Ὁ καθηγητής γνωρίζει ἢ προδικάζει τήν ἀπόφασι τοῦ ΣτΕ;

Στὸ παρακάτω ταινιάκι ὁ Καμμένος δηλώνει πὼς δὲν  θὰ ψηφίσῃ τὴν δανειακὴ σύμβασι. 

Αὐτὸ εἶναι πράγματι μία εἴδησις. 

Τὸ πρόβλημα ὅμως γιὰ ἐμένα ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν δήλωσι τοῦ (εἴρωνος ἔως σημεῖον προσβολῆς καὶ θράσους) Σωτηρέλη, ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς μία ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ, ἡ ὁποία δὲν ἔχει κἂν δημοσιευθεῖ, ἰσχύει! 

Εἶναι πράγματι προκλητικός! (μετὰ τὸ 5:26)

Ἀλήθεια, ποιός ἀκριβῶς εἶναι ὁ Σωτηρέλης;  Τόσο μέσα στὰ «πράγματα εἶναι χωμένος» ποὺ γνωρίζει λεπτομέρειες τίς ὁποῖες ἀγνοεῖ μᾶλλον ἀκόμη καί τό ΣτΕ; 

Ἀπαράδεκτον!

Τοὐλάχιστον!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Μήπως κάποιος προδικάζει κάτι; Μήπως κάτι εἶναι προαποφασισμένον; Κι ἐάν ναί, ποῦ ἀκριβῶς κυκλοφορεῖ ὁ πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου; Τό ἔμαθε ἢ τοῦ τό κρατοῦν κρυφό;

Υ.Γ.2. Ῥίξε μίαν μήνυσι Παναγιώτη. Καὶ σὲ συκοφαντεῖ καὶ προδικάζει. Τὴν χρειάζεται!

 

Υ.Γ.2. Ῥίξε μίαν μήνυσι Παναγιώτη. Καὶ σὲ συκοφαντεῖ καὶ προδικάζει. Τὴν χρειάζεται!

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply