Τώρα σβήνουν καί πρόστιμα;

Νωρίτερα ὁδηγοῦσα κι ἄκουσα στὶς εἰδήσεις τοῦ ΣΚΑΙ (ναί, μοῦ ἔπεσε αὐτὸς ὁ ῥημαδοσταθμός) πὼς ἀκυρώθηκε τὸ πρόστιμο σὲ wind καὶ vodafone ποὺ ἀφοροῦσε στὶς ὑποκλοπές. 

Κάτι ἀνάλογο, ἀπὸ ὅσα γνωρίζω, εἶχε ἐπαναληφθεῖ πρὸ δύο ἐτῶν περίπου, γιὰ τὰ πρόστιμα ἀξίας 76 ἑκατομμυρίων εὐρῶ ποὺ εἶχαν ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τὸ ΣτΕ στὴν vodafone καὶ τὴν erichson, πάντα γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα. 

Τότε εἴχαμε διαβάσει πὼς τὸ ὕψος τοῦ προστίμου ἦταν τὸ πρόβλημα κι αὐτὸ οὐσιαστικῶς ἔπρεπε νὰ ἐπανεξεταστῇ. 

Ἔως σήμερα ὅμως, ἐγὼ τοὐλάχιστον, τελοῦσα ὑπὸ πλήρη ἄγνοια, ἀναφορικῶς μὲ τὶς ἐξελίξεις. 

Καὶ τώρα ἀκούω στὸ ῥαδιόφωνο πὼς ὅλα ἔχουν καλῶς.

Δῆλα δή, εἶναι νόμιμο νὰ  μᾶς παρακολουθοῦν, εἶναι νόμιμο νὰ καταγράφετε κάθε μας κίνησις καὶ φυσικὰ εἶναι νόμιμον νὰ μὴν ἔχουμε προσωπικὴ ζωή. Αὐτό δέν ἰσχυρίζονται οἱ φωστῆρες;

Ξέρετε κάτι;

Τό ἔχετε παρατραβήξει. 

Ἔχετε στήσει μίαν ἀπομίμησι πολιτείας ποὺ φυσικὰ μόνον πολιτεία δὲν εἶναι.

Ἔχετε πείσει τοὺς ἑαυτούς σας γιὰ τὴν παντοδυναμία σας, ποὺ μόνον παντοδυναμία δὲν εἶναι.

Ἔχετε μεθοδεύσει μὲ τέτοιον τρόπο τὰ πάντα, ποὺ μόνον ἰδιοκτησία σας δὲν λογίζονται. 

Λοιπόν, κάνετε μέγα λᾶθος ἀγαπητοί. 

Μέγιστον!

Τὰ πρόστιμα εἶναι ἰδιοκτησία ΔΙΚΗ ΜΑΣ καὶ κανένα δικαίωμα δὲν ἔχετε νὰ τὰ ἀκυρώνετε. 

Τὰ πρόστιμα εἶναι χρήματα τοῦ λαοῦ καὶ οὐδόλως ἔχει κάποιος τὸ δικαίωμα νὰ τὰ παραγράφῃ.

Τὰ πρόστιμα ἀφοροῦν στὴν τιμωρία ἀδίκου πράξεως. Κι ἐπιβάλλεται νὰ γίνονται ἀπολύτως ἀποδεκτά. 

Ἰδίως σὲ ἐταιρίες ὅπως οἱ παραπάνω ποὺ ἔχουν καταδείξει πολλὲς φορὲς τὸν ἀνθελληνικό τους χαρακτήρα. 

Προσέξτε. 

Δὲν ξεχάσαμε τίποτα. 

Ὅλοι εἶστε ὑπολογοι. Καὶ οἱ Μαντέληδες καὶ οἱ Ἄκηδες καὶ οἱ Μπένυδες καὶ οἱ χἊννες καὶ οἱ χᾶνοι. 

ΟΛΟΙ!!!!

Μὴν πιστέψετε οὔτε μίαν στιγμὴ πὼς ξεφύγατε! 

Ὅλα ἐδῶ εἶναι! Ὅλα ἐδῶ θὰ πληρωθοῦν! Ἔως τελευταίας σας γενεᾶς! Νὰ τὸ θυμᾶστε!

Φιλονόη.  

Υ.Γ. Νὰ χαρίσετε δικά σας χρήματα, τὸ ἀντιλαμβάνομαι.. Τί δικά μας μέ ποιό δικαίωμα ῥέέέέέέεεεεεεε;

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply