Τὸ χαράτσι θὰ τὸ πάρετε πίσω, θέλετε δὲν θέλετε!

Διότι ἐὰν δὲν τὸ πάρετε πίσω, πέφτει ὁ ψευδοπροϋπολογισμός σας. 

Φυσικά, οὔτως ἢ ἄλλως πέφτει.

Ἐὰν τὸ πάρετε πίσω, θὰ πρέπῃ νὰ σπάσετε τὰ κεφάλια σας (διότι ἀδύνατον νὰ στύψετε τὰ μυαλά σας!) πρὸ κειμένου νὰ ἀναζητήσετε ἄλλους τρόπους ἐσόδων.  Καὶ θὰ ἀντιμέτωπίσετε μόνον αὐτό!

Ἐὰν δὲν τὸ πάρετε πίσω, ἐφ’ ὄσον δὲν θὰ τὸ πληρώσουμε, θὰ ἐκτεθεῖτε ἀκόμη περισσότερο. Σὲ ἐμᾶς φαίνεστε ξεκάθαρα ὡς κουδονίστρες. Στὰ ἀφεντικά σας ὅμως, στὰ ὁποῖα λογοδοτεῖτε, στὰ ὁποῖα ἔχετε τάξει πὼς λάβατε κάποιαν πίστωσι χρόνου, σὲ αὐτούς εἶναι ἀδύνατον νὰ κρυφτεῖτε. Θέλουν ἔργα. Δῆλα δή χρῆμα. Δῆλα δή ἐμᾶς ζωντανούς οἰκονομικὰ γιὰ νὰ πληρώνουμε. Ὅταν ἐμεῖς δὲν πληρώνουμε, τότε ἐσεῖς, μαζὺ μὲ τὰ ἀφεντικά σας ἁπλῶς κατακρυμνίζεστε! 

Τόσο ἁπλᾶ!

Τὸ χαράτσι λοιπὸν θὰ τὸ πάρετε πίσω. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐλαχίστους τρομοκρατήσατε γιὰ νὰ τὸ πληρώσουν. Καὶ εἶναι ἡ πρώτη μου φορὰ ποὺ στηρίζω πράξεις συνδικαλιστῶν. Ἀλλὰ δὲν γίνεται ἀλλοιῶς. Θὰ τὸ πάρετε πίσω μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακό! Κι ἐμεῖς ὅλοι, ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, θὰ κάνουμε τὰ πάντα πρὸ κειμένου  νὰ μὴν εἰσπράξετε ΤΙΠΟΤΑ!!!! (Καὶ οἱ συνδικαλιστᾶδες καὶ οἱ κομματόσκυλοι καὶ οἱ «σωτῆρες» καὶ γενικότερα ὅσοι στέκονται ἀπέναντί σας. Εἶτε μὲ τὴν καρδιά τους εἶτε διότι κάπου προσβλέπουν. Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν στιγμὴ εἴμαστε ἐμεῖς ἀπὸ ἐδῶ κι ἐσεῖς ἀπὸ ἐκεῖ!

Δὲν ἔχετε ἄλλον δρόμο λοιπόν. 

Ἐμεῖς δὲν πληρώνουμε. Ἐσεῖς δὲν εἰσπράττετε! Ἐμεῖς σᾶς περιμένουμε νὰ πέσετε κι ἐσεῖς πέφτετε μίαν ὥρα ἀρχίτερα. 

Συνεπῶς, μαζευτεῖτε… Τὸ παρατραβήξατε. 

Κανονικῶς ἀπὸ αὔριο ἐσεῖς, ὅλοι, καὶ οἱ 300, ΟΦΕΙΛΕΤΕ νὰ προσφέρετε ἀμισθὶ τὶς ἐργασίες σας ἔως ὅτου βγοῦμε ἀπὸ τὴν κρίσι. (Ἐὰν φυσικὰ βγοῦμε κάποτε!) 

Οἱ συζητήσεις ἔχουν τελειώσει πρὸ πολλοῦ μαζύ σας.

Ἁπλῶς σᾶς ἐνημέρωσα… 

Γιὰ τὸ δικό σας καλό, ἐλπίζω νὰ ἀντιληφθήκατε πὼς ….χαράτσι τέλος!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)




Leave a Reply