Ἐνέκριναν θέσεις ἐργασίας μόνο σέ «πράσινους» δημάρχους!

Λές καί δέν ξέρουμε πῶς «λειτουργεῖ» τό κόμμα πού κυβερνᾶ τήν Ἑλλάδα τά τελευταία 30 χρόνια. Ἀδιόρθωτοι καί ἐπικίνδυνοι γιά νά μπορέσουν νά συνεχίσουν νά τρῶνε ἀπό τίς πλάτες τῶν ἐντίμων Ἑλλήνων.

Απίστευτοι Πασόκοι! Ενέκριναν θέσεις εργασίας μόνο στους “πράσινους” Δημάρχους!

Τεράστιο θέμα !

Οι άνθρωποι είναι αματεναόητοι ! Πάνω από όλα το κόμμα! Στους δήμους που οι Δήμαρχοι είναι “γαλάζιοι” έκοψαν έως και 70% τις προσλήψεις. Στους δήμους που οι Δήμαρχοι είναι “πράσινοι”, αύξησαν τις προκηρυχθείσες θέσεις μέχρι και 80%!
Δείτε την αποκαλυπτική επιστολή του “γαλάζιου” Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης:
Προς :
1. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
2. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
κα Φωτεινή Γεννηματά 
3. Υφυπουργό Εσωτερικών
κο Παρασκευά Κουκουλόπουλο
4. Γενικό Γραμματέα  Υπουργείου Εσωτερικών
     κ.  Αθανάσιο Ξηρό
5. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
κ.  Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο
6. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.  
κ.  Ανδρέα Μέντζελο
ΘΕΜΑ :       Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έτους 2011.
Σχετ.   :       Η 67/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Στον τύπο της 24ης Νοεμβρίου 2011 διαβάσαμε ότι η τριμελής εξ΄υπουργών επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 (όπως ισχύει) ενέκρινε τις προσλήψεις 530 συμβασιούχων μίσθωσης έργου στην τοπική αυτοδιοίκηση, μετά από το σχετικό προγραμματισμό προσλήψεων για το 2011, που είχε υποβληθεί στις αρχές του έτους.
Διαβάζοντας την κατανομή των θέσεων ανά φορέα, για το νομό Θεσσαλονίκης, εκπλαγήκαμε όταν είδαμε ότι μετά την υποβολή του δικού μας προγραμματισμού, για αντίστοιχες προσλήψεις προσωπικού για το 2011, ενώ το Α.Σ.Ε.Π. αξιολόγησε ως «αποδεκτές» τις εξήντα πέντε (65) από τις εκατόν τριάντα τέσσερις (134) συνολικά αιτούμενες θέσεις, για το Δήμο και τα Νομικά μας Πρόσωπα, φέρεται να έχουν εγκριθεί συνολικά δεκατέσσερις (14) θέσεις, δηλαδή μας γίνεται περικοπή της τάξης του 50% σε σύγκριση με τις 28 εγκεκριμένες του 2010 [οι οποίες και εκείνες παραδόξως είχαν υποστεί γενναιότατη (65%) περικοπή σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2009], μολονότι είμαστε και «Καλλικρατικός» δήμος, αποτελούμενος από τη  συνένωση των δύο πρώην δήμων Αμπελοκήπων και Μενεμένης και σημειωτέον ότι οκτώ (8) από τις αιτούμενες θέσεις αφορούν σε ”Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2007-2013”.
Για το νομό Θεσ/νίκης ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εγκρίνονται (όπως γράφεται στα ίδια δημοσιεύματα) : 
στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών 70 θέσεις (από 64 που είχαν εγκριθεί το 2010 – αύξηση κατά 10%), 

(δήμαρχος ο Σίμος Δανιηλίδης, ΠΑΣΟΚ)

στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη 16 (55 συνολικά το 2010 – μείωση 70% κακώς), 

(δήμαρχος ο Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, ΝΔ, εκλέχθηκε με τεράστια πλειοψηφία και …τιμωρείται !)

στο Δήμο Παύλου Μελά 23 θέσεις (17 το 2010 – αύξηση 40%  και καλώς), 

(δήμαρχος ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, ΠΑΣΟΚ)

στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου 30 θέσεις (17 το 2010 – αύξηση 80%  και καλώς) κ.λπ.

(δήμαρχος ο Στάθης Λαφαζανίδης, ΠΑΣΟΚ)

Οι διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 3 του ν. 3986/10 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» αναφέρουν ότι:
«…Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος για τα έτη έως και το 2015. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η
μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό».
Εάν τα ανωτέρω δημοσιεύματα αληθεύουν, επειδή δεν γνωρίζουμε τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η περικοπή και η τελική έγκριση των συγκεκριμένων θέσεων, θεωρούμε ως άδικη και μη αντικειμενική μια τέτοια πιθανή αντιμετώπισή μας, περικόπτοντας μεγάλο αριθμό θέσεων έτσι ώστε να εγκρίνονται οι μισές θέσεις για συμβάσεις μίσθωσης έργου σε σύγκριση με τις εγκρίσεις του προηγούμενου έτους 2010, ενώ σε άλλους δήμους όχι μόνο να γίνεται περικοπή αλλά να έχουν και αύξηση των θέσεων. Έχουμε δηλαδή αντιμετώπιση με δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Ελπίζουμε λοιπόν ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, διότι η υπηρεσία μας θα βρεθεί σε δυσμενέστατη θέση, μη μπορώντας να ικανοποιήσει στοιχειώδεις ανάγκες των δημοτών μας, γιατί πως αλλιώς θα λειτουργήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις, τις επικείμενες εφεδρείες – προσυνταξιοδοτικές διαθεσιμότητες και τη μη δυνατότητα πρόσληψης άλλου προσωπικού, λόγω της αναστολής προσλήψεων και διορισμών.
                                                                                                Ο Δήμαρχος  Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Κοινοποίηση :
– Πολιτικά Κόμματα                               
– Βουλευτές Νομού Θεσσαλονίκης                                                         Λάζαρος Κυρίζογλου
– Δημάρχους Νομού Θεσσαλονίκης                  
– Κ.Ε.Δ.Ε.
– Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας
– Μ.Μ.Ε.

Oι Πασόκοι δήμαρχοι λοιπόν θα έχουν να κάνουν σωρεία προσλήψεων, οι γαλάζια σχεδόν καμία !
Καταλάβατε τώρα γιατί όποτε γίνονται εκλογές στο δημόσιο, οι Πασόκοι σαρώνουν; (τά χάλια) 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply