Τώρα ποὺ ἀνέλαβε ὁ Θεοδωράκης τὴν προβολὴ τοῦ Μάκη…

 

Ἡ μία ὄψις τοῦ ἰδίου νομίσματος....

Ἡ μία ὄψις τοῦ ἰδίου νομίσματος….

Ὅλα θὰ πᾶνε καλά!

Ἔως πρὸ τινός ξέραμε τὸ «ἀκροδεξιό» ΛΑΟΣ. Τώρα μαθαίνουμε τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπό του. 

Ἔως πρὸ τινος ἦταν στὰ ἀζήτητα. Κάπου κάπου, ἐὰν τὰ ΜΜΕ ἤθελαν λίγο  «ντόρο», καλοῦσαν κάποιους βουλευτές του. Ἀλλὰ σαφῶς ἔδειχναν προτίμησι στὸν Μάκη, ὅταν ἢθελαν μιαν ἥρεμη συζήτησι. Ἢ τὸν Ἄδωνι ὅταν ἢθελαν τζέρτζελο. 

Πάντως, σὲ κάθε περίπτωσι, οἱ «ἐκτός» ξαφνικὰ ἔγιναν «ἐντός»…

Καί τώρα, τί πρέπει νά συμβῇ; Γίνεται κοτζᾶμ ὑπουργᾶρες νὰ ἀμφισβητοῦνται;

Ὄχι, δὲν γίνεται… Βλέπετε, εἶναι κι ἐκεῖνο τὸ τσεκούρι τοῦ Μάκη ποὺ τὸν κυνηγᾶ ὅπου πηγαίνει..

Ἀλλὰ δὲν χρειάζεται νὰ κάψουμε ὅλες τὶς φωτογραφίες μὲ τὸ τσεκούρι. Ἀρκεῖ ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης γιὰ νὰ τὸ κάνῃ νὰ φαίνεται ….φτάρνισμα!

Τί λέγαμε; 

Τώρα ποὺ ἀνέλαβε ὁ Θεοδωράκης, θεωρητικῶς (πάντα θεωρητικῶς) ὁ Μάκης δὲν πρέπει νὰ φοβᾶται τίποτα. 

 

...καὶ ἡ ἄλλη!!!

…καὶ ἡ ἄλλη!!!

Πλὴν ἑνός!

Διότι σαφῶς καὶ θὰ τὸν ἀποδεκτοῦν οἱ ἀριστερίζοντες, οἱ κεντρίζοντες, οἱ δεξιίζοντες… (Μποροῦν νὰ κάνουν κι ἀλλοιῶς; Τόση πλύσις ἐγκεφάλου ξεκίνησε….) Ἀλλὰ πῶς νὰ τὸ κάνουμε. Ὁ Μάκης εἶναι κεφάλαιο! Δὲν εἶναι σὰν τὸ μπουμποῦκο! Εἶναι ἀπὸ ἄλλην πάστα. 

Πρᾶος, ψύχραιμος, ἑτοιμόλογος…  Μποροῦν νὰ τὸν χρησιμοποιήσουν ὡς «μπαλαντέρ» ὁπουδήποτε, ὁποτεδήποτε. Καὶ τὸ σύστημα δὲν καίει τὰ «χαρτιά» του ὅσο τὰ χρειάζεται. 

Ἀργότερα βλέπουμε… 

Πρὸς ὥρας λοιπὸν μὴν ξαφνιαστεῖτε ἐὰν τὸν δοῦμε νὰ πολυ-προβάλλεται. Φυσικότατον εἶναι! Ἀλλοῦ εἶναι τὸ ζητούμενον.

Ποῦ τό πᾶνε; 

Ἔχουν ἐλπίδες νὰ μᾶς φορτώσουν κάτι «διαφορετικό» ποὺ ὅμως θά εἶναι μία ἀπό τά ἴδια;

Κι ἐάν ναί, γιά πόσο;

Ξέρετε τί πιστεύω; 

Ἔχουν τελειώσει! Τό ξέρουν κατὰ βάθος! Τὸ παλεύουν ὅμως. Χρόνο κερδίζουν μήπως καὶ ἀλλάξῃ ἡ μαύρη τους Μοίρα. Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ πράγματα πλέον δὲν ἀλλάζουνε. 

Καὶ τὸν Μάκη μὲ φωτοστέφαντο νὰ μᾶς φέρουν (πραγματικό, ὄχι ζωγραφιστό) τὰ ἴδια θὰ συμβαίνουν. 

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ! Κι ὁ κάθε Μάκης μαζύ τους. 

Εἶναι θέμα χρόνου νὰ τὸ δοῦμε στὸ «ἐδῶ καὶ τώρα». 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κάποιος ἐν τελῶς ἠλίθιος ἰσχυριζόταν πὼς οὐρλιάζουμε γιὰ τὴν στάσι τοῦ ΛΑΟΣ διότι ζηλεύουμε. Σκάσαμε, ἔλεγε, ἀπὸ τὸ κακό μας! Εἰλικρινῶς, δὲν μποροῦσα νὰ πιστεύσω πὼς ὑπάρχουν τόσο ἠλίθιοι. Μὰ τόσο μεγάλοι καὶ μοναδικοὶ ἠλίθιοι!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Τώρα ποὺ ἀνέλαβε ὁ Θεοδωράκης τὴν προβολὴ τοῦ Μάκη…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναζητοῦμε τὰ αἴτια… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply