Πολλὰ τὰ λεφτὰ ….Ἀντώνη!

Τί εἶπε λοιπόν ὁ Ἀντωνάκης; 

Τό προσέξαμε καλά;

Ὅ,τι καὶ ὁ GAP;

Τί κόψιμο πάντως βρὲ παιδιὰ γιὰ νὰ σώσουν μὲ κάθε τρόπο τὶς …τράπεζες;

Κάποιος φίλος μοῦ ἐξηγοῦσε ἐχθὲς τὸ βράδυ πὼς αὐτὴ ἡ δόσις ποὺ θὰ πάρουμε ἀφορᾷ ὅλη σὲ τόκους. Ὅπως κι ὅλες οἱ προηγούμενες.

Ἀπὸ τὴν ἐπομένη, τοῦ Φεβρουαρίου, ποὺ θὰ μᾶς ἔδιδαν 80 δίς, θὰ λαμβάναμε γιὰ κίνησι τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ τὰ 20 δίς. Τὰ 60 δίς  πάλι σὲ τράπεζες καὶ τόκους καὶ …μάθαμε τώρα…

Δῆλα δή, γιὰ νὰ μὴν δουλευόμαστε, ἔως τὸν Φεβρουάριο, ὅσα χρήματα μᾶς δίδουν πᾶνε ἀπ’  εὐθείας σὲ τράπεζες, ὁμόλογα, ἐξυπηρετήσεις. Καὶ μετὰ βλέπουμε. 

Πρὸς τοῦτο καὶ τὸ κόψιμό τους γιὰ ἔως τὸν Φεβρουάριο ἐξακολούθησι τῆς κυβερνήσεως.

Πρὸς τοῦτο τόση μανία.

Καλά νά πάθουμε;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Μὴν ἀκούσω κάποιον νὰ φωνάζῃ πὼς θὰ μᾶς σώσῃ ὁ Ἀντωνάκης διότι θὰ τὸν πάρῃ ὁ διάολος.

Καλημέρα.

(Visited 7 times, 1 visits today)
One thought on “Πολλὰ τὰ λεφτὰ ….Ἀντώνη!

Leave a Reply