Χάνουμε τὸ 1/3 τοῦ ποσίμου ὕδατος!

 

Εἶναι πράγματι τραγικὸ νὰ συζητᾶμε στὴν ἐποχή μας γιὰ τόσο μεγάλες ἀπώλειες ὕδατος.
Ὕδωρ ποὺ χάνεται διότι ἁπλῶς ὁ ἀνθρώπινος παράγων εἶναι ἀμελής.
Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ σὲ ἄλλα σημεῖ τοῦ πλανήτου κάποιοι πεθαίνουν ἀπὸ δίψα, ἐμεῖς ἀνεχόμαστε νὰ χάνουμε ὕδωρ.
 
Τόση ἀπερισκεψία…. Τόση ἀπουσία σεβασμοῦ στὴν φύσι…. Τόση Ὕβρις….
 
 Φιλονόη.
 
Το 1/3 του πόσιμου νερού χάνεται

Τουλάχιστον το 35% του πόσιμου νερού κατά μέσο όρο χάνεται στην Ελλάδα από τα δίκτυα ύδρευσης, κυρίως λόγω διαρροών. Σε ορισμένες πόλεις μάλιστα το ποσοστό απώλειας λόγω κακού δικτύου αγγίζει το 60%.

    Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από μελέτες που διεξάγονται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Waterloss, για τη διαχείριση απωλειών νερού σε δίκτυα ύδρευσης (πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας MED), που υλοποιείται από 9 εταίρους, σε έξι χώρες με επικεφαλής το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

    “Οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανώς να έχουν κατά νου, ότι το νερό χάνεται λόγω θραύσεων σε σωλήνες του δικτύου. Στην πραγματικότητα όμως, αυτές ευθύνονται για απώλειες της τάξεως του 1/5. Το περισσότερο νερό χάνεται λόγω μικρών διαρροών που συμβαίνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο δίκτυο αλλά και μέσα στα σπίτια μας”, επεσήμανε ο Βασίλης Κανακούδης, επ.καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και τεχνικός σύμβουλος του Waterloss, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

    “Το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό, όμως η τιμή του είναι εξαιρετικά χαμηλή. Έτσι, κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να διορθώσει το δίκτυο, αφού το κόστος θα είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα. Επίσης και οι καταναλωτές στα σπίτια μας δείχνουμε αμέλεια για τον ίδιο λόγο. Το ζητούμενο όμως είναι να το αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα. Πρέπει να το προσέξουμε σήμερα γιατί στο μέλλον θα είναι δυσεύρετο και πολύ ακριβό”, επεσήμανε ο καθηγητής.    Το πρόγραμμα Waterloss, που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2013 μελετά τη διαχείριση του αστικού νερού και δημιουργεί ουσιαστικά, τα εργαλεία για τον καλύτερο έλεγχο του πόσιμου νερού, σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο και την κατάσταση του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν οι εταιρείες ύδρευσης να έχουν τον έλεγχο αξιοποιώντας επιστημονικές και όχι εμπειρικές μεθόδους.(ἀθηναϊκὸν-μακεδονικὸν πρακτορεῖον εἰδήσεων)

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Χάνουμε τὸ 1/3 τοῦ ποσίμου ὕδατος!

  1. Δυστυχῶς ἐμεῖς οἱ “πολιτισμένοι”, τρομάρα μας, ἔχομεν λησμονήσει ὅτι τὸ ὕδωρ εἶναι τὸ πολυτιμώτερον ἀγαθὸν καὶ ἄν θέλωμεν εἰς τὸ μέλλον νὰ ἔχωμεν πρέπει νὰ προσέχωμεν. Ἄσκοποι σπατᾶλαι καὶ κακὴ γενικῶς διαχέιρησις τοῦ ὕδατος θὰ εἶναι ἡ κακοδαιμονία τῆς αὔριον.

Leave a Reply