Ἔρχεται καί ὁ ἑπόμενος πόλεμος;

Ἔρχεται καί ὁ ἑπόμενος πόλεμος;Τήν παρακάτω εἴδησι μᾶς τήν ἔστειλε ἡ καλή φίλη Ἑλένη. Θά κάνω μιά «μετάφρασι» τῶν λεγομένων στό ταινιάκι. Ζητῶ συγγνώμη ἐκ τῶν προτέρων γιά τά Ἀγγλικά μου….Λοιπόν:

«Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ Ἰσραήλ εὑρίσκονται σέ πανικό διότι βλέπουν ὅτι ὁ κόσμος τούς ἔχει καταλάβει καί ἔχουν γελοιοποιηθεῖ καί γι΄αὐτόν τόν λόγο θέλουν νά δημιουργήσουν μεγάλους πολέμους γύρω γιατί αὐτό τούς ἔδωσε τήν λύσι τίς προηγούμενες δύο φορές. Θέλουν νά μᾶς κάνουν νά τούς ὑπακοῦμε. Πρέπει, ἐμεῖς, ὁ κόσμος νά πάρουμε στά χέρια μας τήν κατάστασι καί νά ξεκινήσουμε ἀπό τούς μικρούς τηλεοπτικούς σταθμούς καί τίς ἐφημερίδες γιά νά ποῦμε στούς ἰσχυρούς ἀμερικανούς καί ἑβραίους ὅτι δέν θά πολεμήσουμε ξανά σέ κανέναν δικό τους πόλεμο. Νά ποῦμε σέ ὅλους τούς φίλους καί στήν οἰκογένειά μας νά κάνουν τό ἴδιο. Σήμερα. Ὄχι αὔριο γιατί ὅσο καθυστεροῦμε τόσο χάνουμε. Αὐτοί εἶναι «πρεζόνια» τοῦ χρήματος (καί τῆς ἐξουσίας, θά ἔλεγα ἐγώ) καί κάνουν τά πάντα γι΄ αὐτό. Ἐμεῖς πρέπει νά κάνουμε θόρυβο, νά ἀκουστοῦμε, νά μᾶς δοῦν, νά δηλώσουμε παρόντες. Νά γίνουμε ξανά μέλη τοῦ ἀνθρωπίνου γένους». 

Αὐτά, ἐν ὁλίγοις, λένε οἱ Anonymous στό ταινιάκι. Αὐτό, ὅμως, πού ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον εἶναι ἕνα σχόλιο πού γράφει κάποιος κάτω ἀπό τό βίντεο:

«There is only ONE reason to start a war with Iran. And that is to put a Rothschild-owned CENTRAL BANK in that country. The are only THREE remaining countries withOUT a Rothschild-owned Central Bank: Iran, Cuba and N Korea. BEFORE 9/11 there were 7 w/o a Rothchilds-owned Central Bank: Afghanistan, Iraq, Lybia, Sudan, Iran, Cuba & N Korea. And we all KNOW what has happened to the first 4 countries on this list…..don’t we?!» πού σημαίνει:

Ὑπάρχει μόνο ἕνας λόγος νά ξεκινήσῃ πόλεμος μέ τό Ἰράν. 
Καί αὐτός εἶναι νά τοποθετηθῇ κεντρική τράπεζα πού θά ἀνήκῃ στόν Ρότσιλντ.
Ὑπάρχουν μόνο 3 χῶρες πού ἔχουν ἀπομείνει πού δέν ἔχουν κεντρική τράπεζα πού νά ἀνήκῃ στόν Ρότσιλντ.
Τό Ἰράν, ἡ Κοῦβα καί ἡ Β. Κορέα. 
Πρίν ἀπό τίς 11.9 ὑπῆρχαν ἑπτά χωρίς κεντρική τράπεζα τοῦ Ρότζιλντ. Τό Ἀφγανιστάν, τό Ἰράκ, ἡ Λιβῦη, τό Σουδάν, τό Ἰράν, ἡ Κοῦβα καί ἡ Β. Κορέα. 
καί ὅλοι ξέρουμε τί ἒπαθαν οἱ πρῶτες 4 χῶρες τῆς λίστας;!

Σωστή ἡ διαπίστωσις τοῦ σχολιαστοῦ; Ἐδῶ καί τό βίντεο:

[email protected]  

(εἰκών) 


(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply