Τέτοιαν τρεχάλα οὔτε ὁ Κεντέρης!

Ἡ Μυτιλήνη ἔχει καταθέσει ἤδη τὰ ἀποδεικτικά της γιὰ τὴν «παραγωγή» της σὲ δρομεῖς. Μόνον τὸν Κεντέρη νὰ κρατήσουμε, ἡ Μυτιλήνη «ἔκλεισε» ὡς παραγωγὸς δρομέων!

Ὅμως, καθῶς φαίνεται, κάτι ἔχει τὸ νησί!

Κάτι ποὺ τὴν κάνει νὰ παράγῃ δρομεῖς μὲ τὸ τσουβάλι.

Ἕνα νέο ἀστέρι γεννιέται. 

Ὄχι, δὲν κατάγεται ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη. 

Εἶπε νὰ τὴν ἐπισκεφθῇ… 

Ἀλλὰ λίγο τὰ ἀρώματα τῆς θαλάσσης, λίγο ὁ ἀέρας τοῦ νησιοῦ, λίγο καὶ τὰ «δρομέικα» γονίδια ποὺ «ἐκχωρεῖ» τὸ νησί, μᾶλλον ὅλους τοὺς μετατρέπουν σιγὰ σιγὰ σὲ δρομεῖς!!!

 

(Στὸ 0:45 ἡ τρεχάλα.)

 Τί σᾶς ἔλεγα; 

Εἴδατε ἡ Μυτιλήνη; 

Πάντως ὁ Ἄδωνις δὲν νομίζω νὰ ξαναπατήσῃ στὸ  νησί.

Τὴν πῆρε τὴν δόσι του γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια! 

«Ἀπὸ μακριά κι ἀγαπημένοι» σκέφτεται!!!

Ἀλλὰ κι ἄλλο θέμα ἀνακύπτει…. 

Λίγο τὸν κράζουν ἀπὸ ἐδῶ, περισσότερο ἀπὸ ἐκεῖ, ὑπερβολικὰ παρὰ κάτω… Τί στό καλό ὑπουργός ναυτιλείας εἶναι ἐτοῦτος ποὺ δέν θά μπορῇ νά κουνηθῇ καί νά βγῇ ἀπό τό γραφεῖο του; 

Ὑπουργὸς γραφειοκρατίας ἔπρεπε νά λέγεται. (Καθῶς ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ ὅμοιοί του.) 

Εἴπαμε ὅμως… Τώρα θὰ καθόμαστε καὶ θὰ γελᾶμε… 

Ἔχει πράγματι γοῦστο…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Δὲν γνωρίζω ἐὰν μέσα στοὺς διαδηλωτὲς ἦταν καὶ ἄτομα τοῦ τΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ θὰ ἰσχυριστῇ ὁ μπουμποῦκος, βεβαιωμένα δὲν ἦταν ὅλοι τοῦ τΣΥΡΙΖΑ! 

Υ.Γ.2 Ἔπεσαν κι αὐγά… Ἔπεσαν καὶ πορτοκαλάκια… Ἔπεσαν καὶ μπινελίκια… Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔπεσε ἦταν ὁ ὑπουργός. Μᾶς τὸ κρατᾶ γιὰ ἀργότερα!

Υ.Γ.3. Χὶ χὶ χί…. Γελάσαμε καὶ σήμερα…

φωτογραφία

(Visited 38 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Τέτοιαν τρεχάλα οὔτε ὁ Κεντέρης!

 1. Πάντως αὐτὰ διὰ τὰ ὁποῖα μετέβη εἰς Λέσβον τὰ ἔφερε εἰς πέρας ἐπιτυχῶς καὶ αὐτὸ μετρᾶ. Περὶ ὅλων τῶν ἄλλων φρονῶ ὅτι οὐ φροντὶς Ἀδώνιδι. Εἶμαι δὲ πανευτυχὴς εἰς τὸ ὅτι σχεδιάζει νὰ ἐπανιδρύσῃ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας διότι τοῦτο εἶναι ἡ ΡΑΧΟΚΟΚΚΑΛΙΑ τῆς Ἑλλάδος. Ἄνευ αὐτοῦ Ἑλλὰς δὲν δύναται νὰ ὑπάρξη διότι ἡ Ἑλλὰς φθάνει ὡς ἐκεῖ ὅπου φθάνουν αἱ καρίναι τῶν πλοίων της. Μακάρι καὶ εὔχωμαι νὰ τὸ ἐπιτύχῃ. Εἶναι νέος, ἐργατικώτατος, μορφωμένος καὶ ἐπιτυχημένος ἐπαγγελματίας.

  • Ἐφ’ ὅσον λοιπόν πῆγε γιά καλό, γιατί τό ἔριξε στό τρέξιμο; Γιατί δέν στάθηκε νά μιλήσῃ καί νά ἐξηγήσῃ καί νά διεκδικήσῃ τήν ἀξιοπρεπή του ἀποχώρησι; Ἢ δέν τόν ἐνδιαφέρουν οἱ πολῖτες καί ἡ γνώμη τους;

   • Βεβαίως ἐστάθη καὶ ἐμίλησε μὲ πολλοὺς καὶ ΔΕΝ τὸ ἔριξε στὸ τρέξιμο. Οὐδεὶς τὸν ἐνόχλησε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς του εἰς τὴν νῆσον τὸ δὲ γεγονὸς συνέβη κατὰ τὴν ἀναχώρησίν του. Μὴ λησμονῆς ἐξ ἄλλου ὅτι ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης εἶναι στόχος πολὺ πρὶν ἀσχοληθῆ μὲ τὴν πολιτικήν μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ ἔχει τὸ θράσος νὰ προωθῆ
    τὰ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ὅπως ἐξ ἄλλου καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι ΕΛΛΗΝΕΣ ἐκδόται ὅπως ὁ Γιάννης Σχοινᾶς (Νέα Θέσις), ὁ Ἰωἀννης Γιαννάκαινας (Πελασγὸς) καὶ ἄλλοι τὰ βιβλιοπωλεῖα τῶν ὁποίων ὑπῆρξαν στόχος ἐμπρηστῶν πλείστας ὅσας φοράς. Εἰδικῶς ὁ Ἄδωνις ἐστοχοποιήθη διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν διὰ τὸ θρᾶσος του νὰ ξεδοντιάσῃ τὴν ἀριστερὰν μὲ μίαν τανάλιαν καὶ ἄνευ ἀναισθητικοῦ ἀπὸ τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς ἐκλογῆς του ὅτε ἀπὸ βήματος Βο(υ)]λῆς εἶπεν ὅτι “Ἡ Θολοκουλτοῦρα σας τελειώνει ἐδῶ”. Καὶ ἔκτοτε συνεχίζει μὲ ἀμείωτον ἔντασιν. Καὶ ξέρεις κάτι Φιλονόη; Τὸν ἀγαπῶ τὸν Ἄδωνιν ὄχι διὰ τὰς πολιτικάς του ἐπιδόσεις αἱ ὁποῖα κατὰ τὴν κρίσιν μου εἶναι καλαί (πρᾶγμα τελείως ὑποκειμενικὸν ἐξ ἄλλου) ἀλλὰ διότι εἰς καιροὺς ζοφεροὺς ἐννοεῖ νὰ προωθεῖ τὴν Ἑλληνικήν παιδείαν καὶ διότι ἀκόμη καὶ τώρα ἐξακολουθεῖ νὰ τὸ πράτττῃ καὶ νὰ διδάσκῃ. Ὅπως ἐπίσης διὰ παρομοίους λόγους τοὺς ὁποίους σοῦ ἔχω γράψει ἀγαπῶ καὶ τὴν Λιάνα Κανέλλη παρὰ τὰς ἄλλου εἴδους ἀβύσσους αἱ ὁποῖαι μᾶς χωρίζουν. Θὰ πρέπῃ νὰ διαβάσῃς ἕνα τελευταῖον καὶ πολὺ ὡραῖον ἄρθρον της ἀφιερωμένον εἰς τοὺς ἀεροπόρους μας. Ἐὰν δὲν τὸ ἔχεις διαβάσει καὶ τὸ θέλεις θὰ σοῦ τὸ στείλω.

 2. Έχει δίκαιον ο ιππεύς Νικόλαος ..υπεγράφει η εκεχειρία με τους Σομαλούς πειρατές …
  Δεν θα επιχειρούν εις την Μεσόγειον ..

  • Ἀγαπητὲ Πᾶνο, οὔτε ἱππεύς εἶμαι καὶ οἱ μόνοι πειραταὶ τοὺς ὁποίους γνωρίζω εἶναι κάτι Ψαριανοὶ πρόγονοί μου. Σομαλοὺς δὲν γνωρίζω.
   Ἐὰν ἔχεις νὰ εἰπῆς κάτι κάμε το εὐθαρσῶς χωρὶς νὰ μετέρχεσαι ἀνόητες “χαριτωμενιές”, ἐξυπνάδες καὶ ἄλλα εὐθηνὰ διανθήσματα ἄνευ οὐσίας.

Leave a Reply