Διάσπασις φυτοφαρμάκων ἀπό μανιτάρια;

Βακτήρια και ένζυμα από μανιτάρια στη «μάχη» κατά φυτοφαρμάκων

Τα υγρά υπολείμματα φυτοφαρμάκων μπορούν να απορρυπανθούν και να απαλλαχθούν από βλαβερές ουσίες, με τη χρήση μικροοργανισμών, όπως βακτήρια, ή και ένζυμα που προέρχονται από μανιτάρια. Η απορρύπανση των αποβλήτων μπορεί να γίνει, εντελώς φυσικό, φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο, στα σημεία όπου παράγονται ως αποτέλεσμα αγροτικών δραστηριοτήτων, δηλαδή, στα χωράφια, ή στην αγροτική βιομηχανία. 

Αυτό ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος βιοχημείας και βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημήτριος Καρπούζας, στο 7ο MGPR Διεθνές Συνέδριο «PAOLO CABRAS», με θέμα «Γεωργικά Φάρμακα στα Τρόφιμα και στο Περιβάλλον στις Μεσογειακές Χώρες», που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την επιστημονική εταιρεία «Mediterranean Group of Pesticide Research».

Όπως επεσήμανε ο κ. Καρπούζας ορισμένοι τύποι βακτηρίων και μυκήτων μπορούν να βιοδιασπούν τοξικές ενώσεις υγρών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, να τα καθιστούν ακίνδυνα για το περιβάλλον και να τα αποδίδουν και πάλι ανενεργά για επαναχρησιμοποίηση στην αγροτική παραγωγή, ή στη μεταποίηση.

Πεδία εφαρμογής αυτής της πρακτικής μπορούν να είναι τα χωράφια, όπου οι αγρότες ξεπλένουν τους ψεκαστήρες πριν και μετά το ράντισμα, καθώς και οι αγροτικές βιομηχανίες φρούτων. (ἀθηναϊκὸν-μακεδονικὸν πρακτορεῖον εἰδήσεων)

Μᾶλλον φθάσαμε στὸ ζητούμενον. 

Δῆλα δή στὴν ἀνάγκη καθαρισμοῦ τῶν ἐδαφῶν μας καὶ στὴν παραγωγὴ πράγματι ὑγιεινῆς τροφῆς. 

Βέβαια ἀπὸ τὴν «πρότασι» ἔως τὸ «παράγειν» ἔχουμε μίαν ἀπόστασι νὰ διανύσουμε. 

Ἀλλὰ τὸ σημαντικότερον εἶναι πὼς ἔχουμε πλέον τὴν δυνατότητα διασπάσεως τῶν φυτοφαρμάκων. 

Ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἀνακοινώσεις ποὺ ἔχουμε διαβάσει τὸν τελευταῖο καιρό. 

Φιλονόη. 

(Visited 26 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διάσπασις φυτοφαρμάκων ἀπό μανιτάρια;

  1. καί νά βάλουν πλερέζες οἱ φαρμακευτικές ;
    πῶς θά ἐπιβιώσουν χωρίς καρκῖνο , χωρίς ἀλλεργίες ; χωρίς τίς ὑπόλοιπες ἀσθένειες πού ἔχουν γεμίσει τόν κόσμο μέσῳ τῆς τροφῆς ;

    • Πολὺ σωστὰ. Πέραν δὲ τούτου ὑπάρχει καὶ ἡ παναρχαἰα τακτικὴ κάποιων “πονηρῶν” οἱ ὁποῖοι ἐνσπείρουν ἀσθενείας μέσω τροφῆς, ὕδατος καὶ ἄλλων παρομοίων καὶ μετὰ ἔρχονται οἱ ἴδιοι ὡς οἱ μόνοι θεραπευταὶ διὰ τὰς συγκεκριμένας παθήσεις. Καὶ ἡ παναρχαία αὐτὴ πονηρὰ τακτικὴ ὄχι μόνον ἐπιβιώνει μέχρι σήμερον ἄλλὰ ἔχει ἐξελιχθεῖ εἰς τὸ ἔπακρον πρὸς ὄφελος φυσικὰ τῶν ἀσκούντων αὐτήν. Τὶ θέλει τώρα αὐτὸς ὁ Καρπούζας, καὶ ὁ κάθε Καρπούζας νὰ ἀνακατεύεται κὰὶ νὰ τοὺς χαλάῃ τὴν δουλειά;

Leave a Reply