Τί θές Καμίνη; Καθαρή Ἀθήνα;


Τί θές Καμίνη; Καθαρή Ἀθήνα; Καί τί ἔκανες βρέ «παλληκάρι» ἐσύ γιά νά «ἔχῃς» καθαρή Ἀθήνα;

Πῆγες νά κατοικήσῃς στό 6ο διαμέρισμα ἢ δέν τόλμησες κἂν νά περάσῃς διότι θά σέ ἔκαναν ὀμελέτα;

Μάζεψες τούς λαθρεμπόρους καί τούς πρεζεμπόρους καί τούς παρεμπόρους καί τούς σωματεμπόρους καί τούς «ἀπεργούς» πείνας ἀπό τά πεζοδρόμια ἢ τούς ἄφησες ἐλευθέρους νά ἀποδομοῦν τά τελευταῖα ὄρθια μέρη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας;

Κυνήγησες μήπως τούς καταπατητές, τούς εἰσβολεῖς καί τούς ἐγκληματίες, ἢ τούς ἄφησες νά κατατρώγουν ἀτιμώρητα κάθε ὑπόλειμμα  ἐλευθερίας;

Ἔδιωξες μήπως τίς παρανόμους ἐπιχειρήσεις ἀπό τίς πλατεῖες τῶν Ἀθηνῶν πρὸ κειμένου νά προασπίσῃς τά ταμεῖα τοῦ κράτους καί τόν δῆμο καί τήν εἰκόνα του ἢ τούς ἐπιτρέπεις νά λειτουργοῦν σάν νά μήν συμβαίνῃ τίποτα;

Καμίνη, τό ζόρι σου ποιό ἀκριβῶς εἶναι;

Ὁ ἄστεγος ποὺ ἐσύ ὤθησες νά γίνῃ ἄστεγος; 

Ὁ πεινασμένος πού ἐσύ δέν τάϊσες;

Ὁ παγωμένος πού ἐσύ δέν φρόντισες νά ζεσταθῇ;

Πλάκα μᾶς κάνεις τώρα; Ἢ πίστεψες πώς ἔτσι θά γεμίσουν τά ἄδεια σου ταμεῖα;

Θέλεις λοιπόν καθαρή Ἀθήνα; 

Κανένα πρόβλημα. 

Κάπου πρός βόρεια προάστια, ἐὰν δὲν κάνω λᾶθος, διαμένεις. 

Θὰ πάρουμε τοὺς ἀστέγους, ὅσους χωροῦν, γιὰ νὰ μὴν σοῦ κάνουν καί τήν ζωή ἐν τελῶς κόλασι, καί θά τούς ἐγκαταστήσουμε στό διαμέρισμά σου. 

Κάποιους ἄλλους στοῦ Παπουτσῆ. Κάποιους ἄλλους στοῦ Σημίτη. Κάποιους στοῦ Πάκη. Κάποιους στοῦ σα-Ῥαγκούση. Κάπους στῆς χἈννούλας τῆς σα-Ῥαγκούση. Κάποιους στοῦ Παπακωνσταντίνου. Κάποιους στοῦ GAP. Κάποιους στοῦ Ἀλέξη! Κάποιους στῆς Ἀλέκας. Κάποιους στοῦ Ἀλέκου… 

Μὲ τόσα τετραγωνικὰ (ποὺ παρανόμως κρατᾶτε) θὰ καλυφθοῦν ὅλοι οἱ ἄστεγοι! Εἶμαι βεβαία!

Θά τούς σιτίζετε, θά τούς παρέχετε θέρμανσι καὶ θὰ φροντίζετε γιὰ τὴν ἐργασιακή τους ἐπανένταξι. 

Κι ὅλα αὐτὰ μὲ «δικά σας» χρήματα, κι ὄχι μὲ δικά μας. 

Μὲ τὰ χρήματα ποὺ ἁρπάζετε κάθε μήνα ἀπὸ τὸν δικό μας κουμπαρᾶ καὶ τὰ δωρίζετε σὲ κατακάθια. Μὲ τὰ χρήματα ποὺ ἐσεῖς ἀμειφθήκατε ἔως τώρα. Μὲ τὰ κέρδη ποὺ ἀποκομίσατε τόσες δεκαετίες ἀπὸ τοὺς δικούς μας κόπους. 

Εἶδες Καμίνη πού ὑπάρχουν λύσεις; 

Καί μάλλιστα ἄμεσες. 

