , πὼς βιαστὴς δὲν εἶναι μόνον αὐτὸς ποὺ σὲ βιάζει , ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ποὺ σὲ κραττᾶ γιὰ νὰ πηδοῦν οἱ ἄλλοι !..
Τέλος , ἐπειδὴ πάλι θὰ μὲ κακοχαρακτηρίσετε ἐπειδὴ τἄχα μου « βρίζω » ,
σᾶς λέγω προκαταβολικῶς πὼς χέστηκα ἐὰν σᾶς ἀρέσει ἤ ὄχι ὁ τρόπος ποὺ ἐκφράζομαι …ἐσεῖς ποὺ ἔχετε ἀγοράκια, μαζέψτε τα, διότι πληθαίνουν τὰ πακιστανοτέτοια ποὺ τὰ ῥέγονται καὶ ἐσεῖς ποὺ ἔχετε κοριτσάκια …δὲν ξέρω…
Ξέρω μόνον πὼς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων , ὅλοι νὰ μὲ γαμήσουν θέλουν , νὰ πάρουν τὴν γῆ μου , νὰ μὲ κάνουν δοῦλον τους , νὰ σβήσουν ἀπὸ τὴν μνήμην μου τὴν γλῶσσα καὶ τὴν φιλοσοφίαν μου !.. τρόμος τους ἡ καταγωγὴ μας καὶ ἡ ἱστορία μας !.. Μὲ ἔμαθαν νὰ ντρέπομαι γιὰ τὴν φῦσι μου , μὲ δίδαξαν νὰ εἶμαι σὲρ βάρβαρος καὶ μὲ ὁδηγοῦν μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν εἰς τὸν ἀφανισμὸν !..
Εὐχαριστῶ μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν μου ψυχὴ , ὅλους καὶ ὅλες ἐσᾶς ποὺ θὰ αἰσθανθῆτε τὴν ἀγωνία μου διαβάζοντας αὐτὲς τὶς ἀράδες !..
Εὐχαριστῶ τὸ σῦμπαν , διότι γεννήθηκα αὐτὴν τὴν ἐποχὴ , ὁποὺ μοῦ προσφέρετε ἡ εὐκαιρεία νὰ πεθάνω ὡς Ἥρωας ἤ ὡς Ἐφιάλτης !..

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Ἕλλην

5-11-2011

Μοῦ ἀρέσει ποὺ ὁ Δημήτρης μας (μὲ κεφαλαῖο) εἶναι λιτός. 

Ἐγὼ θέλω νὰ βρίζω συνέχεια, νὰ γράφω συνέχεια, νὰ εἰρωνεύομαι διαρκῶς..

Θέλω νὰ πιάσω τὰ ὅπλα μας καὶ νὰ τὰ στρέψω κατὰ κάθε προδότου, κάθε δοσιλόγου, κάθε ξεπουλημένου…

Θέλω νὰ τὸ κάνω γρήγορα. Νὰ καθαρίσω τὴν Πατρίδα μου ἀπὸ κάθε βρώμα καὶ μπόχα. Νὰ τὴν βοηθήσω νὰ στηρικτῇ στὰ πόδια της πιὸ γρήγορα. 

Εὒτυχῶς ὅμως ποὺ ἔχουμε τὸν Δημήτρη μας. 

Διότι χάριν αὐτοῦ θὰ μάθουμε πὼς δικαιούμαστε ἐμεῖς τὰ πάντα κι ὄχι οἱ καταπατητές μας.

Φιλονόη. 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply