Φιλικά, Ἀλέξανδρος.

Φιλικά, Ἀλέξανδρος.Τὸ παρακάτω εἶναι δημιούργημα ἑνὸς παιδιοῦ. 

 

Σὰν τοῦ κάθε παιδιοῦ ἡ σκέψις καταγράφεται μὲ ἀγνότητα, ἐντιμότητα καὶ πόνο. 

Εἶναι ὅμως καὶ ἡ ἐλπίδα… Τὸ αὔριο…

Αὐτὰ τὰ παιδιὰ θὰ εἶναι ἐδῶ γιὰ νὰ ἐπαναδομήσουν ὅσα οἱ δικές μας γενεὲς γκρέμισαν.

Φιλονόη. 

Σημείωσις:

Παρουσιάστηκε στὴν σχολικὴ ἐορτὴ γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου, στὸ 4ον Λύκειον Βύρωνος. Αὐτὸ τὸ κάνει ἀκόμη πιὸ σημαντικό!

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply