Μία «ἀνθρωπίστρια»!

Ἐχθὲς βρέθηκα σὲ φιλικὸ χῶρο καὶ συναντήθηκα μὲ μίαν κυρία ποὺ πρὸ μερικῶν ἐτῶν εἴχαμε συγκρουστεῖ ἔντονα, λόγῳ τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων καὶ τῆς ἐγκληματικότητος.

Τότε ἡ κυρία αὐτὴ ἔλεγε πὼς εἶμαι ἄδικη, πὼς εἶναι ἄνθρωποι σὲ μεγάλη ἀνάγκη, πὼς χρειάζονται τὴν στήριξί μας… 

Κι ἄλλα πολλά, ἐξαιρετικῶς ἐκνευριστικά, ὄχι διότι ἦταν ψευδῆ αὐτὰ ποὺ ὑπεστήριζε ἀλλὰ διότι ἦταν μονόπλευρα καὶ φυσικὰ δὲν μποροῦσε νὰ γίνῃ διάλογος.

Ἡ κυρία αὐτὴ δὲν ἄκουγε. Ἀγόρευε.

Ἐχθές, μετὰ τὴν παρέλευσι ἀρκετῶν ἐτῶν ἀπὸ τὴν τελευταῖα μας συνάντησι, ξαναβρεθήκαμε. Συμπτωματικῶς πηγαίνοντας πρὸς τὸν φιλικό μου χῶρο δὲν συνήντησα οὔτε ἕναν ΛΑΘΡΟέποικο, ἐν τελῶς παράδοξον γιὰ τὴν περιοχή. 

Φθάνοντας λοιπόν στὸν φιλικό μου χῶρο ἄκουσα αὐτὴν τὴν κυρία νὰ ἀγορεύῃ περὶ ἐγκληματικότητος καὶ παρεμπορίου ποὺ μᾶς ἔφεραν οἱ «πρόσφυγες» καὶ οἱ «μετανᾶστες»! Πάρα πολὺ θυμωμένη, πάρα πολὺ ἐξαλλη, πάρα πολὺ ἐπικίνδυνη. 

Ὄχι, δὲν θὰ ἔπαιρνε καραμπίνα γιὰ νὰ τοὺς ἐξολοθρεύσῃ! 

Χρωστοῦσε ὅμως ἤδη τρία ἐνοίκια, ἕξη μηνῶν ὀφειλὲς στὸ ταμεῖο της καὶ τῆς εἶχαν διαρρήξει τὸ σπίτι καὶ τὸ κατάστημα ἀμέτρητες φορές. Οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι ἐξακολουθοῦσαν νὰ παραμένουν «πρόσφυγες» καὶ «μετανᾶστες» ἀλλὰ ἡ κυρία δὲν τοὺς ἤθελε πλέον. Καὶ πολὺ πιθανόν, ἐὰν ἐξακολουθήσῃ ἡ παρούσα κατάστασις, νὰ πάρῃ καὶ τὴν καραμπίνα… Δὲν μπορῶ πλέον τίποτα νὰ προεξοφλήσω. 

Ἀναρωτήθηκα γιὰ τὸν χαμένο της «ἀνθρωπισμό»! Ποῦ στό καλό τόν ἔχασε; Ξάφνου ἔγινε χειρότερη ἀπό κάποιον πραγματικό ῥατσιστή; Διότι πλέον αὐτὴ ἡ γυναίκα, ποὺ μεγαλώνει μόνη της τὰ παιδιά της, ἔχει σοβαρότατον θέμα ἐπιβιώσεως. Τὸ ἀντιλαμβάνεται. Ἀλλὰ… Μᾶλλον ἄργησε!

Ξέρετε κάτι;

Οἱ «μετανᾶστες» καὶ οἱ «πρόσφυγες» (πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) δὲν θὰ γίνουν ΠΟΤΕ μετανᾶστες καὶ πρόσφυγες, καὶ θὰ παραμείνουν ὡς ἔχουν. Ἁπλοῖ ΛΑΘΡΟέποικοι. 

Ξέρετε γιατί; 

Διότι πλὴν ἐλαχίστων πράγματι προσφύγων, οἱ λοιποὶ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ψεῦτες καὶ ἀπάτριδες. Ἀντὶ νὰ παραμείνουν στὴν πατρίδα τους καὶ νὰ παλέψουν ἐκεῖ γιὰ νὰ τὴν φτιάξουν, τὴν ἐγκατέλειψαν. 

