Ὁ μπουμποῦκος στὸ ναυτικό!

http://www.dailymotion.com/embed/video/xmeml6

 

(ἀπὸ Σίβυλλα καὶ Ψαλιδοχέρη.)

Ντροπή μας νὰ γελᾶμε μὲ τὸν ὑπουργό!

Ντροπή μας καὶ φτοῦ μας…

Ἀλλὰ δὲν ἄντεξα…. Ἢταν τέλειο!

Φιλονόη.

(Visited 13 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ὁ μπουμποῦκος στὸ ναυτικό!

 1. Οὐδὲν βεβαίως μεμπτὸν ὑπάρχει εἰς τὴν πολιτικὴν σάτιραν (ἀνεξαρτήτως ποιότητος) διότι ἀποτελεῖ καὶ αὐτὴ τρόπον κριτικῆς τῆς ἐξουσίας. Καὶ καλῶς νὰ ὑπάρχῃ. Ὅταν ὅμως γελοιοποιεῖται τὸ ὄνομα τοῦ περὶ οὗ ἡ σάτυρα προσώπου, τὸτε τὸ πρᾶγμα ἀλλάζει καὶ ἀπὸ σάτιρα εἶναι πλέον ἐμπάθεια.. Καὶ τοῦτο εἶναι κακόν καὶ ἀθέμιτον.

  • Γέλα Νικόλαε!
   Αὐτὴ ἡ ἀνάρτησις τοὐλάχιστον δὲ κρύβει μένος ἢ θυμὸ ἢ κάποια κατηγορία. (Ἄλλως τε γνωριζόμαστε μὲ τὸν Ἄδωνι. Ἔχω πιὸ εὔκολο νὰ ἀντιπαραθέσω ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὸ νὰ εἰρωνεύομαι. Δὲν θὰ συμπεριφερόμουν ἄτιμα σὲ κάποιον ποὺ γνωρίζω (ἢ καὶ δὲν γνωρίζω), ὅσο κι ἐὰν δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν σκέψι του καὶ τὰ πάθη του.)
   Δὲν τὸν κατηγοροῦμε γιὰ κάτι. Ἄλλως τε, ὅταν ἔχω νὰ πῶ κάτι γιὰ τὸν κάθε Ἄδωνι, ξέρεις πῶς καὶ μὲ ποιόν τρόπο τὸ καταγράφω. Κι ἐπίσης κατὰ βάθος γνωρίζεις πὼς δὲν εἶμαι ἄδικη.
   Ὅσο γιὰ τὸ «μπουμποῦκος»…. Τί νὰ κάνουμε… Ὀ ἔρως ζαβλακώνει… Καὶ μπουμποῦκο σὲ κάνει, καί Ἀλίκη, καὶ στὸ ναυτικό σὲ πάει… Πάθη εἶναι αὐτά.
   Πάντως σήμερα γέλα. Διάλειμμα κάνουμε.

 2. Πρῶτον, ἐκτὸς θέματος, ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιώμαστε.
  Δεύτερον, νὰ γελάσω μὲ τί;
  Τρίτον, ὄχι δὲν τὸν γνωρίζεις τὸν Ἄδωνιν διότι ἐὰν τὸν ἐγνώριζες ἔστω καὶ ἐλὰχιστα ἄλλα δὲ ἔγραφες.

  • Τὸν γνωρίζω Νικόλαε. Τοὐλάχιστον γνωρίζω ἀρκετὲς κακές του πλευρές. Δια ζώσης! Αὐτὸ δὲν μπορεῖ οὐδεῖς νὰ τὸ ἀμφισβητήσῃ! Σὲ διαβεβαιῶ!

Leave a Reply