Στὸ μεταξὺ θὰ ἀποκτήσῃς μίαν Ἀθήνα λαμπ(ιρ)ίκο! 

Μὴν γελᾶς τώρα ποὺ διαβάζεις αὐτὸ τὸ σημείωμα. 

Τὸ «παιχνίδι» τώρα ξεκίνησε. 

Οἱ παίκτες δὲν εἶστε ἐσεῖς, ἀλλὰ ἐμεῖς. 

Ἐσεῖς παραμένετε σκέτα πιόνια. 

Μὴν βιάζεσαι λοιπὸν νὰ γελάσῃς. 

Ἡ παρτίδα αὐτή, κι ἄς φαίνεται διαφορετικά, εἶναι δική μας. 

Θὰ τὸ διαπιστώσετε συντόμως. 

Βέβαια, ἔχετε ἀποκομίσει τὴν ἐντύπωσι πὼς ἡ βασιλεία σας εἶναι αἰώνια!

Λᾶθος Καμίνη! 

Ἡ βασιλεία σας ἐντὸς ὁλίγου φθάνει στὸ τέλος της. 

Θὰ τὸ διαπιστώσουμε ὅλοι μας ταχύτατα.

Πρὸς τοῦτο, ἐὰν δὲν πράξῃς αὐτὰ ποὺ σὲ συμβουλεύω, ἐσὺ θὰ πάθῃς! 

Οἱ ἄστεγοι μαθημένοι εἶναι! 

Ἐσύ ὅμως ὡς ἄστεγος, μαζὺ μὲ τοὺς λοιποὺς κουδουνισμένους, δὲν τὸ βλέπω νὰ ἀντέχετε γιὰ πολὺ στὴν ζωὴ τοῦ ἀστέγου…

Σκέψου το…

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1. Στὸ μεταξύ, ἔως νὰ πάρῃς τὴν ἀπόφασι τῆς ἐκχωρήσεως τοῦ χώρου σου στοὺς ἀστέγους, τόσα κτίρια ἔχει ὁ δῆμος. Ξεκίνα νὰ μαζεύῃς κόσμο. Ὁ χειμώνας τώρα μπαίνει. Θὰ εἶναι βαρύς. Πρόσεξε, κάθε θάνατος ποὺ θὰ ἐπέλθῃ, θὰ εἶναι ἀκόμη ἕνα προμελετημένο ἔγκλημα ἀπὸ τὴν φάρα σας. Πρόσεξε! Πάρα πολύ καλά!  

Υ.Γ.2. Πολὺ βρώμα ἡ βρώμα Ἀθήνα Καμίνη! Ἰδίως ἀπὸ τότε ποὺ ἐξελέγης!  Πολὺ βρώμα! Οὔτε μὲ δέκα κατακλυσμοὺς δὲν καθαρίζει τόση βρώμα! Ἀλλὰ δὲν φοβᾶμαι! Οἱ φυσικοὶ νόμοι ἔχουν μεγαλυτέρα ἰσχύ ἀπὸ τὰ δικά σας ἔργα. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ φύσις ξέρει νὰ καθάρῃ! Κι ὅταν τὸ κάνῃ, τὸ κάνει μὲ τὸν καλλίτερο τρόπο!

Υ.Γ.3. Τούς κατοίκους τούς ῥώτησες γιά νά ἐκδιώξῃς τούς ἀστέγους; Τί πασχίζεις νά φανῆ; Πώς ἐκδίωξες τόσον φτωχό κόσμο γιά νά προστατεύσῃς τούς πολῖτες ποὺ ὑποτίθεται ἐκπροσωπεῖς; Πλάκα μᾶς κάνεις; Καί θές νά σέ πιστέψουμε; Ἀλλά ἀπό ποῦ χάθηκε τό φιλότιμο γιά νά τό βρεῖτε ἐσεῖς;

Ποιός ἐπικοινωνεῖ μέ ἀστέγους; 

ΒΟΥΡ στό δημαρχεῖο παιδιά! 

Προσωρινό κατάλυμα τὸ δημαρχεῖον Ἀθηνῶν!

«Βρωμίστε» τὸ δημαρχεῖο τοῦ «δημάρχου»! 

Τὰ παγκάκια νὰ τὰ βάλῃ ἐκεῖ ποὺ ξέρει ὁ «δήμαρχος»!

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply