Ὁ ἐφιάλτης τοῦ βοσκοῦ.

Ὁ Κώστας Σκανδάλης μᾶς ἔφτιαξε ἕνα ταινιάκι πολὺ ἐπίκαιρον. 

Χαμογέλασα… Ἀλλὰ καλλίτερα νὰ τὸ δεῖτε πρῶτα: 

Προβατάκια;

Ἔχω κάποιες ἐνστάσεις γιὰ τὴν παρομοίωσι. Ἀλλὰ ἀπὸ μίαν σκοπιὰ θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ δοῦμε κι ἔτσι.

Τίθενται ὅμως πλέον σοβαρότατα ἐρωτήματα.

Πόσα «πρόβατα» ἔχουν παραμείνει στά μαντριά;

Κι ἐάν ἔχουν παραμείνει, τότε πόσος χρόνος μένει γιά νά ἐξέλθουν; 

Δὲν θεωρῶ κανέναν πρόβατο κατὰ βᾶθος. Ἁπλῶς κάποιοι ἔχουν (κάποιες φορὲς «τυχαίως») ξεκινήσει πιὸ γρήγορα ἀπὸ κάποιους ἄλλους.

Ἡ διαδρομὴ θὰ γίνῃ ἀπὸ ὅλους στὸ τέλος. 

Ἀλλὰ ἔως τότε, κάποιοι φαίνονται νὰ προπορεύονται καὶ κάποιοι νὰ καθυστεροῦν. 

Φυσικότατον.

Ἐλπίζω πάντως νὰ διασκεδάσατε. 

 

Διότι ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν εἴμαστε ἢ ὄχι πρόβατα, πράγματι ὁ «τσοπάνης» κινδυνεύει μὲ φάγωμα. 

 

Φιλονόη.


(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply