Διπλοὶ πέλεκεις στὴν Ἀμερική.

Διπλοί Πέλεκεις Που Βρέθηκαν Στην Αμερική

Στην συγκριτική φωτογραφία που παρουσιάζουμε μπορείτε να δείτε τις ομοιότητες των ευρημάτων της Αμερικανικής ηπείρου με τα αντίστοιχα Ελληνικά (Μινωικά) ευρήματα.

Διπλοὶ πέλεκεις στὴν Ἀμερική.
Η φωτογραφία προέρχεται από το βιβλίο του
Ιωάννη Πασσά “Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ (Ἡράκλειτος ὁ Σκοτεινός)

Ἐδῶ στὸ Ἑλλαδοξεφτιλιστὰν ἔχουμε ἕνα θέμα μὲ τὴν ἀληθινὴ καταγραφὴ τῆς ἱστορίας μας.

Γιὰ νὰ γίνῃ ἀποδεκτὴ κάθε πληροφορία πρέπει πρωτίστως νὰ συμφωνῇ μὲ κάθε θεώρησι, (θεοκρατική, πολιτική, κοινωνική), ποὺ ἄλλοι ἔχουν καταθέσει.

Ποσῶς ἐνδιαφέρει ἡ ἀλήθεια τοὺς «ἐρευνητές» μας. (Πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων φυσικά.)

Τὰ «ἄτιμα» τὰ εὑρήματα ὅμως διαρκῶς διαψεύδουν καὶ καταρρίπτουν κάθε παραπληροφορία. 

Δῆλα δή, ἡ ἀλήθεια, θέλουν δὲν θέλουν, προβάλλει παντοδύναμος καὶ σαρωτική. 

Συνεπῶς;

Τοὺς ἀφήνουμε νὰ κουρεύονται καὶ μαθαίνουμε ἱστορία ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Φιλονόη. 

(Visited 20 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Διπλοὶ πέλεκεις στὴν Ἀμερική.

  1. Ὅσοι ἐκ τῶν φίλων ἐνδιαφέρονται καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐντρυφήσουν εἰς τὴν μὴ συμβατικὴν ἑλληνικὴν ἱστορίαν συνιστῶ ἐνθέρμως τὸ βιβλίον τῆς Ἐνριέττας Μέρτζ “ΑΤΛΑΝΤΙΣ” ἀπὸ τὸ ὁποῖον καὶ αἱ ἀνωτέρω φωτογραφίαι τῶν λάβρεων (διπλῶν πελέκεων) καὶ εἰς τὸ ὁποῖον παρουσιάζεται ἀνάγλυφος ἡ πιθανολογουμένη παρουσία Ἑλλήνων εἰς τὴν Ἀμερικανικὴν ἤπειρον κατὰ τοὺς ἀπωτάτους ἱστορικοὺς χρόνους. Πέραν ὅμως τῆς χυδαίας ἑλλαδοξεφτιλιστανῆς στάσεως ἔναντι τῆς ἱστορίας καὶ παντὸς ἐν γένει ἐθνικοῦ, ὑπάρχει καὶ ἡ ἀκατανόητος ἀμερικανικὴ ἄρνησις ἀποδοχῆς οἱασδήποτε ἀναφορᾶς περὶ παρουσίας λευκῶν εἰς τὴν Ἀμερικανικὴν ἤπειρον πρὸ τοῦ Κολόμβου ἔστω καὶ ἄν ὑπάρχουν ἐκτὸς τῶν ἐνδείξεων πλῆθος ἀδιασείστων ἀποδείξεων. Πάντως τὸ βιλίον τῆς Μέρτζ ὅπως καὶ τὸ ἄλλο τῆς αὐτῆς συγγραφέως ‘ΟΙΝΩΨ ΠΟΝΤΟΣ” παρουσιάζουν μὲ ἱκανοποιητικὴν τεκμηρίωσιν τὴν πρὸς δυσμὰς ἑλληνικὴν ἐξάπλωσιν ἤδη ἀπὸ τοὺς πρὸ τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου χρόνους.
    Καὶ κάτι ἄλλο σχετικὸν μὲ τοὺς διπλοῦς αὐτοὺς πελέκεις. Εὑρέθησαν εἰς περιοχὰς οἱ κάτοικοι τῶν ὁποίων ΔΕΝ ἐγνώριζαν τὴν ἐπεξεργασίαν τῶν μετάλλων.

    • Πολὺ σωστὰ Ἀνδρομέδιε καὶ πολὺ καλὰ ἔκανες νὰ τὸ ἀναφέρῃς. Ἡ διαφορὰ ἔγκειται μόνον εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ δύο αὐτὰ βιβλία τῆς Μέρτζ ἔχουν ἀποκλειστικῶς ἑλληνοκεντρικὸν χαρακτῆρα..

  2. ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ, ΟΤΙ Η ΕΝΡΙΕΤΑ ΜΕΡΤΖ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 70 ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.ΤΟ ΔΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ”ΟΙΝΩΨ ΠΟΝΤΟΣ” ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ”ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”. ΕΚΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΣΙΩΠΗ.

Leave a Reply