Κατὰ τὰ ἄλλα, ὅλοι Παπαδήμ(ι)ο θέλουν….

Καταψηφίζουν ΠαπαδήμοὍπως μᾶς πληροφόρησαν οἰ ὑπάλληλοι τῶν ὑπαλλήλων πρὸ ἡμερῶν, ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀποδέχονται τὸν Παπαδήμ(ι)ο! Σχεδὸν ὅλοι τοὐλάχιστον. 

Δὲν μπῆκαν οἱ πανηλίθιοι, που «μαγείρεψαν» τὴν δημοσκόπησι, στὸν ἐλάχιστο κόπο νὰ μετρήσουν τὴν  πασιφανὴ ἄρνησι τῆς ἀριστερᾶς τοὐλάχιστον!! 

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτό. 

Κάποιοι τὸ «πῆραν» ἐπάνω τους καὶ εἶπαν νὰ τὸ ψάξουν λίγο περισσότερο. 

Γιὰ παράδειγμα:

Καταψηφίζουν Παπαδήμο

Αρνητική ψήφο στην επιλογή του Λουκά Παπαδήμου για τη θέση του πρωθυπουργού στη μεταβατική κυβέρνηση δίνουν οι αναγνώστες του newsbomb.

Συγκεκριμένα, από τους 11.542 που ψήφισαν, σε ποσοστό 50,76% κρίνουν αρνητικά την τοποθέτηση Παπαδήμου στη θέση του πρωθυπουργού, ενώ 11,4% τη βλέπει «μάλλον αρνητικά».

Οι θετικές γνώμες ανέρχονται σε ποσοστό 21,73%, ενώ ποσοστό 16,11% απαντά «μάλλον θετικά». (newsbomb)

 Ὑπάρχει κάποιος ποὺ πίστεψε ἒςτῳ καὶ γιά μίαν στιγμή πὼς θέλαμε τόν Παπαδήμ(ι)ο καί δέν τό ξέραμε; 
Τά ἀμπελοχώραφά μας θά μᾶς δείξουν;
Τόσο ἠλίθιοι λοιπὸν εἶναι οἱ ἠλίθιοι, ποὺ ἀκόμη καὶ τὰ αὐτονόητα τὰ ἀγνοοῦν.
Ἀλλά τί νά κάνουμε; 
Εἴπαμε… 
Ὅπως ἔστρωσαν, ἔτσι καὶ θὰ κοιμηθοῦν.
Φιλονόη. 
Υ.Γ. Ἐάν ἀποφασίσουμε νὰ τὸ ἐρευνήσουμε ἀκόμη βαθύτερα, νὰ εἶστε σίγουροι πὼς οὔτε 9% δὲν θά πιάσῃ. Ξέρετε γιατί; Διότι ἀκόμη καὶ οἱ δικοί τους δὲν τὸν θέλουν. Κι ἂς λένε…
(Visited 8 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κατὰ τὰ ἄλλα, ὅλοι Παπαδήμ(ι)ο θέλουν….

  1. Καλή μου Φιλονόη, ἄς δώσουμε ἔνα τέλος εἰς τὴν μιζέρια ἀνακυκλώνοντες τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια. Ὁ ἄνθρωπος οὔτε θαυματοποιὸς εἶναι, οὔτε σωτήρ, οὔτε μεσίας, οὔτε ἄμεμπτος, οὔτε κἄν πολιτικὸς. Οὔτε καὶ πρωθυπουργὸς εἰς τὴν οὐσίαν. Αὐτὸς αἰσθάνεται ὡς διορισθεὶς πρόεδρος τῆς ΕΛΛΑΣ ΑΕ ἐπιλεγεὶς διὰ μίαν συγκεκριμένην ἐργασίαν τὴν ὁποίαν γνωρίζει καλῶς. Πλοηγὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Θὰ κάμῃ Θεοῦ θέλοντος καὶ καιροῦ ἐπιτρέποντος τὴν δουλειάν του, θὰ ἐπιβιβασθῆ τῆς πιλοτίνας καὶ μὴ τὸν εἴδατε. Ἄς εὐχόμεθα νὰ τὴν κάνη καλὰ αὐτὴν τὴν δουλειάν διότι βλέπω οἱ δύο ἄλλοι, Πράσινοι καὶ Κυανοὶ ἀντὶ νὰ κοιτάξουν νὰ τὸν βοηθήσουν ἀσχολοῦνται μὲ τὸ μαντρί τους. Καὶ ὅταν ὁ πλοηγὸς θὰ φύγῃ – ἄν δὲν τοὺς φασκελώσῃ τοὺς ἄχρηστους καὶ φύγῃ πρὸ τῆς ὥρας του – τί γίνεται; Θὰ ἐπαναφέρουμε τοὺς ἀχρήστους νὰ κάμουν καὶ πάλι κολλεγιὰ μὲ τοὺς Ἐρυθρούς; Ἴσως νὰ κάνω καὶ λάθος. Πλέον τὰ ἔχω χαμένα καὶ μὲ τοὺς μὲν καὶ μὲ τοὺς δὲ.. Ἁλωνίζουν ἀσύδοτοι αὐτοί, μιζέρια ἐμεῖς ἀπὸ ἐδῶ… Δὲν γνωρίζω!

    • Ἕνας τραπεζίτης Νικόλαε τὸ μόνο ποὺ γνωρίζει εἶναι νὰ προστατεύῃ τὰ συμφέροντα τῶν ἀφεντικῶν του. Πλοηγὸς δὲν εἶναι καὶ δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ γίνῃ ΠΟΤΕ!

Leave a Reply