Πεῖνα καί «κούρεμα»

Ἔμεῖς τούς στείλαμε; Μόνοι τους πῆγαν.

Ποτέ δέν εἴχαμε ἡγέτες πού νά ἀντιπροσωπεύουν τόν ἑλληνικό λαό. Ξενόφερτοι ἦσαν ὅλοι.

Μινώταυρος  

Ἡ εἰκόνα ἀπό ΄δῶ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply