Ἡ 7η δόσις 80 δισεκατομμύρια!

Ὁ πιό ἀποτυχημέμος ὑπουργός οἰκονομικῶν – ἀκόμα καί ἀπό τόν Παπακωνσταντίνου. Εἰκοστός, τελευταῖος δηλαδή, εὑρίσκεται ἀνάμεσα σέ 20 ὑπουργούς οἰκονομικῶν τῆς Ε.Ε. –  – δήλωσε ὅτι ἡ ἑπομένη δόσις, ἡ ἑβδόμη, δηλαδή, εἶναι 80 δισεκατομμύρια. Ἔμεῖς τό ξέραμε ἀλλά ἐλπίζαμε ὅτι μέχρι τότε κάτι καλό θά μποροῦσε νά συμβῇ γιά νά μή χρεωθοῦμε ἄλλο ἕνα δυσβάσταχτο χρέος. Οἱ πουλημένου ἐθνοπατέρες μας, ὅμως, πού μπροστά στήν «καρέκλα» δέν λογαριάζουν οὔτε τά παιδιά τους, ἔχουν ἄλλη γνώμη. 

Ἄν ἀναλογιστοῦμε τί περάσαμε καί τί πληρώσαμε γιά νά πάρουμε τίς πέντε δόσεις καί τό ξενικό ξεπούλημα στό ὁποῖο ἔχουν ἐπιδωθεῖ οἱ ἄχρηστοι   πού προσποιοῦνται ὅτι μάς κυβερνοῦν γιά τήν ἐκταμίσευσι τῆς ἕκτης δόσεως, τῶν ὀκτώ δισεκατομμυρίων,  φανταστεῖτε τί ἔχει νά γίνῃ, ἄν πρόκειται νά πάρουμε 80 δισεκατομμύρια καί μέ τί προπαγάνδα θά μᾶς φορτώσουν γιά νά πεισθοῦν οἱ ἀνεγκέφαλοι. 

Μινώταυρος

(Visited 10 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ 7η δόσις 80 δισεκατομμύρια!

  1. Οἱ ἄνθρωποι εἶν αι πεπεισμένοι ὅτι ἡ καρέκλα εἶναι φυσικὴ προέκτασις τῶν ὀπισθίων των καὶ τοῦτο διότι ἐμεῖς τοὺς ἔχομεν δώσει τὸ δικαίωμα. Πέραν αὐτοῦ εἶναι πλέον ΤΡΑΓΩΔΙΑ νὰ καθώμαστε ἐπὶ δεκάδων τρισεκατομμυρίων καὶ ἀντὶ νὰ ἁπλώνομεν τὴν χείραν νὰ τὰ πιάσωμεν τὴν ἁπλώνομεν διὰ νὰ ζητιανεύομεν. Ἐντροπή, αἶσχος, ΞΕΦΤΙΛΑ!!
    Ἐπιέλους. Ἀντὶ ψῆφος τοὺς πρέπει Καιάδας.

Leave a Reply