«Πρωθυπουργός» ἢ «Νονός»;

Τὶς τελευταῖες ὧρες ἔχουμε , ἔχουμε σκεφθεῖ   κι ἔχουμε γράψει τὰ πάντα.

Παπαδῆμος ἴσον τί;

Εἶναι αὐτός ποὺ χρειαζόμαστε ἢ εἶναι αὐτός ποὺ δέν χρειαζόμαστε;

Καί γιατί κάποιοι τσακίστηκαν νὰ στηρίξουν ἕνα πρόσωπο ποὺ «σέρνει» πολλές ἀμφισβητήσεις;

Βολεμένοι κι αὐτοί ἢ ξεπουλητᾶδες, ὅπως ὅλοι οἱ προκάτοχοί τους;

Πρωθυπουργός” ἤ Νονός;

  κ. Λουκᾶς Παπαδῆμος, δήλωσε “τεχνοκράτης“,  καί ὄχι “πολιτικός“.
Δέν μᾶς ἐνδιαφέρει αὐτό. Μᾶς ἐνδιαφέρει ὅτι οἱ Δυτικοί, τόν ἐπέβαλλαν ὡς  “πρωθυπουργό” τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ  Δυτικοί, ζητοῦσαν κοινή κυβερνητική γραμμή τῶν δύο μεγάλων κομμάτων.Τό πέτυχαν στό πρόσωπο τοῦ  “τεχνοκράτη”  κ. Παπαδήμου. 
Οἱ Δυτικοί έπέβαλλαν αὐτό πού ἤθελαν, καί δείχνουν καθαρά  πώς κάνουν ὅ,τι θέλουν. Εἶναι τ΄ἀφεντικά.
Λένε: –Θέλουμε, αὐτό κι΄αὐτό.  Δέν θά τό κάνετε;  Δέν σᾶς δίνουμε λεφτά.
 Ὁ κ. Παπαδήμας, θά διασφαλίσει μέ τόν καλύτερο τρόπο τά συμφέροντα τους, τά ὁποῖα οἱ ξένοι θά τά ὑπερασπιστοῦνε μέχρι “δραχμῆς”.
νόητοι εἶναι ὅσοι νομίζουν πῶς τό “κούρεμα” εἶναι λεφτά χαρισμένα στούς Ἕλληνες. Κανείς δέν χαρίζει τίποτε.  Τά οἰκονομικά συμφέροντα τῶν Δυτικῶν  θά διασφαλισθοῦν, μέ ὁποιοδήποτε τρόπο. Ἰσως καί μέ ἐνέργειες πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας.
 Ἡ ἱστορία, ἔχει  παραδείγματα.
 Ὁλα τ΄ ἀλλά, εἶναι φληναφήματα.
κτός ἀπό ἕνα: Τίς ἀπόλυτες εὐθῦνες τῶν πολιτικῶν γιά τό ξεπούλημα τῆς πατρίδας (cummulus στὸν οὐρανὸ τῆς Μακεδονίας)
Ὁ Παπαδῆμος δὲν ἔχει ποτὲ ὑπηρετήσει τὴν Ἑλλάδα ὡς ἰδέα ἢ ὡς ἔννοια ἢ ὡς Πατρίδα.
Ἀντιθέτως, ἔχει ὑπηρετήσει-ἐξυπηρετήσει κάθε τί ποὺ τὴν μάχεται.
Συνεπῶς κάθε χαρακτηρισμός, ἀμφισβήτησις ἢ ἀκόμη καὶ «κατηγορῶ» πλέον ἐρευνῶνται μετὰ μεγάλης προσοχῆς. 
Κορόϊδα δὲν εἴμαστε πλέον. Αὐτὸ μᾶς τελείωσε.
Τὶς ἀλλαγὲς δὲν θὰ τὶς ἐπιφέρῃ ὁ Παπαδῆμος. Κι αὐτὸ μᾶς τελείωσε.
Οὔτε κάτι ἢ κάποιος ἀπὸ τὸ ὑπᾶρχον πολιτικὸ κατεστημένο δύναται νὰ ἀλλάξῃ στάσι καὶ νὰ στηρίξῃ πράγματι τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν Ἑλλάδα. 
Δὲν ξέρω ἐὰν ὅλοι εἶναι τόσο συμβιβασμένοι ἢ ἁπλῶς τόσο ἀνίκανοι νὰ συνειδητοποιήσουν τὰ αὐτονόητα.
Πάντως καὶ ὁ Παπαδῆμος καὶ κάθε τί, ἢ κάθε ἕνας, ἀπὸ αὐτὴν τὴν μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ, σταδιακῶς θὰ κατρακυλοῦν σὲ μεγαλύτερα βάθη. 
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐμεῖς ἀποφασίζουμε πλέον. 
Κι ἐὰν κάποιοι δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ ἀκόμη (ἔνθεν κι ἔνθεν) συντόμως θὰ τὸ ἀντιληφθοῦν μὲ κάθε σαφήνεια.
Οἱ πιστώσεις χρόνου ποὺ μᾶς «κλέβουν» δὲν μποροῦν νὰ ἀνατρέψουν τὰ προδιαγεγραμμένα. 
Ἀπὸ  τώρα καὶ στὸ ἐξῇς ὁμιλοῦν τὰ «ὅπλα τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά».
Κι αὐτὰ δὲν εἶναι σὰν κάτι νερο-πιστολάκια ἢ ὅπως κάθε μορφῆς συμβατικὸ ὅπλο. 
Αὐτὰ εἶναι κάτι ἄλλο… Ποὺ οὐδόλως ἔχουν ἀντιληφθεῖ. Κι ὅταν θὰ τὰ ἀντιληφθοῦν, θὰ εἶναι πάρα πολὺ ἀργὰ γιὰ αὐτούς. 
Φιλονόη.
(Visited 20 times, 1 visits today)
2 thoughts on “«Πρωθυπουργός» ἢ «Νονός»;

 1. Φυτεύουν μέλη της τριμερούς επιτροπής τών ιδρυτών Rockefeller για πρωθυπουργούς, στην Ελλάδα Παπαδήμος στην Ιταλία Mario Monti, είναι μεγάλη η λίστα μελών, μην υπάρχει άγχος, όλοι θα πάρουν.

  • Γεωργία, μποροῦν νὰ ἐλέγξουν τὰ πάντα. Τὰ πάντα! Πλὴν ἑνός! Τοῦ δικοῦ μας Χάους.
   Αὐτὸ ὄχι μόνον δὲν μποροῦν νὰ τὸ ἐλέγξουν, ἀλλὰ τὸ τρέμουν. Πρὸς τοῦτο ἔχουν στείλει ὅλα τὰ μαντρόσκυλα νὰ μᾶς μαζέψουν. (Βλέπε Τσίπρα, Ἀλέκα καὶ Ἀλέκο, Καζάκη, σπίθα κλπ κλπ κλπ….)
   Θὰ προσπαθήσουν ἀκόμη κι ἐνιαῖο μέτωπο ἀριστερᾶς νὰ φτιάξουν. (Καὶ πιθανὸν νὰ τὸ ἐπιτύχουν.)
   Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ προϋποθέτουν τάξι.
   Ἢ ἐλεγχομένη ἀταξίά.
   Χᾶος δὲν προβλέπεται.
   Περίμενε καὶ θὰ δῇς…. Ἐμεῖς τώρα γελᾶμε…
   (Παρεπιπτόντως, ἐμεῖς ἤδη ξεκινήσαμε….)

Leave a Reply