Ἀντὶ νὰ φθάσουν ἐδῶ καὶ νὰ δηλώσουν πραγματικὴ καταγωγή, δηλώνουν ψευδή στοιχεῖα, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὴν ἀπελαθοῦν. 

Ἀντὶ ὡς ἀνθρώπινα ὄντα νὰ παραμείνουν στὰ ἠθικὰ καὶ δίκαια, ἐγκληματοῦν εἰς βάρος ἀθώων γερόντων καὶ πάρα πολὺ συχνὰ τοὺς δολοφονοῦν. 

Ὄχι, δὲν θὰ γίνουν ποτὲ μετανᾶστες καὶ πρόσφυγες. (Πλὴν ἐλαχίστων ποὺ πράγματι ἔτσι εἶναι.) Θὰ παραμείνουν Ὡς βιαστές, λιγούρηδες καὶ ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου. 

Βέβαια, οἱ δικές μας κουδουνίστρες τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ ὑπάρχουν, νὰ αὐγατίζουν καὶ νὰ ἐξακολουθοῦν τὶς δράσεις τους. 

Αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα, ἐσωτερικό μας. Αὐτὸ θὰ τὸ λύσουμε ἐμεῖς. 

Αὐτοὶ ἁπλῶς πρέπει νὰ πάρουν ἐπὶ τέλους τὴν ἄγουσα, εἶτε μὲ τὸ καλὸ εἶτε μὲ τὸ κακό, καὶ νὰ παραμείνουμε στὸ νὰ λύσουμε τὰ τοῦ οἴκου μας ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ! 

Ὅμως, μὲ «ἐρεθίζει» ἡ τωρινὴ συμπεριφορὰ κάτι «ἀνθρωπιστῶν»,  ὅπως τῆς παραπάνω κυρίας, ποὺ ἐμπρὸς στὸ ἀτομικό της πρόβλημα ξέχασε τὶς «ἀρχές» της. Μοῦ ἀρέσει ποὺ πονοῦν, ὅπως πόνεσαν κάποιοι ἄλλοι, πάρα πολλὲς φορές, ὅλον αὐτὸν τὸν καιρό, πρὸ κειμένου νὰ ἔχῃ τὸν χρόνο ἡ ἐν λόγῳ κυρία νὰ ἀγορεύῃ καθυβρίζοντας ὅσους σκέπτονταν ἁπλῶς λογικά! 

Ἀλλὰ ἐπεὶ δή δὲν εἶναι μόνη της, κι ἐπεὶ δή τὴν κοινωνία  μας δὲν τὴν ἀπαρτίζουν μόνο τέτοια νούμερα, κι ἐπεὶ δή τὸ ζήτημα εἶναι πάρα πολύ σοβαρό, πρὸς τὸ παρόν κάνω ἀνακωχή. Ἠ κάθε τέτοιου εἲδους κυρία νὰ βάλῃ πλάτη, ὡς τε νὰ καθαρίσουμε τὸν τόπο. Διαφορετικῶς μᾶς βλέπω ὅλους σὲ φετοῦλες. 

Διότι ὅταν τελειώσουν οἱ διαρρήξεις, τὸ χρῆμα καὶ τὸ φαγητό, τότε πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν θὰ περιορίζονται μόνον στὰ σκυλιά μας καὶ στὰ γατιά μας. Καὶ εἶναι ἀμέτρητοι… 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τελικῶς μὲ πληροφόρησαν γιὰ τὸ μὴ συναπάντημά μου μὲ ΛΑΘΡΟεποίκους. Ἡ ἀστυνομία εἶχε βάλει τὶς σκοῦπες ἐμπρός. Βέβαια, ἐξ ὅσων  πληροφορήθηκα, αὐτὸ συμβαίνει γιὰ μία μὲ δύο ἡμέρες καὶ μετὰ ἐπανέρχονται ὄλοι στὰ πόστα τους, σὰν νὰ μὴν συνέβῃ τίποτα. Κατὰ τὰ ἄλλα πληρώνουμε φόρους… Εἴπατε κάτι;

φωτογραφία


(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply