Ἀναμένοντας….

Ὅπως βλέπετε ἡ φωτογραφία εἶναι ἐλλιπής. Ἀναμένοντας νὰ συμπληρωθῇ, πορευόμαστε…

(ἀπὸ τὸ Γρέκι

Ἔως τότε, δὲν ἀνησυχοῦμε…

Ὅσα πρέπει νὰ συμβοῦν, τὰ κάνουν μόνοι τους.

Φιλονόη.


(Visited 11 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀναμένοντας….

Leave a Reply