Στεφανόπουλο ἤθελε, Παπαδήμ(ι)ο στήριξε!

Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀκριβῶς κωλοτούμπα. 

Αὐτὸ εἶναι ἐλιγμός! 

Τοὺς κορόιδεψε! 

Ἢθελε κατὰ βάθος Παπαδήμ(ι)ο ἀλλὰ δὲν τὸ ἔλεγε γιὰ νὰ τὸν παρακαλέσουν καὶ νὰ κάνῃ τὸν δύσκολο!

Ἔτσι λοιπόν, ὡς κάποιος ποὺ συμφωνοῦσε ἀλλὰ ἔδειχνε πὼς διαφωνοῦσε, κατάφερε νὰ λάβῃ γιὰ τὰ στελέχη του τρεῖς ὑπουργικὲς θέσεις. 

Ἀναλογικῶς μὲ τὴν ΝΔούλα τοὺς ἔρριξε. 

Πόσες ὑπουργικές θέσεις ἔλαβαν οἱ μέν καί πόσες οἱ ΔΕΝ;

Ἀπὸ ἐκεῖ θὰ καταλάβετε!

Ὅσο γιὰ τὸν Στεφανόπουλο… 

Ἒεεε, καλά…. Τὴν ἄλλην φορά!

Φιλονόη.

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Στεφανόπουλο ἤθελε, Παπαδήμ(ι)ο στήριξε!

  1. Πάντοτε, συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως Παπαδήμα ἐπρότεινε (τὸ σωστὸν ρῆμα ἀντὶ τοῦ “ἤθελε”) καὶ εἰς Παπαδήμα κατέληξε. Ἐὰν ἡ λῦσις αὐτὴ εἶναι καλὴ ἡ κακὴ τοῦτο εἶναι βεβαίως ἀντικείμενον κριτικῆς. Ὅλα τὰ ἄλα δὲν εἶναι παρὰ “ἄλλα λόγια ν’ ἀγαπιώμαστε”!

Leave a Reply