Ἐμεῖς λεφτὰ ἔχουμε… Τὰ ἐπιδόματα νὰ τὰ στείλετε στοὺς ἄλλους, ποὺ δὲν ἔχουν!

Τί διαβάζουμε πάλι! Τί μαθαίνουμε! 

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, τὶ μαθαίνουμε καὶ δὲν ἁρπάζουμε ἀπὸ μίαν πέτρα γιὰ νὰ σπάσουμε τὰ  κεφάλια τῶν ὑπευθύνων. 

Γύρισαν πλάτη στα επιδόματα

Ἐμεῖς λεφτὰ ἔχουμε... Τὰ ἐπιδόματα νὰ τὰ στείλετε στοὺς ἄλλους, ποὺ δὲν ἔχουν!

Χιλιάδες απολυμένοι θα μπορούσαν να λάβουν επιδόματα αξίας ακόμη και άνω των 15.000 ευρώ φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης.

Μόνο που οι ελληνικές κυβερνήσεις ούτε καν προσπάθησαν τα 5 χρόνια που λειτουργεί το συ­γκεκριμένο ταμείο να ζητήσουν μέρος από τα 500 εκατ. ευρώ τον χρόνο που ήταν διαθέσιμα για επι­δόματα απολυμένων από εταιρείες ή κλάδους που πλήγηκαν από τη κρίση. Φέτος, με την ανεργία στην Ελλάδα να φτάνει στον Αύγουστο στο 18,4% και την ύφεση στο 5,5%, έγινε η πρώτη αίτηση, η οποία εγκρίθηκε προ ημερών για τους απολυμένους της γερμα­νικής εταιρείας λιανικής Aldi, που σταμάτησε τη δραστηριότητά της στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή απολυμένοι σε συγκεκριμένα κράτη, με πρώτα την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Δανία αλλά και τη Γερμανία, υποβάλλουν δεκά­δες αιτήσεις ετησίως, ζητώντας και λαμβάνοντας επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κινητικότητας, για συμμετοχή σε δράσεις διά βίου μάθησης και κατάρτισης, αλλά και ενισχύσεις για να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση.

Η έκθεση

Συνολικά έχουν εγκριθεί 84 σχέδια για επιδοτή­σεις 357,7 εκατ. ευρώ, που καλύπτουν 75.872 ερ­γαζόμενους, οι οποίοι λαμβάνουν κατά μέσον όρο 4.714 ευρώ κατ’ άτομο. Σε κάποιους κλάδους τα ποσά είναι χαμηλότερα, όπως στο λιανικό εμπόριο ή στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ στον κλάδο ναυπηγίας ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ κατ’ άτομο. Αρμόδιο για κάθε κράτος είναι το υπουργείο Απα­σχόλησης, μέσω του οποίου υποβάλλεται η πρό­ταση. Μπορεί να αφορά συγκεκριμένη εταιρεία ή και κλάδο. Συνολικά στην Ε.Ε. οι πόροι του Ταμεί­ου δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Διαθέτει έως και 500 εκατ. ευρώ ετησίως για να βοηθά τους εργαζομένους να βρουν νέα απασχόληση και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, όταν χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας των αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο (π.χ. αν κλείσει μια μεγά­λη επιχείρηση ή μεταφερθεί ένα εργοστάσιο σε χώρα εκτός Ε.Ε.) ή λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση του ταμείου για το 2010, μέσα στο 2010 έγιναν 31 αιτήσεις στην Κομισιόν, κατά μία περισσότερες σε σχέση με το 2009. Αφορούσαν 31.995 απολυμένους εργα­ζόμενους και ζητούσαν 169.994.542 ευρώ. Όλες οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές και η εκταμίευση του ποσού πρέπει να γίνει σε 24 μήνες. Το πρόγραμ­μα κανονικά έληγε φέτος, αλλά πλέον η Κομισιόν αποφάσισε να το παρατείνει έως το 2013, λόγω της κρί­σης. (ποντίκι)

Τά μάθατε λοιπόν τά νέα; 

Λεφτὰ ἔμεῖς ἔχουμε! Κι ὄχι μόνον ἔχουμε, τὸ διατυμπανίζουμε ἐπίσης!

Νὰ πᾶνε νὰ πάρουν τὰ ἐπιδόματα αὐτοὶ ποὺ τὰ χρειάζονται!

Ἐμεῖς δὲν τὰ χρειαζόμαστε. Θὰ μᾶς τὰ δόσουν τὰ κουδουνισμένα ἀπὸ τὴν τσέπη τους.

Φιλονόη.  

Υ.Γ. 1. Τί εἶναι πάλι αύτό τό ταμεῖον παγκοσμιοποιήσεως;

Υ.Γ.2. Ἴσως νὰ εἶναι καλλίτερα ποὺ δὲν τὰ πήραμε. Θὰ τὰ ἔτρωγε ὅλα ἡ Ἀφρικὴ καὶ ἠ Ἀσία κι ἐμεῖς θὰ μέναμε μὲ τὴν ἀπό-πληρωμή.

ἀπὸ τὴν Ἑλένη μας

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply